Petr Brožka, Kateřina Burgertová, Eliška Fialová: Jen způsob jak neříct, co doopravdy chci aneb v čem spočívá dobrodružství umělců?!

10.07.2018 16:10

The White Room/ Pragovka Gallery  - Praha

20. 6. –  20. 7. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci synchronizované vernisáže výstav Rasmus  Sondergaard Johannsen: Lineated Luminary a Petr Brožka, Kateřina Burgertová, Eliška Fialová: ´Jen způsob jak neříct, co doopravdy chci´, po společném zahájení v přízemí jsme galeristkou Lucií Nováčkovou byli vyzváni, abychom šli nejdříve do protější budovy, kde v The White Room byli připraveni  Petr Brožka, Kateřina Burgertová, Eliška Fialová se svou expozicí ´Jen způsob jak neříct co doopravdy chci´.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název výstavy Jen způsob jak neříct, co doopravdy chci

obsahuje 3 klíčová slova

- způsob -

- neříct -

- chtít -

Jisté způsoby malování mohou být hledáním způsobu, jak neříci přímou cestou, co autor chce říci.

Podvědomá potřeba ventilovat emoční hnutí u většinové populace v Evropě

naráží na síť vnitřních restrikcí.

Výstava se snaží tyto procesy odkrýt skrze příběhy, prožitky.

Výsledná podoba je shodně posunuta do stavu, který umožňuje poznat věci, o nichž ani nevíme,

že je chceme říci.

Dobrodružství zde není jen v objevování obsahu, ale i v nalezení adekvátní formy,

která se sama stává odkazem k dalším obsahům a podkladem k možné asociaci.

Jakkoli se nejedná o žádnou psychoanalytickou či terapeutickou činnost,

princip vyvěrání podprahově dotěrných motivů do znakové struktury (verbální či vizuální)

umožňuje umělci nahlížet ´vnitřní obrazy´ a ´podělit´ jimi svět.

 

Jejich společný projekt představuje práce, které pojí asociativní metoda

a

otevírání psychických vrstev v procesu vytváření uměleckého díla.

 

Tři autoři, jakkoli uplatňují stejná východiska,

produkují formálně a kanonicky odlišná díla.

(Lucie Nováčková)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Burgertová (* 1986) (malby, kresby na papíře) doplňuje snovou skutečnost obrazu o místa nahromaděných symbolických vzkazů. Intenzivní práce s detaily vytváří dusivou atmosféru.  

  • je absolventkou ateliéru Petra Kvíčaly na FaVU v Brně
  • její práce se vyznačují důrazem na detail a pečlivým rukopisem

 

Malby i kresby zachycují scény z reálného světa, v jednotlivých obrazech se však scény prolínají a předměty dostávají jiné nové souvislosti. Výsledkem jsou vedle licenčních záznamů skutečnosti i nedešifrovatelné příběhy, které použitá barevnost zceluje do kompaktního tvaru s přízračnou atmosférou.

 

Eliška Fialová (* 1988) (oleje na plátně) naopak introspekci kóduje do dekorativních her, které nelze sémanticky rozečíst, ale lze se do nich vcítit.

 

  • studovala v ateliéru Martina Mainera na FaVU v Brně
  • absolvovala u Luďka Rathouského na  FaVU v Brně

 

Dlouhodobě se věnuje abstraktní malbě, do níž v posledních několika letech začleňuje i figurativní prvky. Vystavené obrazy jsou na pomezí abstrakce a reminiscence konkrétních příběhů. Rostou z velké části intuitivně s otevřeností k následným interpretacím. Některé mají až architektonicky stavební řád, který se jinde ztrácí ve změti pralesa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Brožka (* 1974) je jedním z první vlny studentů na FaVU v Brně

  • prošel ateliérem Petra Kvíčaly, později absolvoval i postgraduální studium  
  • pracuje se širokým spektrem médií

 

Jeho aktuální práce využívají asociativní metody a formou dada analýzy se pokouší odkrýt vyladění hlubších vrstev osobnosti, jak cizí ve fotografické sérii portrétů, tak i vlastní v sérii automatických tušových maleb, které jsou prezentovány na této výstavě.

V expozici najdeme také část ze série prací, zkoumající principy symetrie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátorka: Lucie Nováčková

190 00 Praha 9

Kolbenova 923/34

Máme otevřeno:

úterý - čtvrtek: 16.00 – 20.00 hodin

pátek - sobota: 14.00 – 18.00 hodin

Vstup: volný

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková