PAUSER – ARCADE aneb o tom že už i původně jen „pouliční graffiti“ začíná patřit do „kamenných“ galerií

13.03.2022 16:11

 

Pauser

Arcade

5. 2. – 27. 4. 2022

Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady

 

 

Pauser (*1983) je typickým představitelem generace Y.

Začínal na ulici jako graffiti writer a věnoval se studiu oděvního designu.

Právě tyto pilíře dnes tvoří poznávací značku jménem Pauser.

Prvotní vliv na jeho tvorbu – tedy nástup internetu a počítačových her, MTV – se v posledních letech ještě umocnil rozmachem digitálních technologií, příchodem kryptoměn a NFT.

Fascinace virtuálním světem je něco, co se v jeho tvorbě neustále opakuje a obměňuje.

 

 

Pauser získal první cenu soutěže Sorbonne University v Paříži v roce 2013. V roce 2017 se stal součástí originálního dresu Kobe Bryant projekt Jeff Hamilton s dalšími 24 vybranými umělci. Jeho umělecká díla jsou vystavována v galeriích a institucích po celé Evropě.

Umělec žije a pracuje v Olomouci.

 

 

Výstava skoro až osvětová

 

Nesporně není úplně snadné řešit dramaturgii žádné galerie. Ale dramaturgie galerie nacházející se přímo v nejcentrálnější části lázní, musí být mnohem složitější. Skladba lázeňských hostů je značně nesourodá. Věkem i zájmem. Mnozí z hostů galerie ve svých prostředích nenavštěvují galerie vůbec, jiní naopak po galerijní nabídce u nich doma lační. Mezi hosty jsou přívrženci všech výtvarných směrů od klasiky po vyslovenou avantgardu. Odborníci, poučení diváci i lidé výtvarným uměním zcela netknutí. A tak Vojtěch Odcházel, který nás pravidelně zve na výstavy v „jeho“ poděbradské galerii Ludvíka Kuby, fundovaně a úspěšně „vyzobává“ nepříliš všeobecně známé, leč zcela mimořádné autory, jejichž tvorba zaručeně osloví tak nesourodé spektrum příchozích.

Aktuální počin Galerie Ludvíka Kuby, není výjimkou, protože právě probíhající výstava nazvaná Arcade, představuje komplex prací z posledního období tvorby autora, grafitti writhera, který si říká uměleckým jménem - Pauser.

A ona podivná směsice potenciálních návštěvníků Galerie Ludvíka Kuby, si na této výstavě rozhodně uvědomí, že graffiti, už dávno není ono znesvěcování cenných fasád, či svépomocné a na hraně zákona probíhající zkrásňování nevzhledných fasád, v ulicích našich měst. Ale objevuje, že graffiti může být plnohodnotným uměním, které nelze předem, bez znalosti věci, rovnou zatracovat. Touto výstavou je divák poučen, že opravdové umělecké graffiti, může dotvářet – a namnoze také opravdu dotváří – vzhled veřejného prostoru, který denně míjíme a který nás obklopuje a povýšit ho o stupínek výš. Proto lze s klidem mluvit o výstavě přímo až osvětové a tím pádem velmi záslužné.

 

 

Kurátoři výstavy o vystavených dílech   

 

Kurátory výstavy jsou Romana Junkerová a Vojtěch Odcházel. Prozradíme-li, že autor vystavených prací, řečený Pauser, nosí ve skutečnosti civilní, občanské, jméno Tomáš Junker, nalezneme stopu vedoucí ke kurátorce výstavy Romaně Junkerové, která je manželkou umělce s uměleckým jménem Pauser a k jejich nehynoucí společné zásluze patří mimo jiné už nepřehlédnutelný olomoucký Street art festival oživující systematicky formou nejrozličnějších nástěnných maleb ulice města Olomouc. Druhým kurátorem je Mgr. Vojtěch Odcházel, historik a ředitel poděbradské Galerie Ludvíka Kuby, tedy ten, kdo sestavuje již od roku 2018 zdárně nelehkou dramaturgii takovéhoto typu galerie.     

Z kurátorského textu obou kurátorů citujeme.

„Tvorba Pausera se za posledních pár let výrazně proměnila. Najdeme v ní spoustu zdánlivě protichůdných symbolů, avšak s promyšleným významem. Ovlivněn symbolismem, Pauser servíruje divákovi vizuální hostinu plnou vzpomínek, fragmentů digitálních technologií a elementů vycházejících z klasických uměleckých děl. Figurální náměty, které do svých obrazů rafinovaně umísťuje ve smyslné a poutavé póze, často dehonestuje s úmyslem poukázat na paradox současného světa konzumu a luxusu. Stejně jako počítačové hry, jsou i jeho díla plná barev, symbolů a grafiky vycházející z počátku 90. let. V těchto námětech se odráží Pauserův okolní svět, který vnímá jako nekonečný proud mnohoznačných symbolů - historie a pokroku, přepychu a chudoby, nových technologií a přírody. Přes tuto nespočetnou a barevnou škálu protikladů klade důraz na kompozici obrazů a jednotlivé části skládá stejně jako hudební skladatel v souzvučném sledu. Toto vizuální samplování, jak jej Pauser sám nazývá, pak odlehčují prvky drapérií, dekorací a architektury, které do obrazů přináší jak invenci, tak vzdušnost a uvolnění“.

 

 

Malá upoutávka na vystavená tajemství

 

Zatímco obrazy pokrývají stěny členité Galerie Ludvíka Kuby, tak prostorem prostupují

pohledné štíhlé stojany se záhadnými předměty zakrytými malovanými látkami v duchu výtvarného tvarosloví autora.

A když si odvážíte opatrně odhalit ono látkové zakrytí, tak objevíte malebné, už od pohledu křehké, keramické vázy (engoba, glazura). I ty jsou dílem autorovým. A i ony dotváří celkovou atmosféru výstavy. Jen opatrně odhalovat…  

 

 

Kdo hledá, objevuje

 

Kdo projde výstavou Arkade autora Pausera není zklamán, ať už je jakéhokoli „ražení“ a typu. Výrazná barevnost, zajímavé náměty, bohatě členěné a přemírou detailů zaplněná obrazy, kombinující jakousi dávnou klasiku s prvky nejnovější virtuální reality dnešních mladých je jistě už prvoplánově divácky zábavná. Jenže, divák, který se zastaví, jako lázeňský host by měl mít možnost takového zastavení a může – chce-li – objevit ve změti všeho co obrazy obsahují mnohem víc, než jen zábavnou podívanou. V druhém plánu totiž objeví rezonance na dávnou klasiku, na obrazy které tvořili mistři palety a může se zamýšlet, nad odkazy, jejich smyslem, a také nad tím, jak by oni dávní mistři svá témata zpracovali, kdyby je tvořili dnes, ovlivněni vším, co nám technika a móda přinášejí a vnucují a bez čeho se pozvolna přestáváme umět obejít. A pak nastoupí fantazie, diváka, jeho dotváření naznačených příběhů, které v obrazech zákonitě objeví a které ho dovedou k zamyšlení. A to je to podstatné. Ne nadarmo asi znamená z angličtiny převzaté slovo Pauser, český ekvivalent, jímž byl „pauzák“ a ne nadarmo se výstava jmenuje Arkade, což zase znamená česky „pasáž“. Ano, pouliční malby a příběhy z pasáží, byly přeneseny – jako přes pauzák - do prostoru noblesní galerie. Tentokrát tedy Ludvíka Kuby v Poděbradech.

Zpomalte proto svůj průlet galerií a postůjte před vystavenými plátny a pohleďte do jimi nabídnutých příběhů. Stojí to za to...

 

 

A ještě slůvko k autorovi

 

  • Pauser svůj styl v graffiti rozvíjel už od 90. let, kdy s graffiti začínal.
  • V jeho jasných barvách a dynamice písma se odráží groovy atmosféra.
  • Radostné a uvolněné kompozice jeho obrazů pro změnu symbolizují nynější způsob života a vášeň pro graffiti, design, módu.
  • I proto najdeme část jeho tvorby krom jiného i v módním designu.
  • Pauser každoročně pořádá mezinárodní Street art festival v Olomouci a účastní se spousty dalších festivalů a událostí souvisejících s graffiti a na mezinárodní kulturní výměnu ve světě.

 

Text: Richard Koníček

Foto: autor (9 x) a @atelierkruh (3 x)

 

 

Pauser

Arcade

5. 2. – 27. 4. 2022

Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady          

Poděbrady, Libušina

Otevřeno út - ne 10 - 12, 13 - 18 h.

Základní vstupné 40 Kč

Studenti, Senioři nad 65 let 20 Kč

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, Děti do 15 let Zdarma

Vstupenky online

Doprovodný program

so 16. 4. 2022 16:00, II. komentovaná prohlídka s autorem

Facebook Instagram Twitter Youtube

E-mail: galerie@lazne-podebrady.cz

Mobil: +420 602 444 134