Petr Brandl: Příběh bohéma aneb výstava o tom, zda výjimečný život podmiňuje výjimečnou tvorbu nebo výjimečná tvorba výjimečný život

25.10.2023 18:02

 

 

Petr Brandl

Příběh bohéma

20. 10. 2023 – 11. 2. 2024

Národní galerie Praha

Valdštejnská jízdárna

 

 

„V Brandlově tvorbě obecněji hrají

stařecké busty a hlavy vzhledem k jejich frekventovanému výskytu

podstatnou úlohu

– malíř byl evidentně již od počátku své kariéry fascinován stařeckým věkem,

zcela shodně s o generaci starším Rembrandtem van Rijn.“

PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D., kurátorka Sbírky starého umění

 

 

Výstava, po více než padesáti letech, přiblíží dílo

nejvýznamnějšího umělce barokního umění v Čechách ⁠–⁠

Petra Brandla (1668 Praha ⁠–⁠ 1735 Kutná Hora).

Představí jeho monumentální oltářní plátna, která jsou pro účel této výstavy restaurována, dále portrétní tvorbu a námětově velice zajímavé žánrové malby.

Diváci také prvně zhlédnou Brandlova nově objevená díla.

 

 

Petr Brandl – osudový muž jeho kurátorky?

   

Jak nám PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D., kurátorka výstavy Petr Brandl – Příběh bohéma, při komentované prohlídce výstavy, v den jejího zahájení, sama na sebe prozradila, tak Petrem Brandlem se zabývá již dvě desetiletí. A na obsahu, koncepci a fundovanosti výstavy je to rozhodně znát.  

Připomeňme jen, že Andrea Steckerová vystudovala dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci, že se specializuje na české a nizozemské malířství 17⁠–⁠18. století, že v Národní galerii Praha ve Sbírce starého umění pracuje jako kurátorka, že spravuje sbírku barokní nizozemské a italské malby a že je držitelkou několika mezinárodních stipendií (např. Clark/Mellon Curatorial Fellowship) a grantů.

Především však, v souvislosti s výstavu Petr Brandl: Příběh bohéma, dodejme, že již v roce

2014 vydala Národní galerie v Praze zásadní a vysoce reprezentativní knihu věnovanou životu a dílu Petra Brandla, jejíž autorkou je právě historička Andrea Steckerová (tehdy ovšem ještě Rousová) a také to, že její zásluhou vznikla, po mnoha a mnoha letech, konečně opravdu fundovaná souborná monografie o malíři, jehož všichni následovníci uznávají za českého patrona malířského oboru.

Ale abychom byli objektivní, Andrea Steckerová se nevěnuje jen pouze Petru Brandlovi. Dokazuje to především její fenomenální výstava uspořádaná také v prostorách Valdštejnské jízdárny na přelomu let 2008 až 2009 (15. 12. 2008 – 03. 05. 2009) jíž byla autorkou a samozřejmě i kurátorkou, nazvaná „Tance a slavnosti 16. - 18. století“. Výstava věnovaná tématu tance a s ním spojených slavností ve výtvarném umění byla zcela ojedinělým projektem, jaký nebyl až do té doby nikde ve světě ještě uveden.

Náš web tehdy ještě neexistoval, ale návštěvu této výstavu a zasvěcený komentář její autorky jsme prožili naprosto fascinováni. Není tedy divu, že stejnojmenný katalog k této výstavě získal ocenění Nejkrásnější kniha roku 2008 v kategorii katalogů.

Ovšem v roce 2014, kdy Andrea Steckerová připravila koncept a ujala se opět i role kurátorky výstavy nazvané ´Vivat musica!´, pořádané tentokrát ve Veletržním paláci, už náš web existoval, a tak i tuto výstavu s radostí zprostředkoval svým návštěvníkům (viz. náš článek: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4vivat-musica%21%c2%b4-aneb-jak-vidime-hudbu-ve-vytvarnem-umeni-%21/ ).

Z výše uvedeného, není nesporně pochyb, že výstava Petr Brandl: Příběh bohéma, patří mezi další mezní výstavy Národní galerie Praha.

 

 

Dejme však už slovo faktům…    

 

Fakta samozřejmě přenecháváme kvalifikované tiskové zprávě.

 

„Národní galerie Praha zahájila 20. 10. ve Valdštejnské jízdárně výstavu jednoho z nejvýznamnějších českých barokních umělců – Petra Brandla, geniálního malíře, ale také věčného dlužníka, nevěrného manžela, marnotratníka, velkého gurmána a … vězně.

