Patrik Šimon: ´Jeden svět nestačí´ aneb když potřebujeme žít s krásou v nás a kolem nás

20.04.2014 19:37

Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona

 

Clam-Gallasův palác-  Praha

18.  4 .– 31. 7. 2014

 

Na tiskové konferenci k výstavě, jejíž výrazná upoutávka nás zaujala  již před  několika týdny na různých místech Prahy,  jsme vyslechli úvodní slovo ředitele Archivu hl.m. Prahy, doc. PhDr. Václava Ledvinky, CSc. Jak nám řekl, v překrásných a nádherných prostorách  Clam-Gallasova paláce se již od roku 2000 konají výstavy, přičemž jejich počet již přestal doc. PhDr. Ledvinka sledovat.  Primát ve výstavních projektech drží klasika. Nyní je to výstava ze sbírky Patrika Šimona, který si tentokrát vybral umění 19. století, protože patří k jeho nejoblíbenější umělecké epoše.

 

Poté nám výstavu stručně okomentoval autor výstavy obrazů, Mgr. Patrik Šimon. Považuje ji za jedinečnou, za klenot umění 19. století, které zahrnuje velmi dlouhou epochu.  Vystavujeme obrazy od doby osvícenské až po období l. světové války, což je skoro 100 let, a to v kontextu s rakousko-uherskou monarchií. Jinak, že zde můžeme vidět obrazy, které byly ve své době normální součástí palácových interiérů.

 

A připomněl nám i zajímavý obraz ´Erato´ od Angeliky Kaufmannové (1741 – 1807), jež byla uznána už ve své době za špičkovou malířku.  

Umění 19. století patří ve sbírce Patrika Šimona k nejlépe zastoupeným. Je to konec konců nejoblíbenější umělecká epocha sběratele, kterou se dlouhodobě odborně zabývá. Sbírka Patrika Šimona a Archiv hl. m. Prahy se představily veřejnosti ambiciózním projektem, jehož cílem je ukázat proměny jedné doby na pozadí umělecké kultury, která nefungovala izolovaně. Přísně národní model umění už v dnešním světě neobstojí. Proto vedle známých jmen českého umění od generace zakladatelů jako byli Josef Bergler, Ludvík Kohl, Antonín Machek, Antonín Mánes, František Tkadlík, Josef Führich, Josef Mánes, Josef Navrátil či Karel Purkyně po umělce působící v závěru století jako Vojtěch Hynais nebo Josef Václav Myslbek defilují pro českého diváka méně frekventované osobnosti rakouské a německé malby, zastoupené na výstavě Augustem Georgem Friedrichem Lucasem, Carlem von Blaas, Leopoldem Ernstem, Alexandrem Clarotem, Josefem Zumsandem, Rudolfem von Alt, Thomasem Enderem aj. Potkávali se zcela sebevědomě na někdejších výročních výstavách v evropských metropolích, a pak zůstali na dlouhá léta zapomenuti. Vyzdviženi z hlubin času představují hodnoty často překvapivě obohacující náš nynější obzor o rozmanité a stylově různorodé umění, které nemělo jediný styl a formu a k jehož charakteristice používáme jen časové vymezení tzv. dlouhého století.

Soukromá sbírka přistupuje k tématu s rizikem individuálního vkusu, přesto s důstojnou pokorou k úžasným možnostem, jež téma skýtá, a právě díky svým limitům ponechává divákům příležitost k zamyšlení, zda náš svět, který nám už z mnoha důvodů přestává stačit, se podvědomě neuchyluje k hájemství ticha, soustředění a krásy ukryté v klenotech uměleckých děl, kde už čas prověřil všechny rozpory. ´Jeden svět nestačí´ v historických prostorách Clam-Gallasova paláce, který sám svého času sloužil jako výstavní platforma Krasoumné jednotě, poskytuje dokonalé prostředí s historickou atmosférou genia loci. Výstava je svým dramaturgickým provedením procházkou po labyrintu jednoho velkého světa, je zrcadlem doby a emocí vetknutých do vzorce antikizujících, romantických i historizujících představ a kostýmů, v nichž se odrážel nekonečný příběh lidských snů a iluzí.

 • Výstavu doprovází stejnojmenná publikace: Adam Hnojil, Jeden svět nestačí. Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona, Praha 2014, která obsáhle dokumentuje složité vrstvy umělecké epochy 19. století a na 650 barevných reprodukcích rozehrává výjimečný fenomén umělecké sbírky. (oficiální text)

O jedné závrati představ

Narodil jsem se s vyhraněnou představou o tom, jak má vypadat můj svět. Už jako dítě, kdy mne babička poprvé přivedla na výstavu do nově otevřeného Anežského kláštera, nasával jsem s dychtivým úžasem vůně laků z obrazů a postupem času se zpřesňoval můj vztah k výtvarnému umění…potřebuji se obklopovat krásou, potřebuji s ní žít, nutí mne přemýšlet, dohledávat souvislosti, objevovat neznámé krajiny, které se prolínají v nás a skrze naše zkušenosti se obohaceni vracíme zpátky tam, odkud jsme přišli….Mám pocit, že  svět 19.  století je zcela neuchopitelný pro klipové vnímání současného pozorovatele. Je nutno sestoupit…“

(vybráno z publikace ´Jeden svět nestačí´)

 • Ze životapisu Patrika Šimona
 • narozen roku 1973 v Praze
 • vystudoval obor dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (specializace na evropské výtvarné umění 19. a 20. století)
 • během své odborné badatelské činnosti nasbíral velké množství zkušeností v praktickém fungování na domácím a zahraničním trhu s uměním
 • je autorem a spoluautorem 5 odborných publikací
 • připravil a od roku 1992 publikoval stovky výtvarných recenzí, článků a textů do katalogů
 • od roku 1997 je kurátorem celé řady uměleckých výstav doma i v zahraničí
 • připravil 10 televizních scénářů a filmových realizací o současném výtvarném umění
 • o Patriku Šimonovi byl natočen filmový dokument režiséra Petra Skaly ´Sběratel emocí´, který podtrhuje také jeho filantropickou činnost sběratele, jehož umělecké sbírky náleží k tomu nejlepšímu, co může česká kultura poskytnout
 • Patrik Šimon v sobě spojuje odborné předpoklady historika umění s manažerskými vlastnostmi, které vyúsťují v pocitu odpovědnosti za svěřené umělecké hodnoty, jejichž budoucnost je závislá na přesvědčení a schopnosti je chránit, rozvíjet v duchu otevřené a svobodné společnosti a zprostředkovávat jejich krásu sobě, blízkým a široké veřejnosti
 • obchodní subjekty Patrika Šimona již od svého založení v roce 1994 programově zajišťují svojí činností provoz a akviziční strategii uměleckého sbírkového fondu, který je hlavní náplní a smyslem většiny jeho aktivit
 • bohatě strukturovaná sbírka uměleckých děl není sice veřejně přístupná, ale svým rozsahem a významem patří k nejvýznamnějším soukromým sbírkám ve střední Evropě
 • z jejích bohatých fondů čerpají poznatky četní domácí a zahraniční badatelé, ročně se odbavují desítky zápůjček do předních muzeí a galerií u nás i v zahraničí
 • depozitáře umělecko-historické knihovny obsahují více jak 20 tisíc svazků speciálně zaměřených na rozmanité disciplíny (domácí a zahraniční výstavní katalogy, přehledové publikace, speciální lexika, katalogy raisonné, historická periodika apod.)
 • knihovna se soustavně doplňuje a je integrální součástí moderního přístupu k chápání a poznávání sbírky
 • doplňující součást aktivit tvoří nakladatelství Patrik Šimon – Eminent, jež vydává odborné publikace o umění, umělecké monografie, výstavní katalogy a svou produkcí plní nezastupitelnou roli v soustavném zveřejňování a seznamování veřejnosti s obsahem vlastních sbírek umění
 • během výstavy můžeme zhlédnout filmový dokument režiséra Petra Skaly ´Sběratel emocí´, který nechává nahlédnout do tajemství myšlení sběratele Patrika Šimona

 

Pořadatel: Hlavní město Praha – Archiv hlavního města Prahy, Sbírka Patrika Šimona

Koordinátorka výstavy:  PhDr. Silvia Pavlicová

www.ahmp.cz/clamgallas

 

Autor výstavy: Mgr. Patrik Šimon

 

Clam-Gallasův palác

Praha 1

Husova 20

 

Máme otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00 hodin

Vstupné: základní 80,- Kč, snížené 40,- Kč ( i pro novináře)

www.patriksimon.cz

Hodnocení: 100 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka, www.patriksimon.cz