Pavel Příkaský / Hybrids Potential aneb když nám dlouho pozorovaný objekt často před očima mizí…

09.02.2018 14:46

Galerie Atrium  - Praha

8. 2. - 9. 3. 2018

 

 

 

Na vernisáži nové výstavy malby Pavla Příkaského, výstavy  Hybrids Potential, byl autor osobně přítomen. Pavel Příkaský vystudoval malbu na AVU v Praze, a přestože se prostřednictvím daného média i nadále vyjadřuje, rozmývá a znejasňuje jeho okraje svých maleb. Přivítala nás ředitelka Galerie Atrium a zástupkyně starostky Prahy 3. Mgr. Lucie Vítkovská.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hříčka jako nosič projekcí naděje

momenty života v instalaci, malba mezi iluzí a povrchem,

mezi abstrakcí a popisností, mezi objektem a plochou

hybrid zvířete a člověka jako nejistá možnost budoucí léčby

tvůrčí autonomie ve veřejném statku vědy

nepředvídatelná transformace dočasných těl

 

 

 

 

 

 

 

 

nejasné jevy, nezařaditelné formy

statičnost obrazu v dynamice životních forem

třásně jako proudy i místa pro dotek, výčnělky tmelu, splývání objektu a kontextu

extrémní blízkost těla a obraz na jazyku, stěna galerie jako živá tkáň

povrch jazyka

(P. P. a Mariana Serran)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro překračování akademických hranic malby Pavel Příkaský používá ve své práci několik prostředků. Je jimi jednak fotografie s vlastní mediální specificitou, dále fragment, série a také instalace. S fotografií Pavel Příkaský pracuje jednak jako s přípravným materiálem některých svých kreseb, zajímají ho ale také chyby, kterými toto ´dokonalé´ zobrazovací médium trpí. Opakujícím se motivem je tak mizení, neostrost či naopak přeexponovanost, barevné vychylování a překrývání jednotlivých obrazů, jaké nastává, pokud světlocitlivý papír vystavíme vícekrát jinému negativu. Umělec sám však více než o cíleném záměru práce s vlastnostmi fotografie hovoří o současné prosycenosti světa fotografickými obrazy anebo filmem a svůj přístup označuje jako více intuitivní a z dané skutečnosti odvislý.

 

…Výstižně tento paradox snahy po zachycení předmětu v čase podává Jean-Francois Lyotard v Návrat a jiné eseje, když říká, že předmět, který pozorujeme příliš dlouho, nám nakonec uniká a mizí před očima. Podobně mizející jsou i zobrazení některých předmětů, jež si Příkaský vybírá pro své série obrazů (text: Tereza Hrušková)

 

 

 

Pavel Příkaský (* 1985) Planá u Mariánských Lázní

  •  
  •  
  • 2005–2012: vystudoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze/ ateliér Grafika 2 Vladimíra Kokolii a ateliér nových medií Markuse Huemera
  • 2011 - studijní pobyt  Erasmus Scholaship na Middlesex University v Londýně
  • žije a pracuje v Praze

 

 

 

130 00 Praha 3 - Žižkov
Čajkovského 12a/12

Vstup: zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

 


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/pavel-prikasky-miroslava-vecerova-images-that-occupy-thoughts-aneb-speje-svet-k-temnym-zitrkum/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/a9-rocnik-ceny-kritiky-za-mladou-malbu-2016-aneb-vstupme-do-prazdna/

www.zatrojku.cz

 

 

https://prikasky.com/