Petr Bařinka: Všechno je jinak aneb Girl With Cosmos Eyes…

16.08.2018 12:12

Galerie U Betlémské kaple/ Galerie UBK s.r.o.  - Praha

15. 8.  - 2. 9. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernisáž nové (prodejní) výstavy, kterou připravila Galerie U Betlémské kaple, výstavy Všechno je jinak,  představila 17 děl Petra Bařinky, které byly inspirovány  světem komiksu, počítačových her a  designu. Akci po úvodním slově galeristy Andreje Boloňského uvedl PhDr. Michal Tošner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté Petr Bařinka, autor vystavených děl,  dodal, že se jedná především o vyšívané vlnou obrazy, o akrylové obrazy na plátně. Dodal, že ve své diplomové práci (u prof. Kurta Gebauera) Vliv technologií na malbu se právě k vyšívání dopracoval.  Pak Bařinkovi mobil zazvonil a výstava už musela být zahájena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě zlatého cyklu Gold Mind jsme mohli zhlédnout i jeho dvě pastelové práce na papíře -  Red Flag a Black Flag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A plastika z epoxidu Z lásky pochází z roku 2007 a zaujala také přítomné děti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Co je realistické umění?

Zachycuje něco skutečného?

První abstraktní malíři věřili, že jejich obrazy jsou skutečnější než práce takzvaných realistů,

odrážejících pouze nahodilý povrch věcí.

Abstraktním uměním se tak chtěli dotknout skutečné podstaty věcí

-

zobrazit čas, prostor, pohyb, fyzické zákony, biologické struktury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takové myšlenky nás napadají znovu u obrazů Petra Bařinky,

i když v úplně jiném, hravém tónu komiksu, počítačových her, designu.

 

Formou hry se ocitáme ve světě barev, tvarů, archetypů, stop a kódů,

kde se v našich představách makrokosmos planet a sluncí

setkává

s mikrokosmem buněčných organismů a krystalických struktur

a dokonalá estetika stroje s pocitem biologického růstu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kresba, jež má jako medium tradičně odkrývat duši autora,

je zde nahrazena jednotnou a předem danou linií,

která s neosobní přesností grafického designu vykresluje dané tvary a struktury.

Pocit exaktnosti však taje před našimi zraky,

když zjistíme, že obrazy jsou ve skutečnosti

ručně vyšívané

a

 jejich struktura je jemnou a citlivě tkanou krajkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptáme se tedy, co je dnes závěsný obraz.

Možná právě mapuje interval, jak daleko od skutečnosti se umění pohybuje,

aby v něm divák hledal a nalézal sám sebe tak,

že zobrazené symboly, kódy a archetypy intuitivně dešifruje.

Jelikož se tady však jedná o hru, hledání zároveň k ničemu nezavazuje, netíží, neomezuje.

Jedinou skutečnou hranicí jsou pravidla hry.

Dokud daná hra neskončí – jako v Game Over

 

kde reálný basketbalový koš symbolizuje nemožnost hry,

protože je pro každý míč neprůchodně uzavřen.

A je tak opět na divákovi, jak si s pocitem neskutečnosti skutečné hry poradí. “

(Karolina Dolanská)

 

Praha 1 - Staré Město

Betlémské náměstí 8

Máme otevřeno denně: 10.00 - 18.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

www.galerieubetlemskekaple.cz