PEN klub získal nové možnosti aneb Werichova vila - tribuna českého PEN klubu

23.04.2019 13:51

Werichova vila – Praha

15. 4. 2019

 

Vedení Werichovy vily nás na www.www-kulturaok-eu.cz pozvalo na společnou tiskovou konferenci Českého centra mezinárodního PEN klubu, Nadace Sekyra Foundation a Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, která se konala v malebných, i když setmělých,  prostorách podkroví Werichovy vily na pražské Kampě. Byli jsme poctěni tímto zájmem o náš web a současně jsme byli také zvědavi, co tato trojkombinace znamená…proto jsme na Kampu zamířili do Werichovy vily, kde nás po výstupu do podkroví uvítal osobně Jiří Dědeček, předseda Českého centra mezinárodního PEN klubu…

 

O co šlo?

Vlastně to bylo prosté. Na tiskové konferenci byla oficiálně vyhlášena spolupráce a podpora, deklarovaná vzniklým memorandem, Českého centra mezinárodního PEN klubu, Nadace Medy a Jana Mládkových, spravující Werichovu vilu a Nadace Sekyra Foundation. Akci moderoval Petr Fišer, někdejší ředitel stanice ČRo Vltava. Po úvodu a seznámení s programem dal slovo Jiřímu Dědečkovi, předsedovi Českého PEN klubu.

 

Jiří Dědeček nám a spolu s námi i celé řadě klíčových medií vysvětlil, že deklarace tří institucí otevírá spolupráci. Nadace Sekyra Foundation pravidelně ročně přispěje na provoz PEN klubu finančně (půl milionu korun) a Nadace Medy a Jana Mládkových zdarma, nanejvýše za symbolickou cenu, poskytne PEN klubu prostory k pořádání akcí a pravidelných programových večerů - série autorských čtení.

 

 

Za Nadaci Sekyra Foundation  to potvrdil přítomný Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. - člen správní rady a za Nadaci Medy a Jana Mládkových JUDr. Jiří Pospíšil - předseda správní rady.

Jiří Dědeček to za PEN klub s povděkem kvitoval a doplnil vtipným bonmotem:

 

 

„Podporovat kulturu je čest, je ovšem hloupé, když si to říkají jen sami umělci.“

 

Pak to rozvinul s tím, že nejde jen o peníze, ani jen o prostor k existenci, ale hlavně jde o dobrou literaturu, o kterou musí, chce a má dbát právě PEN klub, a to již s ohledem na jeho historii u nás. Prostor pro prezentaci ocenil neméně, protože se tak veřejnost bude moci v pravidelných pořadech seznamovat s novou tvorbou členů PEN klubu, a to bezprostřední formou autorských čtení, tedy v osobním kontaktu, což je nejlepší možnosti poznání. Mimo to ale získává PEN klub i mimořádně důstojný prostor k setkávání s mezinárodními osobnostmi, jež do Prahy zavítají na jednání či akce a bude to i prostor pro setkání v rámci PEN klubu.

 

 

 

 

Pokud jde o autorská čtení, tak jsou plánována pravidelně, vždy na každé 1. pondělí v měsíci. Konkrétně a jmenovitě zatím do konce roku 2019. Obsazení termínů pro příští rok se připravuje. Program bude vždy k znám na webech Werichovy vily a PEN klubu.

 

 

A co Národní knihovna? Bude někdy stát?

Tiskové konference se za Národní knihovnu zúčastnila Irena Maňáková, mluvčí Národní knihovny. Důvodem bylo, jak nás informoval Jiří Dědeček, že k výše uvedené spolupracující trojici institucí  nutně přináleží i Národní knihovna. A že i ta PEN klubu všestranně pomáhá a vychází vstříc. Což také Irena Maňáková na místě potvrdila, s tím, že komu jinému by měla Národní knihovna pomáhat než spisovatelům?! Přítomnost mluvčí Národní knihovny a zprvu nevyslovená přítomnost palčivé otázky, zda bude či nebude nová budova Národní knihovny a kde, vyvolala diskuzi na toto téma. Rozvinutí tématu inicioval i moderátor tiskové konference Petr Fišer.

 

 

 

Od přítomných na pódiu jsme se tedy dozvěděli, že vznikla nová pracovní skupina, která se už konečně, po mnoha letech diskuzí, jež trvaly mimo jiné i o Kaplického blobu, zda ano či ne, vydala racionální cestou, na jejímž konci je vznik nové Národní knihovny. Diskuze o ´blobu´ je ukončena, protože to z právního hlediska nejde. JUDr. Pospíšil z pohledu člena zastupitelstva hlavního města Prahy to kvitoval a doplnil, že diskuze o knihovně končily dosud sporem o to, zda ´blob´ ano či ne. Teď je konečně otázka ´blobu´ uzavřena a lze mluvit a pracovat na realizaci knihovny. Proto se už hledá pozemek a připravuje architektonická soutěž. Vyslovil také přesvědčení, že ještě v tomto volebním období zastupitelstva bude jasno.

 

Diskutujících i tázající se bylo mnoho

Další část konference přešla v diskuzi. A postupně se do ní zapojili i další přítomné osobnosti jako například Tomáš Halík, Ivan Klíma či Helena Šiklová. Tato část konference nakonec vyústila v přímé individuální rozhovory, ať už oficiální či neoficiální, s přítomnými.

 

Závěr akce patřil malé ukázce chystaných večerů autorského čtení. Se svým dílem přišla spisovatelka Daniela Fišerová (* 13. 2. 1948 Praha) (mimo mnohé jiné také  Hodina mezi psem a vlkem, Soudní pře Františka Villona...), kterou doprovodil na kytaru a svými písničkami Jiří Dědeček, zkušený písničkář. Nám pak už nezbývalo, než popřát uzavřeným dohodám dlouhou a neměnnou platnost a PEN klubu konečně odpovídající a zasloužený klid na jejich záslužnou práci.

 

PEN klub

České centrum Mezinárodního PEN klubu je součástí samostatných světových společenství PEN, s ústředím v Londýně. Představuje 145 národních center ze 104 zemí. Sdružuje cca 20 tisíc autorů (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). Cílem mezinárodního klubu jejiž od roku 1921 kdy vznikl, svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka. 

 

Český PEN klub vznikl v roce 1925 zásluhou Karla Čapka a čítá 198 členů. Náš PEN zastupuje 12ti členné prezidium v čele s předsedou Jiřím Dědečkem. PEN klub má několik pracovních skupin - výborů, z nichž asi nejvýznamnější je výbor pro vězněné spisovatele, který zaštiťuje místopředsedkyně PEN klubu Markéta Hejkalová.

 

 

 

Hodnocení:  79 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

www.werichovavila.cz

 

 

 

 

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/werichova-vila-aneb-%c2%b4v-jedne-ruce-plna-cise-a-v-druhe-opratka%c2%b4/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/nadace-jana-a-medy-mladkovych-ziskala-do-uzivani-werichovu-vilu/