Petr Gruber: Budka na louce se zdá jako míč na hřišti aneb když přestaneme vnímat přesně, co vidíme

07.07.2015 12:33

Nau Gallery   - Praha

24. 6. – 28. 8. 2015

Vernisáž  výstavy nových (můžeme říci, že abstraktně působících,  v barvách místy až příliš něžných) obrazů Petra Grubera, olejů na plátně,  pod sjednocujícím názvem  ´Budka na louce se zdá jako míč na hřišti´, zahájil, poněkud neklidný, kurátor Filip Horyna. Autor Petr Gruber (na foto vpravo) i galerista Mikuláš  Novotný  (na foto vlevo)  byli též akci přítomni.

 

 

 

 

 

 

Až teď budete odpočívat někde v letní krajině, možná se vám stane, že se zapomenete a nebudete myslet na to, co vidíte. Zůstane vám jen pohled bez významů. Špičky stromů se stanou pozadím pro oblohu, stíny vystoupí do popředí a začnou sesunout po prostoru, louka bude pulzovat jako krev ve vašem těle. Takhle nějak vidí svět děti - přírodu bez měření, zkušenosti a třídění. Tak se dívá Petr Gruber, když maluje a to je taky důvod, proč v jeho podání může vypadat větev na trávě jako blesk ve vlasech.“

 

Dáme slovo kurátorovi  

„Když to nevydržím a zeptám se Petra, co namaloval, vždyť mě překvapí lapidárnost a jistota jeho odpovědi. Např. tohle je louka, tohle pohled z okna atd. Žádné odpovědi typu: namaloval jsem barvy na plátně, nebo maloval jsem abstrakci. Klíčová otázka proto zní: jak se na ty náměty dívá, že je maluje často k nepoznání. K tomu mohu jen prozradit několik podrobností, které mi sám řekl, nebo jsem je vypozoroval u něj v ateliéru.

 

Vím například, že pracuje systematicky. Skutečná ZÁKLADNA jeho práce je v úctyhodné sbírce akvarelů (věnuje se jim zhruba 6 let nepřetržitě). Jsou to většinou struktury lesa nebo introvertní ponory do barvy.   Na jeden Petrův obraz malovaný na plátně počítejme tak 10 až 20 těchto akvarelů. I samotné provedení maleb, které jsme vystavili, bylo disciplinované. Trpělivě se k výsledku dostával v předem rozmyšlených krocích. V praxi jsou to jednotlivé vrstvy malby, které na sebe pokládá zhruba v týdenním rozmezí. I samotný způsob práce tedy naznačuje, že není náhoda, jak obraz nakonec působí.

 

Myslím, že není náhoda ani to, jaké si vybírá náměty. Jak mi sám řekl, ideálně by chtěl svoje vnímání uklidnit do té míry, aby ho disonoval pohled na cokoliv. Nechce za sebe nic přidávat nebo domýšlet. Pro náměty proto nechodí daleko. Pracuje na Vysočině a není důvod mu nevěřit, že všechny pohledy, které zpracovává z paměti, má opravdu nakoukané. Zná je nejen konkrétně, ale chápe i typičnost těchto výjevů, které se přirozeně rok co rok opakují.

Je to důvod, proč ho při malbě tolik nezajímá, jestli rozpoznáme na obraze např. louku nebo oblohu. Spíše se snaží vystihnout strukturu, kostru toho, co z  běžných pohledů zůstává v paměti. Malba mu slouží k tomu, aby mohl v klidu rozebírat a pochopit sílu samotného pohledu. Tedy pohledu jako vjemu, který nás vede rovnou k prožitku a jaksi obloukem přitom vynechává naše myšlení, zkušenost a konvenci. Trochu jako bychom se snažili utřídit si vůně, které nás vedou rovnou k pocitům a vzpomínkám. Malbu k tomu skutečně volně používá, ať už vynechává nepodstatné, nebo naopak nechá vyniknout např. barvu.

 

 

 

 

 

Myslím, že tak hraje hru sám se sebou i s tím, kdo se na jeho obrazy dívá. Nejsme si jistí, jestliže vidíme, opravdu to, co si myslíme, že je téma obrazu. O to výrazněji ale vnímáme zbytek, který běžně přehlížíme, totiž všechno, co nedává smysl, na co reagujeme citem. “(Filip Horyna, kurátor)

 

Petr Gruber narodil se 1. 3. 1989 v Havlíčkově Brodě

 •  2004 – 2008: studium - SUŠG Jihlava
 • 2008 – 2010: studium - ateliér Malba 4, prof. Zdeněk Beran
 • 2010 – 2014: studium - ateliér Malba 1, prof. Jiří Sopko
 • 2012 - semestr, ateliér Grafika 2, prof. Vladimír Kokolia
 • 2013 – semestr:  Akademie der bildenden Künste München, at. Malerie,prof. Günther Forg
 • 2008 – 2014: Akademie výtvarných umění v Praze
 • 2009: samostatná výstava: Ve stínu – Galerie Vinnum MIssae, Havlílčkův Brod
 • 2011: samostatná výstava: Do ztracena- Galerie AVU, Praha
 • 2012: samostatná výstava:  Fundament barva _ OGV JIhlava
 • 2013: samostatná výstava: Galerie Prostor 228 – Liberec
 • a další společné výstavy…

www.petrgruber.blogspot.com

 

Závěr. Na www.www-kulturaok-eu.cz  jsme si vskutku rychle uvědomili, že se mnohdy na něco díváme, a přesto to raději tak ostře nevnímáme. Domníváme se totiž však také, že příčina může být jinde – v naší nesoustředěnosti, v našem zahlcení se událostmi, mnohdy neuvěřitelnými informacemi a událostmi pádící současné  doby…. kdy se rovněž snažíme vytěsnit z našich pamětí  to příliš ostré, to nepodstatné, to zlé, to zničující…to nemilé …proč? abychom  se zklidnili!…podaří se nám to však jen na pouhou  chvilku…chvilinku…

 

101 00 Praha 10

 Korunní 76

 Praha 10

Vstup: volný

www.naugallery.cz

www.facebook.com/naugallery

 

Hodnocení:  80 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková