Pavel Soukup – Vilém Tefr: Výstava obrazů a grafiky aneb když barvami rozjasníme dobu nejistou

17.04.2014 09:41

Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní) – Praha

16. 4. – 11. 5. 2014

 

Byli jsme pozváni na vernisáž prodejní výstavy obrazů a grafiky ´Pavel  Soukup   -   Vilém Tefr´ do Galerie Vyšehrad, kde jsme vždy příjemně překvapeni a osvěženi prostředím starobylé galerie s ne vždy obvyklými architektonickými klenbami. Oba autoři byli osobně přítomni.

Výstavu zahájil muž vskutku vysokého a impozantního vzrůstu - PhDr. Zbyněk M. Duda. Pochválil nás, že jsme v této neklidné době, kdy nevíme, co bude příští den, přišli, že samotný Vyšehrad si zaslouží pozornost být sám jako výstavní artefakt.  Že nevidí mladé lidi nad 35 let, ale že zde můžeme přivítat dva stále mladé umělce, Pavla Soukupa – vozíčkáře a Viléma Tefra, kteří  jsou stále v lepší kondici, že jeden z nich bude již jen sedět a ten druhý naopak poskakovat, neboť dokáží každý rok připravit novou výstavu. Že pan Soukup vystavuje zde poprvé, pan Tefr již podruhé (v roce 2009). 

 

Pan Duda, stále více rozohněnější  a rozevlátější, až  jsme se až báli, aby nám do výšin nad vyšehradské věže neodletěl, ve své řeči podotkl, že oba umělci jsou jeho dlouholetými přáteli, a že bude o nich mluvit společně, neboť jeden od druhého od sebe jsou jen nepatrně starší  či  dokonce snad i mladší. 

 

Potom jsme se dozvěděli, čím vším může být abstrakce. Může mít subjektivní či objektivní charakter, můžeme v ní přesto vždy nalézt realitu, že se do abstrakce realita promítá, ať už v podobě čar, linií, tvarů, barev, obsahu smutného či veselého,  že zazní i hudba,  že jde o vrstvení pocitů, jaké máme při pohledu na současný svět, že jde o pohled na civilizaci, kterou už nestačíme ovládat… že ti dva umělci – chlapci  - se hodně vzdělávali, že je to jejich vlastní cesta, že je to něco mezi nebem a zemí…že se pan Tefr inspiroval také u Jiřího Johna, ale John to není…těžko že to jde slovy vyjádřit, a proto nás návštěvníky vyzval, abychom si raději ty obrázky sami prohlédli, a to pozorně a vnímavě.

A dojatě popřál oběma umělcům: „Kluci, mějte se fajn a držte se!“

Hudební doprovod na kytaru nám zajistil Oleg Sergejev.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Ze životapisu: Vilém Tefr (zdroj: Tolerance 14)

Narodil se 17. 2. 1939 ,  žije a pracuje v Praze 4

 

  • V letech 1963-1966 absolvoval Lidovou akademii umění v Praze, obor volná grafika - u prof. L. J. Kašpara - akad. malíře a grafika, člena sdružení grafiků Hollar
  • V prvních letech činnosti se věnuje grafice a od roku 1969 také malbě
  •  Práce z let 70. představují volné stylizace prvků a dějů z přírody
  • Od začátku jsou výrazným zájmem květiny, stromy a ptáci. Tyto prvky často volně stylizuje ve svých grafikách a malbě
  • V těchto letech také vznikají černobílé obrazy. Jsou inspirovány výzkumem základních polovodičových materiálů krystalického charakteru
  • V 80. letech je autor zaujat v kresbách, grafice a následně v malbě dendrity (dřevinami).
  • Novou oblastí zájmu autora se od poloviny 80. let stává hudba. Výchozím bodem těchto kompozic se staly prvky převzaté z hudebních záznamů. Tak se notová osnova, noty nebo klaviatura stávají základem nových situací a dějů
  • U prací z poslední doby se objevují kombinace dendritického růstu s náměty hudby. Typické pro vystavené práce je zjednodušení tvarů, v malbě výrazná barevnost a důraz na kresbu

 

Samostatné výstavy

Praha 1971, 1974, 1979, 1980, 1987, 1994, 1995, 1996, 1999 Viktoria (Canada), 2002 Písek, 2008 Čelákovice, Prachatice, 2009 Galerie Vyšehrad, 2010 Galerie Chodovská tvrz

