Pavel Mutinský: 40 let malířské tvorby aneb člověk je bytostí toužící, ale realizace tužeb záleží na různých okolnostech

12.08.2015 11:55

Galerie Nová síň - Praha

12. –  23. 8. 2015

 

Na jako vždy Galerií Nová síň dokonale připravenou vernisáž nové výstavy, i přes tropická vedra, která v těchto dnech panují  v exteriéru a interiéru i v našich tělech, se dostavilo mnoho známých tváří. Galeristka Markéta Poláková krátce uvedla výstavu, a kromě hudební vložky Stamicova kvarteta i básnického přednesu Jaroslava Holoubka jsme mohli vyslechnout úvodní slovo Vladimíra Procházky. Sám autor Pavel Mutinský (na foto vpravo) při slavnostním zahájení své retrospektivní výstavy jen skromně mlčel a vychutnával si v klidu  zřejmě zasloužený čas, kdy nemusel o ničem  přemýšlet, nic malovat ani  fotografovat, protože během  svých 40 let své výtvarné  tvorby nezahálel vůbec….

 

 

Co nás na www.www-kulturaok-eu.cz zaujalo?

Především parafráze na Manetův obraz ´Snídaně v trávě´, kde autor posouvá  téma tak, aby emočně bylo působivější,  dále  Mutinského oleje - malby městského prostředí, zejména z Orientu, kde autor kromě líbezné architektury přesně zachytil  parno, které v těchto zemích panuje, ale dozvěděli jsme se, že se mu již tento svět malířsky uzavřel  z důvodu současné situace, ale že věří, že je ještě plný svět jiných krásných míst. Dále nás zaujaly dívčí akty, z nichž některé evokovaly i současné parno v našich interiérech…přestože autor většinou použil chladivě studených barev…

 

Vyslechli jsme kurátora Vladimíra Procházku…(na foto vlevo dole)

Pavel Mutinský  je malíř, grafik, designer, také cestovatel a v souvislosti s tím i fotograf. V současnosti bilancuje svoji čtyřicetiletou malířskou tvorbu. Jaká je?

 

„Malířská tvorba Pavla Mutinského je pozoruhodně vyvážená. Diverzita obrazu je budována cíleně podle charakteru obrazu, a proto přizpůsobuje tomu i barevné provedení. Kompozice obrazu se podřizuje námětu, přičemž je postavena na fázovaném vyobrazení. U parafrází, kdy jde o výtvarná témata děl známých tvůrců, jsou fáze tématu malířské nebo kresebné. To umocňuje účin díla a umělec jakoby chtěl posunout jeho emoční působení na úroveň vyšší než je jeho předloha. Tento způsob zpracování je velmi šťastný a působí přirozeně a má i zjevný obsah didaktický.

 

Malíř má malbu rozdělenou do námětových cyklů – město, parafráze obrazů světově známých umělců, obrazy ze světa Orientu a figurální tvorbu především aktů, postavenou na vnitřní senzibilitě námětu ve spojení s vnější situací a s vlivem vnějších okolností. Tomu odpovídá barevné zpracování obrazů včetně zachycení vnitřního zápalu, a na tom vybudovaném jejich působení.

 

Umělcova schopnost sdělovat svoje myšlenky je velmi rafinovaná, přičemž kvalita díla tomu i odpovídá. Vysoká úroveň zpracování obrazů je svým způsobem důsledná, není v ní žádných kompromisů či rozkolísanosti. Autor ve své bilanci, kterou připravil pro svoji retrospektivní výstavu, představuje svoje malířské začátky na několika ukázkách ze své rané tvorby.

 

 80. léta reprezentují ukázky malířské tvorby zaměřené na městskou krajinu.

 

 V mezidobí 80. let – 90. let vznikají i parafráze s tématy na díla známých výtvarných umělců. Ty do své výstavy umělec zahrnul několika ukázkami, např. paralelním zobrazením Mony Lisy od Leonarda da Vinci a Snídani v trávě Edouarda Maneta. 

 

 

90. léta jsou zastoupena figurativní tvorbou aktů a dále obrazy s orientálními tématy, především měst a orientální architektury.

 

Dovoluji si na tomto místě mimo rámec výstavy připomenout schopnost Pavla Mutinského vyjadřovat se i na poli užité grafiky. Jako příklad to dokazuje i památník americké armádě v Plzni, a to jak použitým stylem písma v textech, tak i kompozičním zpracováním tématu.

Síla účinku díla spočívá vždy na schopnosti ukázat souvislosti mezi zobrazovanou skutečností a schopností posunout toto zobrazení do podoby, která dostatečně emočně zapůsobí na diváka a jeho reálné vědomí a dovede jej k evokaci, směřující k vyvolání tomu odpovídajícího prožitku. Toho však dosáhne jen poučený a citlivý vnímatel.“   (Vladimír Procházka)

 

Pavel Mutinský

  • 16. 7. 1957 v Kralovicích
  • 1975 – 1978: studium Střední uměleckoprůmyslová škola  - Praha
  • 1978 – 1983: Západočeská univerzita  – Plzeň
  • 1989 - jako turista navštívil Maltské souostroví
  • 1994 – pracovní cesta se štábem České televize a skupinu novinářů do  Maroka, později následovaly další – země Maghrebu, Blízkého a Středního východu…   
  • měl období, kdy nemaloval, kdy cítil instinktivně potřebu přestávky, aby se z něj nestal závislý výrobce obrazů chodícího do ateliéru jako do fabriky
  • spoluzakladatel soukromé umělecké školy
  • v současné době si vybudoval již v pořadí 3. ateliér 
  •  

Studium na žižkovské umělecké průmyslovce mě bavilo. Samozřejmě, že ne všechno, to dá rozum. Například učivo matematiky mi zůstalo a obávám se, že už navždy zůstane utajeno. Dodnes jsem nepochopil, jak je možné, popíše-li student počítáním příkladu celou tabuli čísly, že na konci jako výsledek může vyjít písmeno. A to jenom jedno. Ale byl to moc dobrá škola, hlavně pro svoji tvůrčí atmosféru a to nejen o klausurách. Tvůrčí klima vytvářejí především lidé uvnitř a já jsem měl velké štěstí na skvělé kantory a báječné spolužáky.“   Pavel Mutinský (zdroj: katalog vydaný u příležitosti této výstavy)

 

110 00 Praha 1

Voršilská 139/3

www.novasin.org

www.pavelmutinsky.cz

Máme otevřeno mimo pondělí: 11.00 – 18.00 hodin

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková