Pavel Mára: Tváře aneb když na počítači z pozitivu uděláme negativ a ještě něco navíc…

30.09.2015 09:12

 

 

 

 

 

 

 

Libeňská synagoga/Divadlo Serpens - Praha

30. 9. – 17. 10. 2015

 

Na  vernisáži výstavy fotografií ´Pavel Mára ve staré Libeňské synagoze  nás zaujaly (na základě nedělního avíza výstavy na  ČT Art)  instalace fotografií výřezů tváří na textilních závěsech. Jedná se  zatím o poslední sérií děl významného českého fotografa. Negativy fragmentů tajemných portrétů křehce vstupují do prostoru synagogy, poznamenaného osudovými dějinnými zvraty.

Dejme slovo kurátorovi – přečtěme si jeho překrásný text

„ Soubor Tváře z let 2012 – 14 je zatím fascinujícím vrcholem, či spíše prohloubením díla pražského fotografa Pavla Máry  (nar. 1951). Může být něco banálnějšího, původnějšího, jednoduššího? Geometricky přesné výseky  tváří jsou zde (stejně jako v některých předchozích případech)   zachyceny\ ve své negativní formě, tentokrát jako otisky barevných negativů 9 x 12 cm (i s jejich okraji) v originálním okrovém zbarvení filmu. Hlavy jsou mladistvé, snad ještě dětské, jejich pohlaví je nejisté. Jejich podoba se teprve rodí, je ´nehotová´, a negativní obraz tuto skutečnost mnohonásobně umocňuje. Ostatně i ten může být chápán jako nedokonaná fotografie. Oči jsou skryté pod sklopenými víčky. Jde tedy o živé či neživé bytosti? Neživá tvář ztrácí cosi ze své podoby a rovněž negativní obraz je abstrahovaný. Konkrétnost zobrazeného člověka je v něm sice tajuplně vepsána, ale projevila by se teprve v pozitivním otisku či zvětšenině. Přesto, v Márově podání, má série jisté rozpětí, pokud jde o určitost podoby. Sošné hlavy apelují na vizuální repertoár diváka, mohou evokovat například zpodobnění Buddhy, posmrtnou masku, klasickou řeckou sochu, ale několik z nich má i náznaky mimiky, například úsměvu, patřícího jen živým.  Při jeho spatření se pak probouzí k životu celá série. Negativní obrazy navíc vyzařují světlo, jímž jsou propojeny s universem a pro mnohé i s existencí duchovního světa. Jsou to jakési předobrazy zjevení, jejich interpretací ani realizací si nemůžeme být jisti. Není náhodné, že přitahují Márovu pozornost právě v době, kdy digitální fotografie nahradila předchozí technologii negativ - pozitiv. V sérii Tváře se negativní obraz podílí na realizaci autorova kréda, které je snad možné formulovat jako hledání obecných charakteristik skutečnosti, v níž žijeme, s pomocí technologií a objektivních principů. Mára hledá a zpodobňuje to, co je za zrakem. Jeho interpretace však nejsou subjektivní, nýbrž i technicky  a technologicky objektivní.“

(Antonín Dufek)


 

 

 

Pavel Mára (Praha, *1951) patří k výrazným představitelům evropské fotografie. Je také již téměř dvě desetiletí pedagogem na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. K tomuto poslání ho přímo předurčuje jeho tvorba, která je příkladem koncepčnosti a promyšlenosti. Podoba jeho děl často vychází z nové interpretace možností fotografického média.

 

Kurátor: Antonín Dufek

 

180 00  Praha 8 – Libeň

Ludmilina 601/4

www.sdruzeniserpens.cz

www.pavelmara.cz

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/pavel-mara-retrospektiva-1969-2014-aneb-kdyz-jednoducha-krasa-jeho-fotografii-jiz-po-roce-1968-nadchnout-dokazala/

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková