Pavel Roučka: Mezi askezí a extází aneb když inspiraci vidíme všude a ve všem…

29.03.2017 11:14

Museum Montanelli (MuMo) – Praha

31. 1. – 9. 4. 2017

 

Na vernisáži výstavy obrazů /akrylů na plátně/ malíře Pavla Roučky, který byl akci osobně přítomen, autor  představil svou ustálenou, nicméně stále experimentující tvorbu. Po celý svůj profesní život si Roučka zachoval fenomenální, silnou a neutuchající tvůrčí energii i téměř obsesní nutkání kreslit, malovat a tvořit. Nechybí zde ani vhled do expozice Roučkova ateliéru a video o způsobu jeho tvorby. Expozice je instalována v přítmí, kde obrazy vystupují vně (na základě  bodového nasvícení), takže výsledný dojem po prohlídce výstavy je zcela mysteriózní..

 

 

Na velkoformátových plátnech původně vycházel spíše z proudu nové figurace. Již před mnoha lety však dospěl k individuálnímu, suverénnímu, uvolněnému rukopisu a gestu. Stále se střídají fáze extatické, akční exprese a poukazují na netrpělivé tvůrčí nutkání s fázemi klidného, téměř asketického, abstraktního, duchovního projevu. Témata čerpá všude, a to do všech důsledků; neváhá střídat materiály, barvy i tvůrčí nálady, do kterých se do extrémů noří a které ho pohlcují. V jeho umělecké dráze dochází k návratům i přehodnocením, ale stále s podobným rukopisem.

 

 

Jedno však v Roučkově tvorbě zůstává tvorbě stále stejné: jeho typická, nakloněná, imaginární, nezaměnitelná figura, ztrácející rovnováhu nebo ji právě nacházející či figura v předklonu, záklonu, mostu, figura schoulená, stojící na hlavě, klečící, létající, neustále na hraně nebo oběma nohama na zemi či v nebi, figura zkoušející svou novou pozici v trpělivém experimentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patří sem však i figura milující, komunikující, abstraktně smyšlená či konkrétní, čekající na odpovědi, které nikdo z nás nikdy nenajde, neuslyší ani neuvidí, neboť se skrývají daleko a hluboko v Pavlově universu.“  (text: Dadja Altenburg-Kohl)

 

 

Kurátorka: Dadja Altenburg Kohl

 

 

Pavel Roučka - malíř -  grafik -  ilustrátor

  • narodil se 20. 6. 1942 v Praze
  • otec mu zemřel velmi záhy, starost o rodinu spočinula na matce
  • žije s módní a kostýmní návrhářkou Danielou Flejšarovou
  • mají 10 vlastních a nevlastních dětí, vnoučat a pravnoučat
  • vystudoval Průmyslovou školu geodézie a kartografie
  • byl úspěšným kanoistou (1969 vyhrál mistrovství republiky na pětikánoi), ale se sportem poté skončil
  • vystudoval samostatně výtvarné umění a francouzštinu
  • vystavoval na desítkách výstav jak doma, tak i v zahraničí
  • předseda francouzské vlády jej jmenoval ´Rytířem řádu Akademických palem´.

 

 

118 00  Praha 1 - Malá Strana

Nerudova 13

Máme otevřeno:

úterý – pátek: 14.00 – 18.00 hodin

sobota-neděle: 13.00 – 18.00 hodin

www.museummontanelli.com

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

https://www.irossler.cz/clanky/medicina-a-umeni/6584/pavel-roucka-zivot-neni-nic-jineho-nez-figura-v-pozadi