Petr Novák z Jaroměře - "Přirozená řeč" aneb emoce nechte koňovi, vyjádří je za nás (a líp)

20.01.2023 17:46

 

 

Přirozená řeč

Petr Novák z Jaroměře

18. 1. 2023 – 4. 2. 2023

Galerie Nová síň

 

 

„… Když jsem v Čechách vyhrál soutěž na bronzového koně v klusu v životní velikosti, tak při studiu tohoto tématu se pro mne otevřel nádherný svět koní a jezdectví a já jsem si uvědomil, jaké možnosti poznání a sebepoznání má moderní člověk, pokud návrat k přírodě uskuteční jako jezdec.

V pojetí mé filosofie to ale není jezdec sportovec. Je to jezdec na cestě rytmu, rovnováhy a slušnosti ve vztahu ke svému koni, kterého nepovažuje za tělocvičné nářadí, ale uctívá ho jako krásnou a oduševnělou bytost, tak, jako tomu bylo v naší staroslovanské minulosti.

Jako sochař v námětu koně nalézám soulad proporcí starých Řeků, renesanční a barokní vznešenost i Rodinovu katedrálu v pohybu…“

Petr Novák z Jaroměře

 

 

„ … K sochám Petra Nováka z Jaroměře lze jen těžko přistoupit s neklidným pohledem.

Díla vystavěná klasickými sochařskými postupy evokují pravý opak neklidu. Formy se nejeví jako spontánní, ale jsou od prvního dojmu vystavěné, promyšlené a postupným vývojem prověřované, až evokují apel na rozvahu před neuváženým krokem…“

Z kurátorské zprávy

 

 

Nová síň jako lapidárium zhmotnělých emocí

 

Nebývá zase tak časté, aby dojem z výstavy sdílený na www.www-kulturaok-eu.cz začínal citátem. A dokonce dvěma. Ale oba, lépe než cokoli jiného, ozřejmí to, co lze zažít na nejnovější výstavě v galerii Nová síň, na výstavě Petra Nováka z Jaroměře, jak se sám představuje.

Oba citáty totiž tnou do podstaty děl pozoruhodného sochaře, jenž k nám do Prahy, do Nové síně, zavítal - jako zázrakem - snad až z 18. či 19. století…

Sochař z rodu všech těch velmistrů řádu sochařů oněch dob a oněch výšin.

Ale věc se má tak, že zázraky už se dnes nedějí a autor vystavených soch, či spíše zhmotnělých emocí, je – jak zdůrazňuje – obyvatelem zcela současné Jaroměře. Byť města založeného za vlády přemyslovců a na královské město povýšeného samotným Přemyslem Otakarem II., posléze pak věnované – coby věno Českých královen - legendární Elišce Rejčce.

Ne, Petr Novák z Jaroměře s tím racionálně nemá nic společného. Ale iracionálně, možná ano. Kraj s ozvěnou braunových soch, muže, který už od 14 věděl, že bude sochařem, a který, jak jen mohl, propadl (v tom nejlepším slova smyslu) kouzlu italských mistrů klasického sochařství, na tvůrci co nedělá sochy, ale – jak už řečeno a zdůrazněno – zhmotňuje emoce, mělo nesporně blahodárný vliv.

A to, že svými díly na jeden měsíc změnil galerii Nová síň v skvostné lapidárium těch jím zhmotnělých emocí, také není žádný zázrak. Jen další z mimořádných počinů iniciovaných paní Markétou Polákovou, duší této galerie, která nepřestává obohacovat pražské galerijní dění o kulturní události, jež není radno přehlédnout.

 

 

Ještě jednou citujeme z kurátorské zprávy

 

„Materiál soch Petra Nováka z Jaroměře je většinou vytažen z hlubiny pod zemským povrchem.

Podobně i témata, jimž se v poslední době věnuje, nepodléhají bezprostředním povrchovým ani atmosférickým výkyvům.

Témata i tvarové pojetí nechává do dnešního prostředí vyvěrat z tradic.

Motivy koní společně s ženskými akty jen občas vychází z reálných předobrazů.

Abychom dokázali rozklíčovat jejich úhlavní sdělení, je potřeba sochy nahlížet jako zosobnění emoce, kdy se figura stává hercem zcela podléhajícím hlubinnému prožitku, který není přímo spojený s malicherností denních nesnází.

Zosobňují se nám intimní dojmy obdivu, poděkování, vzácnosti přijetí a jedinečnosti samotné existence.

Většina výjevů, jako by významným dílem měla vytvářet hymnus prostého bytí.

Takové scény, mnohdy i přiznaně teatrální, pak odpovídají platónskému pojetí dobra, kdy dobro se rovná pojmu být (protože být je dobré).

Stejný drobnohled s jakým se věnuje sledování emoce lidské, používá při pojímání duševních projevů koní.

Oboje pak staví na roveň.

Nelze popřít autorovo dlouhodobé sepětí s tímto ušlechtilým zvířecím druhem, jehož podstatu nelze pochopit rychle, nebo bezprostředně.

Petr Novák z Jaroměře je vyzývavým figuralistou.

Neskrývá. Přiléhavým tvarem modeluje mikrokosmy, v nichž vyvažuje mezi věrným zobrazením bujarého tělesného tvaru, braunovským nářečím Východních Čech a hledáním ideální proporce podle pradávného pojetí geometrie zlatého řezu.“

 

 

Výstava, kde není třeba číst popisky

 

Objev, tedy alespoň pro www.www-kulturaok-eu.cz, jejž jsme učinili na výstavě Petra Nováka z Jaroměře, v Nové síni, byl a je osvobozující. Nedívali jsme se hned na popisek a název díla. Neděláme to zpravidla ani jindy u námi objevovaných výtvarných děl všeho druhu. Snažíme se vnímat ta díla nejprve svými vlastními smysly. Nenecháváme si předem „podstrkovat“ v titulku vyslovenou cestu z prožitku a prolomení prvotní anonymity díla. Ne, necháváme dílo na sebe působit a svobodně pak dáváme rozeznít vlastním - nesměrovaným - pocitům. Až teprve pak, si na názvu díla ověřujeme soulad, či alespoň příbuznost, našich vjemů a autorské snahy po vyjádření vjemu autorova. Ne vždy se scházíme. Ale není to nezbytně ani nutné. Ani u soch Petra Nováka z Jaroměře jsme se pokaždé pocitově nesešly s jeho sdělením. Co je a bylo podstatné, že směr našeho vcítění do jeho soch a jeho sdělení nám divákům, nebyl nikdy, opakujeme – nikdy – v zásadním rozporu. Novákovy sochy nás oslovovaly a my jim – troufáme si říci – rozuměli. Nanejvýš nám autor popiskem „doladil“ ono vlnové napojení na správný – společný - modus. Na souznění díla s prožitkem diváka.

Jsme vděčni, že galerie Nová síň uskutečnila - a umožnila – nám, divákům z Prahy, setkání s díly Petr Nováka z Jaroměře.

A pro ty, co po této „ochutnávce“ autorova mistrovství zatouží vidět víc, a nebude jim to stačit, nebude ani divu, je tu, ač přec jen vůči sochám trochu neosobní, webová stránka autora Petra Nováka z Jaroměře (https://www.horsessculptures.com/ ).

A pro ty opravdu lačné, prozradíme, že se v Josefově, v Bastionu IV., nachází galerie zaplněná jeho sochami trvale (https://www.horsessculptures.com/galerie-bastion.html).

A pohled na ně, tváří v tvář, je ideální k průsaku jím zhmotnělých emocí do našich denním děním rozbouřených niter. Doba si toho žádá a tyhle zhmotnělé emoce jsou opravdu mimořádně pozitivní… 

 

Text a foto: Richard Koníček

 

 

Přirozená řeč

Petr Novák z Jaroměře

18. 1. 2023 – 4. 2. 2023

Galerie Nová síň

www.novasin.org