Petr Nikl: Hra o čas aneb chce to čas, aby váš čas nebyl čas ztracený?!

13.12.2013 10:19

Městská knihovna - Galerie hl. m. Prahy

13. 12. 2013 – 23. 3. 2014

 

Vedením Galerie hl. m. Prahy jsme byli pozváni na tiskovou konferenci k zahájení výstavy Petra Nikla/ Hra o čas. Tiskovka proběhla za laskavé účasti samotného autora vystavených prací pana Petra Nikla a kurátora této výstavy Radka Wohlmutha. Stalo se tak den před otevření  výstavy pro veřejnost.

 

Z úst kurátora Radka Wohlmutha jsme se především dozvěděli, že výstava nazvaná ´Hra o čas´ je dosud největší obrazovou výstavou Petra Nikla vůbec, a že zahrnuje přes čtyři desítky pláten a kreseb. Členitý prostor Galerie hl. m.Prahy, umístěný ve 2. podlaží budovy Městské knihovny na Mariánském náměstí, tak autorovi a jeho kurátorovi nabídl možnost rozčlenit i výstavu do jednotlivých tematicky odlišných oddílů s určitým sjednocujícím motivem, a tím se stal ´Čas´. Z různých pohledů a v různém pojetí. A tak po řadě diskuzí a změn a dalších diskuzí vznikla výstava intermediálního umělce Petra Nikla, zaměřená na fenomén času, který už dlouhodobě prostupuje jeho tvorbou.

 

Čas a paměť

I když se – při tak rozsáhlé výstavě a ještě rozsáhlejším díle autora – dala při této příležitosti očekávat spíše retrospektiva jeho dosavadní tvorby, rozhodli se autor a jeho kurátor touto cestou nejít. Tématem výstavy se stal již zmíněný čas. Čas a paměť, čas a současnost, čas a jeho plynutí, čas a jeho pomíjivost. Srovnávání, kontrasty zachycené v daném čase a v jiném čase změněné, doplněné, přetvořené a až v dalším čase třeba dotvořené. Proto na výstavě nenajdete žádné popisky, vysvětlivky či sdělení u jednotlivých děl. Ne, pouze jednotlivé oddíly nesou své společné názvy a dílům jsou, jen tak na stěnu, připisována data. Vzniku, úpravy a dokončení. Díla vzniklá v jednom okamžiku tak nesou letopočet jeden, díla vznikající ve více časových vrstvách nesou datací více. Autor dokonce pracoval i s obrazy své maminky (jak ji při vysvětlování smyslu své výstavy něžně jmenoval) a zakomponoval je do svých prací vlastních. Takové kompozice pak nesou i data let, kdy ještě nebyl autor na světě.

 

Prolínání časů

Petr Nikl vnímá čas nejen jako hodnotu momentální stavu, konkrétní údaj teď a tady, ale především jako paměť. Proto každá z téměř dvou desítek místností jiným způsobem čas připomíná. Celek pak, podle autorů i nás, skutečně přestavuje jakýsi – na první pohled až zmatený - labyrint času. Povětšině minulého, jen s rozdílnou mírou vzdálenosti ode dneška, ode dne či letopočtu návštěvy divákem. Jak už je ale u Nikla zvykem, nesnáší strnulost a – takříkajíc – zastavení času v čase. Proto hodlá být na výstavě víceméně trvale přítomen, a svá instalovaná díla upravovat, doplňovat měnit a přetvářet. Tím do výstavy bude vnášet skutečný čas a bude zaručeno, že při dvou návštěvách v různém časovém úseku nebude nikdy výstava do detailu stejná.

 

Co nám prozradil autor Petr Nikl?

Petr Nikl na sebe prozradil, že jeho díla nejsou vlastně hotova skoro nikdy. Že vždy s odstupem času vidí důvod je měnit, doplňovat či zakomponovávat do děl jiných. Proto na výstavě najdeme práce vzniklé třeba už v jeho 15 letech, o pár později předělané, a třeba v roce 1992 dokončené. A ani to, nemusí být ještě s postupem času, poslední slovo.

Petr Nikl nám také vysvětlil, že zatímco jedno křídlo výstavního prostoru je věnováno osobní paměti, druhé je naplněno okamžitými kresbami. Asi nejmladší z nich je sál a kompozice děl nazvaná ´Louka stínů´. Ta vznikla v roce 2013 a její náplní je pomíjivost našeho pozemského času vzhledem k nekonečnosti času vesmírného. Proto je oddíl naplněn kosmem a jeho inspirací. Jednotlivé kresby jsou kresbami automatickými, kdy ruka začíná kdesi uprostřed a krouží podobně jako planety, kolem tohoto prvopočátečního středobodu a to bez ohledu na rozum, logiku, chtění. Dává se, jak sám doslova řekl, vést svým tělem a nechává ruku tvořit, jak - a co - chce. Nikdy prý ale neví, jak to nakonec dopadne, kam až dojde a ani, kdy už přestat. Kdosi z odborníků to pak přirovnal k prenatálním představám, s čímž autor vyslovil souhlas.

 

Hlavně, aby to nebyla ztráta času…

Z hlediska víceméně laického diváka, za něhož se považujeme i my, lze říci asi toto: vejdete-li do galerie na tuto výstavu, není možné ji jen tak projít. Pokud ano, pak jste nic neviděli, nic nepochopili a nic si neuvědomili. Dokonce a teď – odpusťte jistou nadsázku autora těchto řádků - byste mohli nabýt mylného a povrchního dojmu, že si Petr Nikl z diváka dělá legraci. Ano, čtyři místnosti, se čtyřmi stejnými portréty za sebou a s názvem ´Bylo mi mínus 18´, by tenhle prvoplánový pocit mohly vyvolat. Jenže. Jdeme-li pomalu, vnímáme jednotlivé portréty a zamyslíme se nad nimi, vypozorujeme v nich nejen změny, které jsme při rychlé chůzi neviděli, ale vypozorujeme i kontinuální řadu, vývoj, myšlenku táhnoucí se od jednoho portrétu k druhému, ve čtyřech částech, až do jejího vyřčení. Ale chce to tomu věnovat ten správný – čas.

Stejně tak nelze kroutit hlavou nad dvěma oddíly nazvanými ´Bílá louka´ a ´Černá louka´. Zde je totiž celek tvořen hned celou řadou děl a až po jejich vstřebání jednotlivostí pochopíme jas a atmosféru louky bílé a i to, proč ta druhá louka je černá. Zdaleka ne jen tím, že na podlaze sálu je černý povrch, do kterého jacísi kinetičtí prabrouci vykreslují své náhodné, ale autorem právě tak předpokládané obrazce sestávající z čar. Ale opět to chce věnovat tomuto oddílu náležitý čas. A tak podobně kinetičtí broučci rozehrávají nečekané stínové obrazce na stěnách oddílu nazvaného ´Zahrada stínů´. Prosvětlení zdola totiž relativně nepatrná tělíska, samovolně a svobodně se pohybující po skle s vrstvou korálků, rozehrávají na stěnách podél nich pozoruhodné stínové divadlo podobně jako, když ligotají plameny v krbu či ohništi, plynou a mění své seskupení mraky na obloze či nekonečně se mění  zčeřená vodní hladina. Tedy pohledy, které se nemohou okoukat a kterým by náš dávný dětský kaleidoskop jen těžko, i když na obdobném principu, mohl konkurovat. On totiž měl konečnou řadu variací, přírodní jevy takový limit nemají.

Doporučujeme tedy zajistit si na tuhle výstavu potřebný čas, procházet jednotlivé oddíly zvolna a s očima a smysly dokořán, ne pochodovým krokem, a vnímat plynoucí čas a v jeho proudu objevovat to, co na první, druhý či třetí pohled prostě nezaznamenáme. Jen tak bude pro vás výstava čas správně využitý a ne ztracený.

 

A na závěr závěrečné slovo kurátora

 Radek Wohlmuth na závěr všech informací a všech zodpovězených dotazů řekl:

„Nic na výstavě není náhoda. Náhoda tu totiž neexistuje. Všechno je tu promyšleně vrstvený prostor, který by měl člověka uvést a vtáhnout. Hlavně, když pro něj výstava nebude ztráta času.“

I když za úplně detailně přesnou citaci neručíme, slova zazněla v sále, který byl zahlušen šumem a ruchem desítek mechanických broučků, rozehrávajících svoji nástěnnou stínohru, obsah je autentický a přesný. Ano, náš čas v této galerii na výstavě Petra Nikla nebyl časem ztraceným…

 

Galerie hl. m. Prahy

Městská knihovna, 2. patro, Mariánské nám. 1, Praha 1

Otevírací doba: úterý – neděle 10.00 –18.00 hodin

Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

 

Kurátor výstavy: Radek Wohlmuth

Grafické řešení: Adéla Svobodová

Anglický překlad: Ivan Vomáčka

Redakce textů: Marta Nožková

Kurátorka GHMP: Sandra Baborovská

Instalace a produkce: Diana Brabcová, vedoucí

Propagace: Miroslav Koláček, vedoucí

Poděkování: Pavel Šlechta, Radek Pokorný, Ondřej Hrab, Pavel Hradecký, Jiří Wald, Marie Jirásková, Jansen Boudewijn, Nadační fond současného umění – Wannieck Gallery, DSC Art s. r. o.

Partneři výstavy: Divadlo Archa, Era, Arbor Vitae

Hlavní mediální partneři: Instinkt, Týden, Lidové noviny, Lidovky.cz, Radio 1

Mediální partneři: Art and Antiques, A2, Artmix, Metropolis, RadioClassic, Literární noviny, Kulturní pecka, Hyperinzerce, Pražský deník, Artmap

www.ghmp.cz

 

Hodnocení: 100 %

Richard Koníček

Foto: Ing. Olga Koníčková

 

 

Petr Nikl (* 1960) je jedním z nejvýraznějších českých výtvarných umělců

  • 1987: absolvent  Akademie výtvarných umění
  • zakládající člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví
  • intermediální umělec s klasickými kořeny, který se svobodně a přesvědčivě vyjadřuje prostřednictvím tradičních výtvarných technik, ale i autorských knih, interaktivních projektů a improvizačních akcí na bázi performance, divadla a hudebních vystoupení
  • nositelem Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1995
  • několikanásobným laureátem ceny za nejkrásnější knihu a držitelem Zlatého anděla v kategorii alternativní hudba z roku 2005
  • 2005 - připravil expozici ´Zahrada fantazie a hudby´ pro český pavilon na EXPO v japonském Aichi´
  • zúčastnil se množství kolektivních výstav, např. Fundamenty, sedimenty, GHMP, Městská knihovna, Praha nebo 80. léta, Wannieck  Gallery, Brno (obě 2011)
  • samostatně v poslední době vystavoval např. opět v brněnské Wannieck Gallery (Já jsem tvůj zajíc, 2012) či Alšově jihočeské galerii v Českých Budějovicích (Tváře z New Yorku, 2013)
  • zastoupený je v Národní galerii v Praze, Moravské galerii v Brně, Státní galerii ve Zlíně, GHMP, Galerii výtvarného umění v Karlových Varech, Galerii výtvarného umění v Hradci Králové a dalších

 

Doprovodný program

 

Víkendové výtvarné workshopy  - "Tvořivé dialogy s uměním"

 

Tyto akce jsou určené dětem, rodinám s dětmi ale i všem dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných.  Akce jsou koncipované, organizované a realizované edukačním oddělením. Jde o výtvarné dílny s lektorkou Lucií Haškovcovou nebo případně s Ivetou Šárníkovou přímo v expozici, které jsou formálně a obsahově provázány s výstavou, na niž návštěvníci výtvarně reagují a inspirují se jí – po prohlídce následuje vlastní tvorba návštěvníků. Účastníci akcí se mohou seznámit s tradičními i netradičními technikami z oblasti kresby, malby, experimentální fotografie i prostorové, intermediální, akční a konceptuální tvorby.