Účast na výstavách v ČR:

Praha, Louny, Most, Liberec, Teplice, Bechyně, Žleby, Mladá Boleslav, Mělník, Kutná Hora, Kostelec n. Černými Lesy, Kostelec n. Labem, Vlašim, Humpolec, Aukční salon výtvarníků - Nadace Charty 77 - pro konto Bariéry od roku 2000 pravidelná účast                                     

 

Účast na výstavách v zahraničí:

Brusel, Paříž, Drážďany, Lipsko, Sofia, Victoria (Canada)                            

 

Ocenění:

Brusel 1969, Paříž 1970, Praha 1984, Canada 2002 - 3.cena v soutěži o nejkrásnější knihu r. 2001 - nadace Alcuin - Canada za úvodní  ilustraci v oboru poezie

 

 Zastoupení v soukromých sbírkách: Austrálie, Česká  republika, Francie, Kanada, Německo, Švýcarsko, USA

 

 

 

Pavel Soukup

Pár slov o výstavní činnosti  zdravotně postižených umělců -  o klubu pro handicapované a seniory

V roce 2012 jsme otevřeli  výstavu zdravotně postižených umělců, tentokrát vystavují svá díla členové kroužku arteterapie Klubu vozíčkářů ze sousední Petýrkovy ulice na Praze 11. Tito neskutečně pilní a činorodí výtvarníci jsou již nedílnou součástí našich pravidelných výstav. Sledujeme jejich pokrok a techniky, které se rok od roku zlepšují. Tuto výstavu nazvali BAREVNÁ ZASTAVENÍ.
Stěžejní činnost Kroužku arteterapie je především výtvarná tvorba, zahrnuje široké spektrum výtvarných technik – jsou to například koláže, kresby pastelkou, uhlem, křídou a pastelem, ale i malby olejem a akvarelem, a nemůžeme  vynechat malbu speciálními barvami na sklo a na hedvábí. Důležitou součástí práce kroužku je i fotografování. Kroužek arteterapie vede pan Pavel Soukup s paní Olgou Siladiovou, má 9 členů, převážně vozíčkářů:
Kateřina a Jana Formánkovy
Jan Kubec a Ota Šigut
Eva A. Schmidtová
Olga Siladijová
Pavel Soukup
František Újezdský
Ing. arch. Zdeněk Veselý

Tvořivá činnost zdravotně postižených má kromě společenského významu důležitý terapeutický efekt. Práce v kroužku arteterapie přináší radost, psychické uvolnění, procvičení jemné motoriky prstů, svalů a kloubů paží a je i příjemným místem společenské komunikace, jakýmsi barevným zastavením v běhu každodenních nelehkých situací, které s sebou zdravotní handicap přináší.

Není jednoduché si sednout a něco vytvořit, člověk se to musí nejdříve naučit, případně to k čemu má vlohy – rozvinout. Až později se stává dovednost uměním, které se zároveň stává součástí kultur všech národností. Fenoménem umělecké tvorby se stává její originalita ohraničená určitou linií a tvůrčí schopností umělce. U nás v PC klubu máme jedinečnou možnost vypozorovat zajímavou škálu umělců různých stylů a technik, jak handicapovaných tak i seniorů nebo ostatních umělců. Pro nás a naše návštěvníky jsou to zážitky, které nás utvrzují v přesvědčení, že umění není věcí nemožnou, že dokáže ztvárňovat lidského ducha a přiblížit umělcovu myšlenku ostatním.“

PC klub v ulici U Zeleného ptáka 1158/5, Praha Kunratice každý všední den od 10:00 do 19:00 hodin


Vernisáž "BAREVNÉ DOTEKY" 20. 4. 2011 - 19. 6 .2011

Pravidelně v dvouměsíčních cyklech v prostorách klubu pořádáme výstavy zdravotně postižených umělců. Jsou to vozíčkáři, mentálně postižení, zrakově postižení, senioři a každý únor pravidelně neslyšící.  Připravujeme výstavu vozíčkářů z Petýrkovy ulice v Praze 11 z výtvarného kroužku vedeného Pavlem Soukupem, který zde také vystavoval.

www.zelenyptak.cz

Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní) – bohužel není bezbariérový vstup

Praha 2

V Pevnosti 159/5b

www.praha-vysehrad.cz

Máme otevřeno:

Pondělí  - neděle: 9.30 - 18.00 hodin

Vstupné: 20 Kč

Hodnocení:  90 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka