Paradoxní školní výkony a probouzení zájmu aneb moudré glosy paní Dagmar Rýdlové z 13. Dne dyslexie

30.10.2022 17:04

 

13. ročník Dne Dyslexie

9. září 2022

Vodárenská věž na Letné

 

 

Den dyslexie se koná sice každý rok, už třináct let. Většinu ročníků jsme reflektovali na našem webu. Letošní ročník, na který nás jako obyčejně pozvala multitalentovaná výtvarnice, zakladatelka Dne dyslexie, přední odbornice na problematiku Dyslexie a sama také dyslektička, MgA. Alena Kupčíková Ph. D. jsme ale pojali trochu jinak.

Dali jsme se do hovorů s přítomnými odbornicemi s tím, že nabyté informace příležitostně a postupně, přetlumočíme návštěvníkům našeho webu.

 

Dnes se tedy opět vracíme k sdílné paní Dagmar Rýdlové, která nás vybavila mnoha moudrými radami.

Pár z nich teď rádi sdílíme s návštěvníky našeho webu.

Myslíme si, že se hodí nejen pro problematiku Dyslexie. ¨

Citujeme je proto přesně tak, jak je sepsala autorka, paní

Dagmar Rýdlová.

 

Pro některé děti je náročnější zvládnout jednoduché učivo než učivo složitější. Svým způsobem je to poněkud udivující a svým způsobem je to velmi zajímavé.

Asi každý z nás umí vyjmenovat zajímavosti České republiky i zajímavosti ve světě.

A co pozoruhodnosti v oblasti vzdělávání?

Dovolím si zde citovat paradoxní schopnosti podle knihy Rozumově nadané děti s dyslexií, také parafrázovat, co mě zaujalo i doplňovat otázkami.

 

Paradox 1:

 

Jednoduché učivo je těžké vs. těžké učivo je jednoduché…

 

Rychlé a bezchybné zvládání jednoduchých a základních úkonů ve škole nemusí být jediným důkazem opravdového nadání v mladším školním věku.

Také jste si toho již všimli?

Rychlé a bezchybné zvládání jednoduchých a základních úkonů bývá někdy ve škole chybně hodnoceno jako

jediný důkaz opravdového nadání v mladším školním věku…

 

 

Paradox 2:

 

Schopnost porozumět složitým vztahům vs. problém s podchycením izolovaných detailů…

 

I schopnost chápat systémy složitých logických vztahů je důležité.

Není to jen mechanické myšlení a učení.

Připadá vám to smysluplné?

Schopnost pochopit systémy složitých logických vztahů bývá v kontextu mechanického myšlení a učení někdy chybně hodnocena jako

nepodstatná.

 

Paradox 3:

 

Schopnost řešit složité úkoly vs. problém popsat jednotlivé kroky řešení…

 

Myslíte, že dodržování přesných a po sobě jdoucích naučených kroků při učení je jediným důkazem schopnosti dobře se učit?

Dodržování přesných a po sobě jdoucích naučených kroků při učení bývá někdy chybně hodnoceno jako

jediný důkaz schopnosti dobře se učit.

 

Paradox 4:

 

Dobrá logická paměť vs. nedostatky v mechanickém učení a memorování…

 

Myslíte, že dobrá znalost mechanicky naučených faktů a detailů je jediným důkazem

výborně zvládnutého učiva?

Co ještě může být důkazem zvládnutého učiva?

Dobrá znalost mechanicky naučených faktů a detailů bývá někdy chybně hodnocena jako

skutečný důkaz výborně zvládnutého učiva.

 

 

Paradox 5:

 

Rychlé myšlení vs. nedostatečně plynulá řeč…

 

Jak se pozná dokonale zvládnuté učivo a skutečné schopnosti dítěte v dané oblasti?

Jsou to vždy jen rychlé a pohotové slovní odpovědi?

Rychlé a pohotové slovní odpovědi bývají někdy chybně hodnoceny jako

jediný důkaz dokonale zvládnutého učiva a skutečných schopností dítěte v dané oblasti

 

Paradox 6:

 

Dobré verbální schopnosti vs. chyby v písemném projevu…

 

Dobré jazykové schopnosti některých dětí mohou být zcela zastíněny důrazem na převažující hodnocení formální stránky písemného projevu a časově limitované zkoušky.

Převažující formální stránka hodnocení písemného projevu a důraz na časově limitované zkoušky mohou někdy zcela zastínit

dobré jazykové schopnosti těchto dětí.

 

Paradox 7:

 

Hluboké přemýšlení, projevující se ovšem jako nesoustředěnost…

 

Věříte, že při výkladu může dítě něco natolik zaujmout, že se nad tím více zamyslí,

ale to

neznamená, že ho probírané učivo vůbec nezajímá.

 

Paradox 8:

 

Tvořivost projevující se jako vyrušování…

Je tvořivost vždy znakem rušivého a nepřizpůsobivého chování v kontextu mechanického učení a myšlení?

V kontextu mechanického učení a myšlení se tvořivost někdy jeví jako

znak

rušivého  a nepřizpůsobivého chování.

 

 

Paradox 9:

 

Dobré porozumění obsahu vs. problém se zápisem přednášené látky…

 

Je jediným důkazem opravdového porozumění učivu pečlivé a bezchybné zapsání nové látky?

Pouze pečlivé a bezchybné zapsání nové látky bývá někdy nesprávně hodnoceno jako

důkaz opravdového porozumění učivu.  

 

Paradox 10:

 

Zájem o učení vs. snížená motivace při učení ve škole…

 

Je odlišná míra motivace některých dětí v různých vzdělávacích kontextech, v odlišných situacích a při různých úkolech jasným důkazem, že jsou celkově nemotivované?

Nepochopení odlišné míry motivace v různých vzdělávacích kontextech, v odlišných situacích a při různých úkolech, může vést k chybnému hodnocení žáků jako

celkově nemotivovaných.

 

Paradox 11:

 

Problémy se čtením vs. zájem o četbu…

Problémy se čtením nebývají pro děti překážkou ke čtení textů, které je obsahově zajímají.

Problémy se čtením bývají někdy chybně hodnoceny jako celkový nezájem o čtení nebo jako

 nutnost snížit obsahovou náročnost textu, který je dítěti předkládán.

 

Paradox 12:

 

Problémy se čtením vs. Dobré schopnosti vizuálně-prostorového myšlení a umělecké schopnosti…

Proč si myslíte, že je důležité rozvíjet vizuálně prostorové i umělecké schopnosti u dětí, které mají problémy se čtením?

Vizuálně-prostorové schopnosti bývají ve školním výkonu někdy chybně hodnoceny jako

 druhořadé a nepodstatné.

 

 

26. 6. 2022

Dagmar DYS-BABA Rýdlová

mobil 607 232 906

www.jazyky-bez-barier.cz

dysbaba@jazyky-bez-barier.cz

 

Ilustrační foto ze 13. Dne dyslexie: Marie Kubíčková, DiS.