Výstava čítající 64 převážně velkoformátových autorových maleb poprvé představí také díla nově objevená, či dosud nevystavená jako jsou Křest Kristův, Vize sv. Anny nebo Vlastní podobizna zvaná Vídeňská, ale především provede návštěvníky bohatým životním příběhem Petra Brandla.

Výstava prezentuje nové poznatky o Brandlově tvorbě, které jsou výsledkem dlouhodobé badatelské činnosti a navazuje na předchozí projekty Národní galerie Praha i kurátorky výstavy Andrey Steckerové.

Celý koncept je nově postaven na vyprávění dvou prolínajících se příběhů: příběhu výjimečné umělecké tvorby a neméně výjimečného života, k němuž máme dochováno nebývalé množství archivních dokladů. Ty vykreslují Brandla jako člověka odmítajícího společenské a profesní konvence i jako umělce, pro něhož tvůrčí a osobní svoboda stála na prvním místě.

Na výstavě je ke zhlédnutí široký rozsah Brandlovy tvorby.

Návštěvníci mohou spatřit monumentální, několikametrová oltářní plátna, na nichž se odehrávají dramatické děje ze života světic a světců, ale také umělcovy portréty, a to včetně podobizny jedné z nejvíce kontroverzních osobností barokní kultury – hraběte Františka Antonína Šporka.

 

 

Málo známou malířskou polohou jsou pak Brandlovy žánrové malby, které zachycují svět podvodných mastičkářek a felčarů, kuřáků i prostitutek.

 Jednu z dominant výstavy tvoří Brandlovo největší plátno Historie Josefa Egyptského. Toto dílo, zapůjčené ze zámku v Jindřichově Hradci, prošlo před výstavou náročným restaurováním spolu s dalšími dvaceti díly, a to včetně oltářních maleb.

Komplexní restaurování děl trvalo téměř dva roky a podílel se na něm tým restaurátorů Národní galerie Praha.

Restaurování obrazu Historie Josefa Egyptského také částečně finančně podpořil Národní památkový ústav.

Samostatnou sekci výstavy tvoří obrazy, na nichž Brandl ostentativně předvádí svou originální, naprosto nekonvenční a na svou dobu moderní malířskou techniku.

Brandlovo haptické až sochařské vnímání malby jeho dílu vtisklo jedinečný autorský rukopis. Na výstavě je také zastoupeno dílo Brandlova spolupracovníka a blízkého přítele, slavného sochaře Matyáše Bernarda Brauna, jehož fenomenální tvorba je spojena například se sochařkou výzdobou areálu zámku a hospitalu v Kuksu.

Výstava dále připomíná dílo Brandlova oficiálního učitele Kristiána Schrödera, tvorbu Brandlova slavného předchůdce, malíře Karla Škréty i malby jeho současníků a následovníků (Jan Kupecký, Michael Václav Halbax, Filip Kristián Bentum).

Výjimečnost Brandlovy tvorby a jeho života podtrhuje inovativní instalace architekta Romana Brychty.

Výstavou návštěvníky provede kreativně zpracovaný audioprůvodce (Autor: René Levínský, Režie: Johana Ožvold), dětské diváky provedou výstavou hravé a edukativní videoanimace o životě a díle Petra Brandla (Autor: Tomáš Zach, namluvil: Kryštof Hádek) nebo dva videodokumenty, které zpracovávají časosběrný materiál z průběhu procesu restaurování největšího Brandlova díla Historie Josefa Egyptského (Režie: Jan Strejcovský).

Výstavu doprovodí také obsáhlý výkladový katalog a publikace pro děti a mládež z tradiční edice Národní galerie Praha Obrazy do kapsy.

K výstavnímu projektu je naplánován i bohatý doprovodný program v podobě tematicky zaměřených komentovaných prohlídek.“

 

 

Jak charakterizuje výstavu Andrea Steckerová

 

„Výstava je koncipována jako vyprávění dvou paralelních příběhů: děl malíře a jeho života. Právě umělcův život, k němuž máme četné archivní doklady, je i pro dnešního diváka pozoruhodný nejen bohémským a revoltujícím způsobem, ale lze v něm najít zajímavé kontexty s problémy dnešní doby ⁠–⁠ Brandl byl celoživotním dlužníkem, neboť se zhlédl v životním stylu šlechty a luxusu, který si chtěl také dopřát.

Dluhy jej však několikrát dostaly do vězení.

I z toho důvodu se mu nevyhnuly soudní spory o výživné s manželkou Helenou.

Problémy měl Brandl také s objednavateli děl, neboť často nedodržoval smluvní podmínky. Malířův nevázaný život proto inspiroval současnou divadelní hru Tři ženy a zamilovaný lovec, která bude uvedena spolu s výstavou (soubor Geisslers Hofcomoedianten).

To však nic nemění na tom, že Brandl byl nejlépe placeným umělcem své doby, a to zřejmě i z důvodu velice osobitého a originálního stylu a malířského rukopisu, u něhož můžeme vypozorovat jisté paralely s Rembrandtovou malbou. Rentgenové snímky a makrofotografie Brandlových děl, které výstavu doplní, tak dají návštěvníkovi nahlédnout do útrob jeho malby.“

 

 

Pro zvídavé návštěvníky ještě přehled zápůjček

 

Zápůjčky děl takovéhoto formátu, které jsou ve svých původních lokacích ozdobou a turistickým lákadlem a není snadné je získat. Aby tedy tamní návštěvníci, po dobu konání pražské výstavy, nebyli tolik ochuzeni, jsou na místech originálů prozatím alespoň věrné fotokopie, jak nám také Andrea Stecketová vysvětlila při zahájení.  

Přikládáme tedy seznam všech laskavých zapůjčitelů v abecedním pořadí:

 

 

Arcibiskupství pražské

Benediktinské arciopatství v Břevnově sv. Vojtěcha a sv. Markéty

Biskupství českobudějovické 

Biskupství královéhradecké

Biskupství litoměřické

Cisterciácké opatství Vyšší Brod

Kanonie premonstrátů v Nové Říši

Klášter kapucínů Praha-Hradčany

Kolowratská obrazárna v Rychnově nad Kněžnou

Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu 

Muzeum Jindřichohradecka

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Muzeum a galerie v Prostějově

Národní muzeum

Národní památkový ústav

generální ředitelství

Územní odborné pracoviště v Liberci

Územní památková správa na Sychrově

Územní památková správa v Českých Budějovicích 

Územní památková správa v Praze

Oblastní galerie v Liberci

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Żabowie

Parafia pw. Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim – Diecezja Legnicka

Plzeňská diecéze – Římskokatolická farnost Manětín

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Římskokatolická farnost – arciděkanství Jičín

Římskokatolická farnost Blatná

Římskokatolická farnost Kutná Hora-Sedlec

Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora

Soukromí majitelé děl

Správa Pražského hradu

Vlastivědné muzeum Olomouc

 

 

K výstavě jsou plánovány i divácky oblíbené a cenné, komentované prohlídky

 

·         Komentované prohlídky jsou samozřejmou součástí programu pro veřejnost.

·         Konají se s autorkou výstavy a kurátorkou, ale i s odbornými lektory a předními specialisty na danou problematiku.

·         Přináší různé pohledy na umění, jeho kontextualizaci a kritickou reflexi.

·         Programy nabízejí také prostor pro účast veřejnosti ⁠–⁠ dotazy, diskuse či sdílení názorů a prožitků.

·         Kdo si chce prohlédnout výstavu sám nebo se svými přáteli či kolegy může si objednat prohlídku v českém, anglickém, francouzském či německém jazyce.

·         Rezervace v tom případě ale nutná dva týdny předem na vzdelavani@ngprague.cz  nebo na čísle (+420) 224 301 003

 

 

Komentované prohlídky Petr Brandl: Příběh bohéma

 

Petr Brandl: Příběh bohéma - komentovaná prohlídka pro pedagogy

26/10 2023

Valdštejnská jízdárna

 

Brandl ve znakovém jazyce

2/11 2023

Valdštejnská jízdárna

 

Po stopách Petra Brandla

9/11 2023

Schwarzenberský palác

 

Petr Brandl: Příběh bohéma (s opatem Petrem Prokopem Siostrzonkem)

23/11 2023

Valdštejnská jízdárna

 

Petr Brandl „..v malbě skutečně nejdokonalejší…“

25/11 2023

Valdštejnská jízdárna

 

Další informace k životu a dílu Petra Brandla lze nalézt v online databázi: www.petrbrandl.eu

 

Text připravil: Richard Koníček

Foto: Marie Kubíčková, DiS.

 

 

Petr Brandl

Příběh bohéma

20. 10. 2023 – 11. 2. 2024

Kurátorka: Andrea Steckerová

Architekti výstavy: Roman Brychta, Markéta Mráčková, Barbora Šímová

Grafici výstavy: Kristina Ambrozová, Štěpán Malovec

Národní galerie Praha

Valdštejnská jízdárna

Otevírací doba

Úterý – neděle: 10–18 h

každá první středa v měsíci 10–20 h

 

Podrobnosti na webu www.ngprague.cz  

Info:

info@ngprague.cz

ngprague #ngprague