Petr Helbich: Bulovka aneb pro mě je to už uzavřená kapitola

09.12.2014 13:30

Galerie U Betlémské kaple

9. – 19. 12. 2014

 

Na vernisáži  u příležitosti zahájení výstavy černobílých fotografií ´Bulovka´, které jsou dílem  Petra Helbicha, jenž se osobně také akce zúčastnil, proběhl současně v úžasně příjemné náladě všech návštěvníků - povětšinou fotografů - křest katalogu k výstavě vydaný Karlem Koutským z Ateliéru Fotorenesance (sdružuje výtvarníky různého zaměření, organizuje výstavní činnost a jejich propagaci). A pan Helbich už novopočený katalog jen podepisoval....


 

Komorní výstavku jsme umístili  do suterénu Galerie U Betlémské kaple. Jak nám upřímně řekl Petr Helbich, čerstvý  nejen pětaosmdesátník , považuje cyklus fotografií ´Bulovka´ , kde pracoval 30 let, za uzavřený. Černobílé fotografie evokují dílo Josefa Sudka. Zhlédneme černobílé fotografie, nabité emocemi a  zhotovené v  prostředí nemocnice jako jsou např.  opuštěné chodby, opuštěné invalidní vozíky,   osvětlená budova zářící do pusté tmy….lidí nevidíme však žádných…

 

Ze životapisu : MUDr. Petr Helbich, CSc.

(na foto dole vlevo)

 • narozen v lékařské rodině v Praze 5. listopadu 1929
 • absolvent  francouzské obecné školy a gymnázia
 • 1948 maturita
 •  1948-1954 vystudoval lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
 • 1954-1955 pracoval v sanatoriu v Jablunkově
 • poté  nastoupil vojenskou prezenční službu


 • 1957-1962 pracoval jako lékař ve fakultní nemocnici v Motole na tuberkulózním oddělení
 • od 1963 byl vědeckým pracovníkem výzkumného ústavu tuberkulózy na Fakultní nemocnici na Bulovce
 • 1968 obhájil kandidátskou práci a získal titul kandidáta věd
 •  1991 odchod do penze
 • člen skupiny Český dřevák

Od dětství žil střídavě v Praze a ve Frenštátu pod Radhoštěm

 •  1943 se setkal s knihou Rudolfa Jandy Prales v Beskydách. Ta silně ovlivnila jeho první pokusy s fotoaparátem Kodak Retina, který dostal od otce v roce 1946
 • v době vysokoškolských studií se seznámil s Rudolfem Jandou, kterého doprovázel při fotografování na Slovensku, a s Josefem Sudkem, kterému pomáhal při fotografování v pralese Mionší
 • s Josefem Sudkem se pak stýkal i v Praze a dostal od něho fotoaparát pro formát 9x12 cm, se kterým fotografoval během svého působení v sanatoriu v Jablunkově
 • znovu se k fotografování vrátil koncem 60. let 20. stol.  Pro zhotovování pozitivů od této doby používal už jen kontaktní kopie

V roce 2003 se připojil ke skupině Český dřevák, kterou v roce 2000 založili fotografové Karel Kuklík, Jan Reich, Jaroslav Beneš a Bohumír Prokůpek


 

 

 

 


 

 

 

Fotografické cykly

1946-1948 Frenštát pod Radhoštěm a okolí

1948-1955 Krajina

1954-1955 Jablunkov (formát 9x12 cm)

1968-1970 Stromovka

1970-1974 Bulovka (formát 13x18 cm)

1970-1984 Dům na nábřeží, Žofín

1975-1985 Demolice (Frenštátská)

1985-1990 Vlčina u Frenštátu pod Radhoštěm

1995-2002 Demolice (Chotěbořská)

od roku 1998

Výkladní skříně

Chotěboř

Krajina a město

Les

 

www.fotorenesance.cz

Galerie U Betlémské kaple

Praha 1

Betlémské nám. 8

telefon: 222 220 689

 e-mail: jbk@volny.cz

www.galerieubetlemskekaple.cz

 

www.facebook.com/galerieubk

Máme otevřeno:  denně 10.00  - 18.00  hodin

Vstup: volný

Hodnocení: 90 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: Wikipedia)

Foto: © Ing. Olga Koníčková