Patrícia Koyšová: ZOOM aneb zážitková malba či metoda ´malby pro malbu´

13.08.2018 14:13

Danubiana Meulensteen Art Museum - Bratislava

16. 6. - 2. 9. 2018

 

 

Není nutné trávit letní dovolenou v Africe. V současných tropech to vskutku není vůbec nutné. A tak jsme se za www.www-kulturaok-eu.cz rozhodli trávit tropický týden v hlavním městě Slovenské republiky, v Bratislavě.  A že ten týden byl tropický, je bez debat. Místní teploty dosahovaly až 35 stupňů Celsia. Jenže v Bratislavě vane stále mírný vánek, a ten byl velmi příjemný a umožnil nám, že jsme v Bratislavě nelenili ve svých poznávacích trasách. A galerie? Samozřejmě byly.  Je jich v Bratislavě hodně. Nás podle prospektů zaujal projekt především Danubiana, který byl otevřen 9. 9. 2000 a který vznikl zásluhou holandského zakladatele sbírky Gerarda Meulensteena.   

 

 

Danubiana Meulensteen Art Museum

Necelých 20 kilometrů od centra Bratislavy, na cípu poloostrova uprostřed řeky Dunaj, našel domov jeden z nejmladších evropských muzeí moderního umění. Vskutku unikátní muzeum nabízí jedinečné spojení výtvarných děl světových a slovenských umělců, působivé moderní architektury a okolního Dunaje.

 

 

V době, kdy jsme se tam nacházeli, se konaly čtyři výstavy. Nás zaujala nevelká expozice v modrém, expozice ZOOM, která je dílem Patrície Koyšové. Vystavená velkoformátová díla ZOOM a Parazit (akryly na plátně   - 300 x 270 cm) pocházejí z roku 2011. Kruhové obrazy  PHTALOBLAU o průměru 120 cm pocházejí z roku 2018.

 

 

Téma autorské výstavy Patrície Koyšovej je nazvaná jednoduše a výstižně

ZOOM

 

"Téma autorskej výstavy Patrície Koyšovej je označená jednoduchým a výstižným názvom ZOOM, odkazuje nás teda na videnie cez objektív napr. fotoaparátu, ktorý umožňuje plynulo meniť ohnisko na snímanie predmetov v rozličných vzdialenostiach pri stálom zaostrení. Maliarka sa procesom zobrazenia a videnia dôsledne zaoberá, skúma ho najmä v abstraktnej maľbe, ktorej morfologická štruktúra je pohyblivá, prelievajúca sa, núti hľadať ohniská, no pohľad diváka je unášaný vo vlnách, prúdoch, víroch.

Autorkina procesuálna abstrakcia je zážitkovou maľbou, ktorá pomocou primárnej farebnosti a tvarov vznikajúcich počas experimentálneho technologického postupu – maľbou vzduchom prostredníctvom vzduchového kompresora a ofukovacej pištole, sprostredkúva dynamické prežívanie maľby ako spontánneho tvorivého procesu.

 

Jej maľby sú komponované mimo stredovej osi, ohniska, bez pevných bodov či línií, ktoré by ich ukotvili, na ktoré by sme mohli fixne zaostriť. Patrícia ich komponuje tak, že dáva do kontrastu presný tvar, napr. kruhu, a nepresnú stopu vzduchovej pištole, ktorá ide po približnej priamke, a i tú občas prečiara/prečarbe. Tak dosahuje určitú stabilitu. Podľa Györgya Kepesa (Language of Vision) je statická dynamika alebo dynamická stabilita základom kompozície; fókus alebo „stred“ oko diváka vygeneruje vtedy, keď sa má čoho zachytiť, napríklad konára vo vode.

Maľba Patrície Koyšovej je „maľovaná“ netradičnými nástrojmi, akými sú mop alebo vzduch. Štrich a škvrna nie sú len zafixovaným výsledným tvarom po dopade rozprsknutej, rozfúknutej, vyliatej či otlačenej farby. Sú dôvodom, prečo maľba vzniká.

 

Podobne ako s paradoxom nestáleho ohniska, ktoré je premenlivé, je to aj s paradoxom priestorovej ilúzie jej obrazu, keď blízke zdá sa byť vzdialené a malé ako zväčšené. Toto obsahové a vizuálne pnutie v maliarskom procese prináša významy maľby, ktorá sa vyjadruje asociatívnou skladbou tvarov a farieb a pomáha si osobitým autorským rukopisom. Aj preto je takýto prístup blízkym surrealistickým princípom tvorenia. Maľba krajiny sa vynára akoby zo sna, z náhodne a spontánne vzniknutej farebnej skrumáže. Ako vízia pripomína čínsku štetcovú maľbu či krajinomaľbu, vodopád, ale ňou v skutočnosti nemá byť. Je maliarskou hrou Patrície Koyšovej, ktorá sa prejavuje esteticky pôsobivo a scénicky organizovane v sériách, opakovaniach, ale aj v deštrukčnom zásahu, keď čisté organické štruktúry sú napadnuté surovou drsnou maliarskosťou ako v rukopise, tak aj v myšlienkovom zámere.

Je zároveň maľbou, ktorá sprostredkúva osobný svet autorky. Jej metóda „maľby pre maľbu“ je aktivovaná z pozície autorky-ženy, ktorá mapuje, sníma, pozoruje okolitý svet, a hrá sa s jeho formami. Táto hra je spôsobom, ako prostredníctvom nej vypovedať o svete, v ktorom žije.

 

Patrícia Koyšová vychádza z tvarov životného priestoru, vesmíru, bunky, embrya či iných organických štruktúr a jednotiek, ktoré následne radí do sérií obrazov. Nutkanie tvoriť ich v sériách je pokusom hľadať ohniská, miesta, ktoré vyjavia maľbu, a umožnia vidieť hlbšie do vnútra tvorivého procesu skúmavým odkrývaním jej vrstiev. Koncept zoomu je o videní, o schopnosti hľadať skryté, nejasné, neviditeľné. Ale aj o pasii z pozerania sa, ktorá je divákovi odmenou za nájdenie ohniska, ktoré sa nachádza práve v ňom."  Gabriela Garlatyová

 

Kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrícia Koyšová (* 1985 Nové Zámky)

  • po ukončení Strednej umeleckej školy v Trenčíně (obor navrhování a modelování oděvů) rok studovala na Univerzite Mateja Bela v Banské Bystrici na FHV, Katedre výtvarnej tvorby
  • 2005 - 2011: v ateliéru u prof. Ivana Csudaia absolvovala studium na VŠVU  diplomovou prací ZOOM (Cena rektora v kategorii volné umění)
  • 2008: studijní pobyt na Aristotel University of Thessaloniki u prof. Skiloyanisa
  • 2016: ukončila doktorandské studium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislavě u prof. Ivana Csudaia
  • má za sebou desítky autorských a společných výstav

 

 

Bratislava - Vodní dílo Čunovo

Máme otevřeno: úterý - neděle: 10.00 - 18.00 hodin

Vstupné: dospělí - 10 EURO

MHD bus č. 90, č. 91

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva, www.danubiana.sk)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.patriciakoysova.com

www.danubiana.sk