Pavla Gajdošíková & Jan Pfeiffer: Někde se něco koná aneb když čerň pokrývá, maže i povrch předmětů pohlcuje…

01.06.2017 12:41

Entrance  Gallery - Praha

6. - 23. 6. 2017

 

 

Na vernisáži nové výstavy v Entrance Gallery, která se nachází v příjemném prostředí parku i zahrad Břevnovského kláštera, plných kvetoucích růží,  a kterou připravili dva autoři, Pavla Gajdošíková a Jan Pfeiffer, jsme si prohlédli jejich instalaci včetně videí (kompletně v černobílém provedení).  Ta je současným vyústěním dlouhodobé spolupráce obou umělců. Oba jsou studenty doktorského programu na Katedře výtvarné výchovy, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vidění něco jako čtení?

V jakém smyslu můžeme oba pojmy chápat a jaké jsou jejich hranice? 

Oba umělci vycházejí z úvah o vizuální gramotnosti, aby je pak aplikovali na způsob, jakým vnímají prostředí jim vlastní – město a městskou kulturní krajinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavla Gajdošíková popisuje svůj osobní vztah ke konkrétním místům,

používá síto vlastní paměti jako prostředek k redukci nepodstatných informací a kresbu jako médium, kterým zaznamenává ona podstatná rezidua.

 

Jan Pfeiffer se zabývá problematikou nánosů  paměti historické, kterou je město zatíženo, přesyceno.

Čerň má v jeho pojetí mnoho významů: doslovně překrývá, maže, pohlcuje povrch předmětů.

Dalo by se říci, že potlačuje vizuální vjem, aby jej popsal.  

 

Oba umělci vlastně používají podobnou metodu jako W. J.T. Mitchell, když popisoval charakteristiku

vidění na příkladu chlapce, který je od narození slepý.

Zabývají se v první linii jakousi dichotomií. Ať už se jedná o problém čistého vizuálního vjemu a vjemu poskvrněného zkušeností,

o vidění a čtení, nebo o klasicky vnímaný rozpor mezi formou a obsahem.

 

Nejvíce dráždivá je pro ně ale myšlenka, že není nutné chápat zmíněné pojmy ve vzájemném protikladu.

Jinými slovy: forma je sdělením a obrazy jsou čteny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava probíhá v rámci celoročního cyklu výstav Galerie Entrance, který je zaměřen na téma uměleckého doktorátu."

(zdroj: text: Tereza Severová)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 169 01 Praha 6 - Břevnov
  • Markétská 28/1
  • Máme otevřeno: čtvrtek – neděle:12.00 – 18.00 hodin
  • Vstup: volný

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

Galerie Entrance zahájila svou činnost v roce 2005

Jedná se o neziskovou aktivitu iniciovanou umělci, která vznikla za účelem organizování a realizace výstav současného umění.

Od počátku jejího vzniku jsou v galerii prezentováni vizuální umělci nejmladší generace, čeští i zahraniční.

Galerie Entrance prezentuje progresívní mladou generaci umělců, především studentů a nedávných absolventů vysokých uměleckých škol nebo umělců, kteří jsou svou tvorbou s touto generací spjati.

Prostor galerie Entrance by měl sloužit mladým umělcům jako zázemí, které vyplňuje vakuum mezi prostředím vysokých uměleckých škol a profesionální uměleckou sférou.

Program galerie se soustředí především na autorské výstavy.

Galerie Entrance zahájila svůj provoz v prostorách Karlín Studios.

V prosinci 2012 se přestěhovala do nově zrekonstruované oranžerie v zahradě Břevnovského kláštera.

 

 

 

 

 

 

 

 


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jan-pfeiffer-pomer-vztahu-aneb-kdyz-v-kazdem-vztahu-jde-vzdy-o-ovlivnovani-ci-prostupovani/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jan-pfeiffer-skryta-sila-aneb-vidime-hrobku-nebo-svatyni-/