Pepperstein Pavel & Viktor Pivovarov – Bílá zrcadla aneb „Podstatou umění je tajné pozorování“ (V. P.)

03.02.2023 19:34

 

 

Pepperstein Pavel & Viktor Pivovarov

Bílá Zrcadla

24. 01. 2023 - 08. 03. 2023

DSC Gallery

 

 

„Voyeurismus se vždy považoval za projev špatného vkusu či dokonce za hřích, asi jako masturbace. Masturbace ale byla již více méně rehabilitována, voyeurismus zůstal mimo zákon. Nicméně tento hřích bude existovat vždy. Nebo alespoň tak dlouho, dokud budou existovat umělci.

Vždyť podstatou umění je tajné pozorování.“

Viktor Pivovarov, pro I-DNES

 

 

Viktor Pivovarov (nar. 1937), patřil k čelným představitelům ruského uměleckého hnutí, tzv. moskevského konceptualismu, v šedesátých a sedmdesátých letech.

Ve svých pracích reflektoval vliv ideologie na sovětský životní styl.

Kromě toho byl také ilustrátorem mnoha desítek dětských knih.

Roku 1982 přesídlil z Moskvy do Prahy, kde žije dodnes.

Je laureátem Ceny Revolver Revue za rok 1999.

 

 

Pivovarov znovu, ale trochu jinak

 

Staří latiníci říkávali moudře, že Tempora mutantur et nos mutamur in illis, čili, Časy se mění a my se měníme v nich.

Když jsme předloni, na podzim roku 2021, obdivovali průřezovou výstavu Viktora Pivovarova ve Veletržním paláci Národní galerie (viz. náš článek: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/viktor-pivovarov-moskevska-gotika-aneb-sance-videt-dosud-nevystavena-autorova-dila-a-dokonce-i-originaly-zapujcene-z-ruska/) byli jsme všichni v mírné euforii z udolávané pandemie a v blahém netušení, že za necelý půlrok nás potká válka. Zatím stále ještě ne v prvém slova smyslu světová, a tudíž neoznačovaná číslovkou tři. Zatím.

Podobně na tom ale musel být i sám autor nesčetných obrazů zabírajících bezmála celé jedno výstavní patro ve Veletržním paláci. Jenže autor, Viktor Pivovarov, je Rus. Žije již čtyři desetiletí zde a v dnes tak zběsile na Ukrajinu útočícím a celý normální svět děsícím Rusku, má syna, rovněž malíře…

Dost důvodů na to, aby tím vším tento citlivý umělec s přebohatými zážitky všech druhů, nereflektoval dobu, svět, pocity a svůj lidský odpor nějak neventiloval ve svém umění.

Proto stojí v titulku Pivovarov znovu, ale - trochu jinak. Ano, je to zase ten popichující Pivovarov, který míchá do svých děl poezii, humor, reflexi doby a povětšině i moudře kritickou notu, ale už na první pohled vidíme, že něco je na těch obrazech jinak. Dech – zlem žhnoucí doby. To je to co autora nutně musí ovlivňovat. A zupůsobouje, že „něco je jinak“.  Je to jeho osobní niterní zainteresovanost. Však byl také jeden z prvních, kdo Ruskou agresi nesmlouvavě odsoudil.  

 

 

Nový cyklus obrazů poznamenaný zrcadlením doby

 

Viktor Pivovarov maluje své obrazy v cyklech. Svůj nový cyklus, který můžeme vidět v DSC Gallery dokončil loni. Takže, pod vlivem událostí. Ano, stále je to ten Pivovarov, jakého jsme měli možnost poznat a dost podrobně v roce 2021 v NGP, zase má podobné náměty jako měly tehdejší práce, pořád má v oblibě figurální motivy doplněné jeho typickou geometrickou abstrakcí. Ale něco je na nich jinak. V mysli diváka, rozpomene-li se na obrazy jeho někdejších cyklů a porovná si je s obrazy nynějšími vybaví barvy. Ano barvy! Barvy ztratily svoji bujnou hravost a pestrost. Nové díla ovládla černobílá. Kdyby nic jiného nereagovalo na trauma doby, tak ztráta hýřivé barevnosti a její přeměna ve strohou a smutnou atmosféru ve znamení černobílé. To hovoří za vše a to je i odpověď na otázku co je jinak.

 

"Snažím se stále najít něco nového. Černobílé obrazy jsem nikdy nedělal, a teď vznikla myšlenka zkusit to…"

 

Takto to odůvodňuje Pivovarov,  a tak také odpovídá na otázky, pátrající po ztrátě někdejší barevnosti jeho obrazů. Odstíny černé a šedé, jsou - podle jeho slov - jenom pouhopouhým experimentem, ničím víc…

Ale, je to tak opravdu?

Možná že ne až tak moc vědomě, ale určitě tedy podvědomě,  je to vliv té příšerné nedaleké války Rusů proti Ukrajině.

 

 

„Fa: V. Pivovarov a syn“ (Pavel Pepperstein)

 

Další novum této výstavy je fakt, že v DSC Gallery vystavují otec a syn společně. Dokonce v Praze, úplně poprvé společně. I to má přece jakýsi vztah k současnému světovému problému. Syn – jak už řečeno – žije přece v Rusku. V tom Rusku, které vede válku, v Rusku odkud pochází otec, a v Rusku, které mobilizuje bez ohledu na názor, vojenské cítění a profesi.

Přehlídka nazvaná oběma autory - Bílá zrcadla (z pochopitelných důvodů se zahájení Pavel Pepperstein nezúčastnil), je tedy nejen možnost opětovně se setkat s tvorbou Viktora Pivovarova, poznat práce jeho syna, Pavla Peppersteina, ale také důvodem k uvědomění si, jaké duševní peripetie a možná přímo muka, musejí oba autoři prožívat. A vlastně zdaleka ne jen oni. S nimi i miliony lidí na obou stranách konfliktu a po celém světě.

 

 

Viktor Pivovarov o výstavě Bílá zrcadla…

 

"Obraz jako takový většinou představuje nějakou plochu, na kterou umělec něco maluje, nebo je imaginárním prostorem, kde autor jakoby instaluje různé objekty, a obraz je tak jakýmsi oknem. K těmto interpretacím obrazu ještě chápu obraz jako zrcadlo, které odráží autora, ale když je hotový a visí v galerii, odráží i diváka. A tam vzniká setkání diváka i autora. A to je podle mě na umění nejzajímavější."

 

  

… a Viktor Pivovarov o své tvorbě vůbec

 

"Patos nebo lyriku vždy koordinuji humorem, protože jinak by dílo vypadalo hrozně.

Patos a lyrika by přecházely v sentiment.

Proto tam musí být ten jemný balanc…"

 

 

O Viktoru Pivovarovi

 

·         Viktor Pivovarov se narodil v Moskvě roku 1937

·         od začátku 80. let působí v Praze, kam přišel po sňatku s překladatelkou a historičkou umění Milenou Slavickou.

·         Spolu s autory, jako Erik Bulatov, Ilja Kabakov či Eduard Štejnberg patřil k předním představitelům takzvané moskevské konceptuální školy, jejíž členové reflektovali vliv ideologie na způsob života.

·         Jeho zásadní témata jsou - samota, erotika, vazba na literaturu či propojení každodenní všednosti s velkými filozofickými myšlenkami.

·         První velkou výstavu měl v roce 2004 v moskevské Treťjakovské galerii

·          poslední roky zažívá obnovenou vlnu zájmu.

·         Nakladatelství Torst vydalo v českém překladu Jana Machonina Pivovarovu autobiografii pod názvem - Zamilovaný agent.

·         V roce 2021 měl retrospektivní výstavu v Národní galerii

·         V roce 2022 podobně rozsáhlou výstavu v Brně.

·         V roce 2023 v DSC Gallery

 

Text a foto: Richard Koníček  (10 x) a facebook DSC (1 x)

 

 

Pepperstein Pavel & Viktor Pivovarov

Bílá Zrcadla

24. 01. 2023 - 08. 03. 2023

DSC Gallery

Dlouhá třída

Pondělí – ⁠Pátek 13 – ⁠18

+420 604 204 653

Sobota – ⁠Neděle: Zavřeno

info@dscgallery.com