Pavel Brunclík - DIVERSE

09.04.2013 10:10

Pavel Brunclík - DIVERSE - Výstava fotografií Pavla Brunclíka v Obecním domě v Praze

 

Výstava tvorby Pavla Brunclíka (*1950) s názvem DIVERSE, kterou připravil kurátor Jiří Machalický i jako koncepci s Katarinou Brunclíkovou, je první souhrnnou přehlídkou děl tohoto fotografického solitéra, který se na umělecké scéně pohybuje už 30 let. Představuje své fotografie v rámci 5 tematických okruhů, jimž se Brunclík celý život věnuje: Cizí ženy, Krajiny, Geometrie nahoty, Zátiší a Portréty.

 

Pavel Brunclík je fotograf, který se nesoustřeďuje jen na jediné téma, ale má jich hned několik – odtud název výstavy DIVERSE. Některým z nich se věnuje trvale, nebo se k nim s přestávkami vrací, jiná jsou charakteristická jen pro určitá období. K těm základním patří krajiny, ženy a portréty.

 

Krajiny…

Nejvytrvaleji se Brunclík věnuje krajinám v jejich nekonečných proměnách. Jsou různého typu a také z četných míst celého světa. Některé zachycují krajinu v celkovém pohledu, jiné se zaměřují na struktury nebo na detaily. Projevuje se v nich autorův smysl pro vyjádření prostoru, pro vystižení atmosféry, zachycení tvarů představujících jakési krajinné „sochy“. Někdy přírodu ztvárňuje záměrně takovým způsobem, aby nebylo možné rozpoznat skutečné měřítko.

 

Akty …

Dalším tématem jsou akty. Cyklus ´Cizí ženy´ se rozvíjel od poloviny 80. let do poloviny 90.  let 20. století. Má zajímavou atmosféru danou jednak zvláštními typy a jednak určitými situacemi a zvoleným prostředím. Některé fotografie se řadí do sérií zachycujících příběh, jiné jsou solitérní a přesvědčivě navozují určitou náladu. Někdy nebylo snadné zvolit správný okamžik k uskutečnění fotografií, které vznikaly i na veřejných místech. Často šlo o intimní situace, ale vždycky vystižené s vybraným vkusem. A jak si vybíral modelky? Zcela náhodně, na škole to nebyl problém nezískat některou ze studentek, případně s drzostí tehdy jemu vlastní oslovoval na ulici ty dívky a ženy, které se mu zdály zajímavé pro jeho práci.

 

Geometrie nahoty – výstava se uskutečnila v roce 2007 v Mánesu. Připravoval ji už od raného období, kdy Pavel Brunclík studoval na pražské FAMU. Již tehdy ho upoutal balet. K tématu se vrátil v letech 2005 – 2007. Původně zamýšlel dělat momentky, ale pak téma záměrně estetizoval. Uvědomil si totiž, že se kompozice utvářené těly tanečníků musí přesně určit, aby se mohlo správně nastavit osvětlení, aby vztahy mezi celkem a detaily byly co nejdokonalejší. Aranžované fotografie však samozřejmě vycházejí z baletních prvků, z nápadů tanečníků, zejména sólistů Národního divadla v Praze, i fotografa. I když se pozice musely v některých případech několikrát opakovat, tak snímky na diváky často působí, jakoby vznikly v pohybu.

 

Portréty

Dalším ze základních témat jsou portréty, kterým se autor věnuje již od 70. let. V letech 2009 – 2011 vytvořil soubor 46 Čechů. Fotografoval velké osobnosti z nejrůznějších oborů od přírodovědců a lékařů až k filozofům, hercům, hudebníkům či výtvarným umělcům, mezi něž patří např. Václav Havel, J. Švankmajer, Libor Pešek, rabín Sidon, atd. Dokázal je zachytit v typickém prostředí i s charakteristickým výrazem, někdy opět kompozici rafinovaně aranžoval.

 

Pavel Brunclík je autor, který pečlivě, přímočaře a bez ohledu na vládnoucí trendy zpracovává témata, která jsou mu blízká. Spolupracuje s renomovanými odborníky (Daniela Mrázková: Cizí ženy, Geometrie nahoty; Jiří Machalický: Portréty – 46 Čechů; Zdeněk Mahler, Karolina Bayerová: Země; Václav Cílek: Být v krajině, myslet jinak a vrátit se lepší).

 

Charakteristickými rysy jeho snímků jsou čistota, cit pro kompozici a barvu. Výstava jeho rozmanité, a přitom charakterem sourodé dílo představí v celku a v rovnováze, která je pro autora zásadním tvůrčím východiskem.

 

Pavel Brunclík má za sebou řadu výstav nejen u nás, ale i v zahraničí, jeho publikace o jednotlivých tématech získaly několikrát cenu za fotografickou publikaci roku. Bylo jich vydáno celkem pět, každá z nich byla věnována jen jedinému okruhu. Tentokrát vznikla i první kniha i výstava, které budou zahrnovat reprezentativní výběr z celého autorova díla, není tudíž monotematická.

