Památník obětem světových válek v Milovicích aneb neželte smrti vítězů!

20.08.2019 12:32

Mezinárodní vojenský hřbitov Milovice

17. 8. 2019

 

V rámci poznávacích výletů v Česku jsme si na www.www-kulturaok-eu.cz  tentokrát vybrali Milovice. Ty jsme tak navštívili podruhé. Město Milovice,  město poznamenaném nejen pobytem Sovětské armády Skupiny středních vojsk, jsme poprvé navštívili autem v roce 1993 po odchodu sovětských vojsk z Československa. Podruhé jsme se jeli, páni!, přímým vlakem. A tentokrát jsme si to mířili přímo do centra Milovic. A objevili jsme RETRO výstavu, poté v Italské ulici směrovku na Italský vojenský hřbitov /Cimitero militare italiano, přičemž jsme na místě zjistili, že se jedná Mezinárodní vojenský hřbitov Milovice.

 

 

Vzpomínka na všechny bojující a padlé na všech frontách,

a zároveň výzva lidstvu,

aby se svým chováním

přičinilo o mírovější  a lidštější 21. století

 

 

Mezinárodní vojenský hřbitov se nachází v Milovicích cca 1 500 metrů jihovýchodně od železniční stanice Milovice na konci ulice Italská. Má rozlohu přibližně 7500 m².

 

Během 1. sv. války bylo v zajateckém táboře v Milovicích internováno téměř 20 000 mužů. Mnozí z nich zemřeli na následky tyfové epidemie a hladu.

 

Mezinárodní vojenský hřbitov - pietní místo, kde je pochováno více než 6000 tisíc válečných zajatců, kteří prošli zajateckým táborem především v období 1. světové války.

 

Jsou zde pochováni Rusové, Poláci, Češi, Rakušané, Maďaři, Srbové, Lotyši, Litevci, Turci a v neposlední řadě Italové, kterých zde odpočívá celkem 5 276, což je vůbec nejvíce v České republice. Proto se také hřbitovu (5805 m²) říká ´italský´. Zpočátku byla těla zajatců pochovávána na místním civilním hřbitově, který však nemohl pojmout tak vysoký počet těl, a tudíž došlo v roce 1915 ke zřízení zmiňovaného hřbitova.

 

Založení hřbitova je tak úzce spojeno se začátkem 1. sv. války a především s rokem 1915, kdy vstoupila do války Itálie, jejíž vojáci začali plnit zdejší vojenský zajatecký tábor. Na hřbitově jsou pohřbeni i ruští váleční zajatci a vojáci vlastní rakousko-uherské armády. V období od konce 2. sv. války nebylo o hřbitov příliš pečováno (do prosince 1945 se tam pohřbívalo, poté již ne). Až v posledních letech došlo k jeho rekonstrukci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po založení hřbitova byla těla zemřelých ukládána k poslednímu odpočinku po jednom, ale se vzrůstajícím denním počtem úmrtí bylo přistoupeno k pohřbívání do hromadných šachet. Hřbitov lze nazvat multinárodnostní i multináboženský. Jsou zde pohřbeni vojáci vyznání římsko-katolického, pravoslavného, židovského i muslimského.

 

Z dalších národností je zde pohřbeno 323 rakousko-uherských občanů, z toho 224 Čechů, 49 Maďarů, 40 Poláků, 6 Rumunů, 4 Rakušani a 2 české ošetřovatelky. Mezi 1. a 2. sv. válkou zde bylo pohřbeno 49 československých vojáků, v průběhu 2. sv. války pak 61 německých a 12 ruských vojáků. Uložené ostatky příslušníků wehrmachtu byly později - v roce 1993 exhumovány a převezeny na německý hřbitov v Mariánských Lázních.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V budově při hřbitovu je malé muzeum,

které provozuje italská ambasáda.

 

 

Na začátku listopadu se zde každoročně koná slavnostní pamětní obřad za účasti zástupců Velvyslanectví Italské republiky v Praze, ministerstev obrany Itálie a České republiky a dalších civilních, vojenských a duchovních představitelů obou zemí a města Milovice.

Zdroj: text - milovický vojenský historik Aleš Kubeš

 

Máme otevřeno

po - so:  10.00 - 12.30 hodin

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková