Ostrost smyslů Hany Sommerové a Karolíny Šulcové aneb jak se - i v této době - každému mysl rozjasní

27.02.2022 13:42

 

Ostrost smyslů

Hana Sommerová a Karolína Šulcová

09. 02. 2022 - 25. 02. 2022

Galerie Toyen

 

 

Výstavní projekt „Ostrost smyslů“ přináší dialog o vnímání krajiny mezi dvěma malířkami, Hanou Sommerovou a Karolínou Šulcovou. Obě studují v Ateliéru malby I. na pražské AVU a pracují s podobnými přístupy v malbě, každá však s jinými cíli.

 

 

Pojítkem je téma krajiny, ke které se každá v intervalech navrací. Témata, se kterými autorky pracují, jsou silně spjata s tělesným až, smyslovým prožitkem, který může spouštět příslušné procesy v těle. Například stmívaní v lidském těle vyplavuje hormon spánku — melatonin a umožňuje nám tak připravit se na spánek. Sluneční svit zase naší pokožce pomáhá produkovat vitamin D, který je nezbytný pro náš imunitní systém.

 

 

Výstava - na první pohled…

 

První pohled nebývá spolehlivý, bývá zavádějící a hodnotit, či dokonce analyzovat výstavu obrazů na první pohled, je víc než ošemetné. Stalo se to i nám na www.www-kulturaok-eu.cz.

Na první pohled. Tak dobře obrazy obou autorek souznějí, ladí a vedou spolu rovnocenný dialog. Na první pohled. Krajiny. Ano. Ale autorky jsou dvě. To to snad malují společně? Dere se divákovi do hlavy. Proč? Protože je – zatím – jeho vidění jen - na první pohled.

Ale pak zvědavý divák nasadí brýle nebo přiblíží zrak, popiskám u vstavených obrazů. To lez docela i doporučit, pokud divák nemíní vnímat vystavené obrazy s nadhledem jako jeden celek. A tak moc zase neprohloupí. Jako celek, totiž výstava „funguje“. Ocitáme se na imaginárním ostrově, který je tvořen krajinami. Klidnými, nostalgickými, relaxačními, romantickými, i živými. Krajinami. A to už samo o sobě - na první pohled – plně dostačuje. Stačí pobýt, vnímat a nechat se unést do krajiny plné krajin.

 

 

Ale, co na druhý pohled?

 

Druhý pohled – zdá se – otevřou popisky se jmény autorek. A ty brýle u těch kdo je už potřebují. A najednou, se ocitáme v jiné krajině, v krajině protkané dvojími krajinami. Odlišujícími se. Ne příliš, ale v atmosféře, ve vyzařování a v prostupu s fantazií diváka sledujícího výstavu „na druhý pohled“.

Krásně, stručně a odborně, ve spolupráci s oběma autorkami, které se ke svým dílům vyjadřují, vznikl následující výstižný text.           

Název výstavy Ostrost smyslů tak můžeme brát jako doslovnou metaforu smyslového působení obrazů na diváka. Městská krajina, umělé osvětlení jsou součástí míst, která nejvíce zobrazuje malířka Karolína Šulcová.

 

 

´Pro mě je tam stěžejní vystihnout nějakou barevnou tmu. Baví mě to číst — číst krajinu.´

V tichu a setmění nalézá své motivy, které pak pomocí pastelu, nebo olejových barev citlivě přenáší na papír, nebo plátno. Spolu s přeneseným motivem přenese i nás diváky do ´Svého místa, které objevila a nadchla se pro něj.´

 

Intimní spojení s krajinou navazuje umělkyně

Hana Sommerová.

Podnět k tvoření nehledá daleko, před exotickými místy dává přednost krajině všedních dnů. Promlouvá k ní za humny domu, kde žije:

´Vše, co do mě otiskuje, já přirozeně vracím zpět.´

 

Obě malířky

  • vnímají krásu v obyčejnosti,
  • oslavují v obrazech barvu,
  • nemají časové zařazení,
  • nespěchají se tendenčně zalíbit.
  • jsou v něčem naprosto svobodné, ačkoliv mají své jasné záměry, a ty jsou zřetelné v jejich autorském rukopise.

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS. 

 

 

Ostrost smyslů

Hana Sommerová a Karolína Šulcová

09. 02. 2022 - 25. 02. 2022

Galerie Toyen

www.hanasommerova.com

www.karolinasulcova.com

https://www.galerietoyen.cz/

 

Více:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/in-form-aneb-od-utazeneho-hyperrealismu-az-po-rozvolnenou-expresi-ci-medvidek-po-mamince/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/art-prague-2018-aneb-cisarovy-nove-saty/