 

Pár slov o Mistrovi

Pavel Brunclík se narodil se 27. 10. 1950 ve Znojmě. V roce 1974 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, v letech 1974—1980 studoval režii a scenáristiku na katedře dokumentární tvorby FAMU, na katedře fotografie absolvoval rok mimořádného studia. Po ukončení studia externě spolupracoval s ČST. Ale protože dokument tehdy prakticky neexistoval, a tak točil jenom agitační filmy, začal se věnovat fotografii, kde pociťoval větší volnost. Od roku 1981 tudíž pracuje jako samostatný fotograf. V letech 1985—1992 působil převážně v zahraničí (Rakousko, Itálie) a věnoval se zejména reklamě. V tomto období vytvořil obrazovou část několika audiovizuálních programů: Palác v Kielcach, Polsko, 1985; Stroje pro 20. století, Rakousko, ČSR, 1985; Muzeum H. Sienkiewicze, Polsko, 1988; Varšavský zámek, Polsko, 1988; a další. V posledních letech se věnuje převážně vlastním projektům. Je držitelem ocenění Czech Press Photo z roku 1998. Vyšlo mu pět tematických monografií, naposledy vytvořil soubor portrétů 46 Čechů.

 

Zatím poslední z Brunclíkových výstav se odehrála v Sovových mlýnech a představila sérii portrétů 46 význačných Čechů pod jednoduchým názvem Portréty. I k této výstavě, jejíž výtěžek věnoval Brunclík na dobročinné účely, vznikla reprezentativní publikace Portrait gallery – 46 Čechů. Pavel Brunclík spolupracuje s renomovanými odborníky (Václav Cílek: Být v krajině, myslet jinak a vrátit se lepší; Karolina Bayerová:

Země; Daniela Mrázková: Geometrie nahoty; Jiří Machalický: Portréty) a důsledně se vyhýbá členství v jakýchkoli seskupeních.

 

Současná výstava Pavla Brunclíka v Obecním domě se tak stala výjimečnou příležitostí seznámit se s jeho dosavadním dílem. Vřele doporučuji návštěvu této unikátní výstavy v krásných reprezentativních prostorách Obecního domu v Praze, který je národní kulturní památkou a patří k nejvýznamnějším secesním stavbám v Praze.

 

Samostatné výstavy

2011 Češi, Praha, Museum Kampa

2009 Geometrie nahoty, Moskva, České centrum

2007 Geometrie nahoty, Sofie, České centrum

2007 Geometrie nahoty, Praha, Výstavní síň Mánes

2007 Geometrie nahoty, Paříž, České centrum

2006 Země, Brusel, Pražský dům

2004 Země, Moskva, Galerie na Soljance

2004 Země, Praha, Výstavní síň Mánes

2003 Země, Brusel, Pražský dům

2003 Kde je Madagaskar?, Hamburk, Levantehaus

2003 Země, Hamburk, Levantehaus

2002 Krajina vody, Hamburk, Levantehaus

2002 Kde je Madagaskar?, Praha,

Galerie Bayer & Bayer

2001 Země, Paříž, České centrum

2001 Země, Znojmo, Dům umění

2000 Země, Praha, Staroměstská radnice

1999 Návraty k podstatě, Litva

1999 Návraty k podstatě, Praha,

Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka

1995 Cizí ženy, Praha, Galerie Mladá fronta

1988 Praha, Galerie Fotochema

1985 Znojmo, Dům umění

1984 České Budějovice, Dům umění

 

Účast na kolektivních výstavách

Polsko, Rakousko, Francie,

Německo, Itálie

Účast na kolektivních výstavách

Polsko, Rakousko, Francie,

Německo, Itálie

 

Monografie

2011 Portrait Gallery 46 Čechů

2007 Geometrie nahoty

2004 K rajiny 1997—2004

2000 Země

1995 Cizí ženy

 

Ocenění

2008 Fotografická publikace roku (za knihu Geometrie nahoty)

2005 Fotografická publikace roku (za knihu Krajiny 1997—2004)

2004 Fujifilm Euro Press Photo Award

2000 Fotografická publikace roku (za knihu Země)

1998 Czech Press Photo

 

Výstava fotografií v Obecním domě v Praze

Termín: 21. 6.  - 30. 9. 2012

Obecní dům v Praze, nám. Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1

Realizace: Obecní dům, Taktum

www.obecnidum.cz, www.taktum.cz, www.pavelbrunclik.com

 

POŘADATEL: Taktum s.r.o. ve spolupráci s Obecním domem v Praze

 

Společnost Taktum se specializuje

na produkci a organizaci kulturních a společenských akcí,

výstav, koncertů, firemních prezentací a charitativních projektů.

Navazuje na činnost Arbor vitae societas,

a to zejména pořádáním významných českých i zahraničních výstav.

 

Ing. Olga Koníčková

Foto:  Pavel Brunclík