Perlorodky aneb když na věci zřejmé ani nepomyslíme a zapomenout na ty důležité nesmíme

28.12.2017 14:09

White Pearl Gallery/ suterénní prostory – Praha

9. 12. 2017 – 25. 1. 2018

 

Na vernisáži nové výstavy Perlorodky, výstavy 6 umělců, šesti velmi odlišných uměleckých osobností české aktuální výtvarné scény (Jiří David, Karíma Al-Mukhtarová, Vladimír Skrepl, Michal Škapa, Jan Vytiska a Epos 257), jsme v nové White Pearl Gallery (nezaměňovat, prosím, s White Room galerií v Pragovce!) zhlédli výsledek jejich práce. Svými díly přetvořili nový prostor galerie ve vizualizaci každodenní i celoživotní proměny jedince. Došlo tak k vědomé, vzájemné sebeidentifikaci tvůrčím procesem, k modifikaci, případně k obohacení děl autorů ve vzájemné, vědomé reflexi v konkrétním prostoru a čase.

 

 

Jsou věci tak zřejmé, že na ně nemyslíme.

Jsou věci tak důležité, že na ně nesmíme zapomenout.

V období masového self-ideologismu, v pečlivě vybroušené self-made společnosti, existenciálním předpokladem virtuálních vztahů,

nabývá zkoumání a nalézání identity zvláštního významu.

Zvykli jsme si na globální pokrytí, rychlost, plošnost i plochost vjemů.

Naše osobnost je neustálá tekoucí proměnná, která buď narazí do zdrojů podnětů, či o ně jen letmo zavadí.

Plocha a hloubka jsou ale dvě různé roviny, a k vnímavosti je potřeba čas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme si obklopujícím nás světem, a ten je zase odrazem nás.

Jsme reflexí a reflektorem, sebereflektorem a sebereflexí.

Čím plošnější a povrchnější jsou naše vztahy s okolím,

tím méně jsme si sami pro sebe.

Osobní, hluboké a dlouhodobé vztahy se proto staly základními kameny nejen pro výstavu Perlorodky,

ale i pro samotnou nově vznikající White Pearl Gallery.

 

Pečlivý kurátorský výběr umělců - akademiků i autodidaktů, konceptualistů i expresivně polohovaných umělců,

a to napříč generacemi, měl za cíl vytvořit dostatečně širokou paletu výtvarných přístupů

a dopomoci tím k čitelnosti proměn v procesu vzájemné interakce a ovlivnění autorů.

Především tedy došlo k osobnímu kontaktu, k implementaci písečného zrna, reciproční reakci,

potom ke vzniku děl či modifikaci původní ideje, případně k jejich vzájemnému obohacení.

 

Kurátorka: Alexandra Karpuchina

 

120 00 Praha 2

Dittrichova 5

Máme otevřeno:  středa- neděle:13.00 – 18.00 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

White Pearl Gallery

Intimní, vnitroblokový charakter a osobní přístup týmu White Pearl Gallery,

i s přiléhající zahradou nově situované pod hladinou běžného městského ruchu,

má oproti postmoderním tendencím sdílení a informačních vrstvení dopomoci k prodloužení hlubšího,

nesdíleného, tedy osobního prožitku z vystavovaných uměleckých děl stejně tak,

jako z jejího prostředí a ze vzájemných interakcí v rámci tematických eventů

i společenským happeningů v době, kdy čas je naší nejvzácnější komoditou.

Širší kurátorský záběr galerie je vyvažován přísným, scénografickým rukopisem,

aktuálností daných témat a apelem na instalační estetiku.

Neméně důležitým cílem galerie je kontinuální prezentace děl jednotlivých autorů v nových souvislostech tak,

aby dopomohly k rozšiřování pole jejich působnosti na diváka i autora samotného.

 

 Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/pavel-tichon-merda-d-artista-aneb-kdyz-se-opet-bezhlave-poustime-do-nove-formy/