 

Cena je 5 Kč pro děti do 10 let, 20 Kč pro návštěvníky nad 10 let.

Příchod a odchod je individuální – tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

V případě vašeho zájmu se na akce můžete rezervovat do 16.00 předchozího dne na následujících kontaktech: lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418 (rezervace není podmínkou účasti).

 

Tvořivé dialogy s uměním:(sobotní výtvarné workshopy)

 

sobota  4.  1. 2014: 13.00–18.00 hodin, Městská knihovna (2. patro) „V labyrintu asociací“

sobota 15. 2. 2014: 13.00–18.00 hodin, Městská knihovna (2. patro) „Proměny prostoru“

sobota   1. 3. 2014: 13.00–18.00 hodin, Městská knihovna (2. patro) „Dialog zvuku a obrazu!“

sobota 22.3. 13.00–18.00, Městská knihovna (2. patro) „Hry světla a stínu“

 

V rámci výtvarných reakcí na výstavu se budeme snažit maximálně využít její potenciál a reagovat na její podstatu – na proměnlivost, procesuálnost, na téma času atd. ... Nejrůznějšími způsoby prozkoumáme témata jako světlo versus tma, obraz vs. zvuk, proměny prostoru a času, řetězení asociací atd... Budeme se inspirovat zde přítomnými artefakty a reagovat na ně –  například dokreslováním a kombinováním detailů reprodukcí zde prezentovaných kreseb a maleb, „reinterpretacemi“ názvů apod., čímž je posuneme do nových kontextů a výtvarně je „zrecyklujeme“. Navrhneme také ilustrace ke knihám nebo celé „autorské knihy“ inspirované pracemi umělce. Také realizujeme tzv. „knihu – objekt“, což je „interpretace“ knih – formální i obsahové výtvarné pojetí již existujících knih (např. knih vyřazených nebo z antikvariátu) atd. Z nejrůznějšího netradičního výtvarného materiálu budeme vytvářet „dadaistické“ objekty vypadající např. jako hračky, což bude souviset s dalšími typickými atributy tvorby P. N. – hravost, infantilnost, prvky absurdity... Také postupně vytvoříme několikametrovou obří kolektivní „časosběrnou“ kresbu „in progress“ kombinovanou případně i s textem, kde postupně budou návštěvníci vrstvit záznamy svých dojmů z výstavy – jakékoliv asociace, které v nich výstava vyvolala. 

 

Během workshopu 1. 3. 2014 se uskuteční také akce s názvem „Blázníček“ – pásmo veršů, minipohádek a písní – touto akcí, která bude koncipovaná a realizovaná Petrem Niklem přímo v expozici, symbolicky „přivítáme“ březen – měsíc knihy –, a to stylově přímo v objektu Městské knihovny.

 

Interaktivní prohlídky výstav pro všechny typy škol

Na objednávku interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy. Více informací je na webu GHMP v sekci „edukace“ – „umění interaktivně pro školy“.

Akce lze rezervovat na těchto kontaktech: tel. 606 612 987, 608 216 418,  e-mail: lucie.haskovcova@ghmp.cz.

Cena je 5 Kč pro děti do 10 let, 20 Kč pro ostatní nad 10 let, 5 Kč pro studenty uměleckých škol, 5 Kč pro učitele a pedagogický doprovod.