Pavel Trnka: Figura Mašina aneb výstava kreseb v instalaci Pavla Trnky

27.06.2016 14:13

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Galerie kritiků  - Praha

22. 6. – 10. 7. 2016

 

Na vernisáži nové výstavy v Galerii kritiků, výstavy Figura Mašina, jež obsahují kresby Pavla Trnky, jsme zhlédli velkoformátové figurální černobílé kresby, mohli bychom říci, primitivním že nástrojem - uhlem. Uhel je autorem oblíbený pro svou měkkou přilnavost k papíru, možnost zásahů prsty či jinými pomůckami, snadným vymazáváním, ačkoli musí být na papíře fixován. Autor byl při zahájení výstavy osobně přítomen.

 

 

 

Kurátor a malíř Vladimír Merta považuje kresby Pavla Trnky za horké především úplným světelným spektrem, jaké toto médium umožňuje a při pohledu na ně je vidět, že si při kreslení uhlem Pavel užívá naplno.

 

 

A kurátorka Vlasta Čiháková Noshiro nám ještě při zahájení připomněla, že jí některé Trnkovy kresby (plné robotů), kdy lidé a stroje se dostanou na stejnou úroveň, připomínají romány J. Verna.  Stávající výstava vyjadřuje autorovo vědomí vztahu lidí ke strojům či zbraním, vyjadřovaného figurální symbiózou jako civilizační symbol.

 

 

Téma strojů mě začalo zajímat před několika lety, kdy jsem poprvé navštívil ostravský industriál. Pod vlivem této inspirace jsem vytvořil iluzorní prostorové kresby mašin, jejich dynamičnost je podtržená mou expresivností…Má kresba zobrazuje téma figury mašiny uhlem. Obdivuji tuto prastarou kreslířskou techniku. Uhel jako přírodní materiál nabízí širokou škálu odstínů šedi a je skvělý pro práci se světlem a stínem. Baví mě využívat ho pro rychlé naskicování nápadu i detailní propracování obrazů.

 Má kresba se vyznačuje expresí. Kresbu chápu jako prostředek, jak vyjádřit své názory, emoce, postoje. Zajímají mě sociální témata, mezilidské vztahy a problémy společnosti. Častým motivem mých obrazů je osamělý člověk v běžné životní situaci, který se potýká sám se sebou, svými slabostmi. V obrazech často zobrazuji lidi na okraji společnosti, alkoholiky, či lidi vyžívající se ve své moci. Dotýkám se témat, jako je lidská touha po moci, válečný konflikt, problémy západní společnosti či zemí třetího světa. Ilustrativní způsob kresby, opírající se o námět, je pro mne typický.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Figurální kresba, založená na realistické studii, je v mé práci záměrně deformována, stylizována, abstrahována. Mým východiskem je lidská figura. Figuru projektuji i do tématu strojů, jež mě začalo zajímat před několika lety, kdy jsem poprvé navštívil ostravský industriál. Pod vlivem této inspirace jsem vytvořil iluzorní prostorové kresby mašin, jejichž dynamika je podtržena expresí.
MgA. Mgr. Pavel Trnka

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Trnka

  • *6. 2. 1891 v Plzni
  • žije a pracuje v Praze a Plzni
  • 2009 absolvent Ústavu umění designu na Západočeské Univerzitě v Plzni
  • 2008 absolvent Pedagogické fakulty na Západočeské Univerzitě v Plzni
  • studoval v ateliéru prof. Borise Jirků
  • věnuje se figurální kresbě, ilustraci, grafice i malbě
  • od 2008 působí jako odborný asistent pro kresbu a malbu na fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni (vyučuje figurální kresbu, malbu  a ilustraci)
  • 2012 založil časopis komiksu, ilustrace a kresby- Caves, aby upozornil na kvalitní tvorbu českých a evropských autorů

 

www.galeriekritiku.cz

Kurátoři: Vlasta Čiháková Noshiro, Vladimír Merta

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková