OSTEN opět v Galerii kritiků aneb to nejlepší z 42. Mezinárodního bienále kresby Skopje 2014

20.08.2015 08:51

Galerie kritiků, Palác Adria , l. patro - Praha

18. 8. – 13. 9. 2015

 

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, jakožto naše vrcholná profesní instituce, je spojena s renomovanou Galerií kritiků, která s každou novou výstavou předkládá návštěvníkům to nejlepší, co výtvarná kritika shledává za průlomové a zásadní. Sdružení obecně a Galerie kritiků konkrétně slouží jako místo tříbení názorů našich výtvarných kritiků a teoretiků. Prostřednictví realizovaných výstav je ale Galerie kritiků prostředníkem k informovanosti samotných kritiků, odborníků, stejně jako tvůrců samých, galeristů, odborných novinářů a v neposlední řadě i veřejnosti, která se o výtvarno aktivně zajímá a chce vědět o tom nejkvalitnějším, co na poli výtvarného umění vzniká. Galerie kritiků ale také zprostředkovává výměnu zkušeností s vnějším výtvarným světem a jejím prostřednictvím se můžeme dozvědět i jaká je úroveň výtvarného umění kolem nás a jakým směrem se ubírá.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní bienále kresby ve Skopje

S dobrou duší Galerie kritiků a vynikající znalkyní výtvarného umění, paní Vlastou Čihákovou - Noshiro, kurátorkou této galerie, se setkáváme na www.www-kulturaok-eu.cz pravidelně a na každé nové výstavě rádi. Její přednáška při zahájení každé výstavy je malou lekcí velké znalosti výtvarna a zdrojem poučení. A totéž platí i o výstavách pořádaných s jejím kurátorským rukopisem.

Mimořádně příjemnou a již tradiční událostí (u nás po desáté, tedy 20 let) je výstava, reflektující bienální přehlídku Mezinárodní kresby pořádanou Muzeem Osten ze Skopje.

 

Muzeum kresby a grafiky v Skopje – World Gallery of Drawing in Skopje - vzniklo v roce 1945, takže letos slaví už 70 let své činnosti a je jediným svého druhu na světě. Jeho sbírka zahrnuje zejména tisíce prací na papíře, to je pro sbírkový fond rozhodující a spojující medium, ale soustřeďuje i obrazy a sochy. K naší potěše a hrdosti budiž dodáno, že i českých autorů (Adolf Born a Jiří Anderle). I když jsou ve sbírkách muzea zastoupena i ta nejslavnější jména (Pablo Picasso, Vitaly Komar, Christ a Jean-Claude, Ernst Fuchs a další), základem sbírek jsou exponáty pocházející z Mezinárodního bienále kresby. Díky tomu pravidelnému dvouletému fenoménu je ve sbírce Muzea Osten zastoupeno mnoho tvůrců z mladé generace a každé 2 roky se jejich řady pravidelně doplňují.

Více na :

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4osten-awarded-artists%c2%b4-aneb-kdyz-kresbu-povazujeme-za-abecedu-vytvarniku/

 

Tři nominovaní  jsou také od nás

Výběrová výstava v Galerii kritiků, nazvaná jasně a jednoznačně – Osten  - reflektuje tedy letošní již 42. Mezinárodní bienále kresby ve Skopje. Je to výstava kreseb a umění na papíře, jak by mohl znít i podtitul, a zahrnuje díla 30 vybraných umělců ze zahraničí a dva české tvůrce (Edita Pattová a Filip Buryan). Pro úplnost dodejme, že letošního ročníku Bienále ve Skopje se zúčastnil ještě i třetí český umělec, Ondřej Basjuk, ten ale na výstavě v Galerii kritiků nevystavuje. Všechny tři české účastníky nominovalo do soutěže bienále právě Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA.

 

Marina Abramovič v Galerii kritiků

Výstava Osten v Galerii kritiků se koná pod záštitou Velvyslanectví Makedonské republiky v České republice, s podporou Ministerstva kultury České republiky, hlavního města Prahy, Státního fondu kultury České republiky a městské části Prahy 1. Tomu také odpovídala i slavnostní nálada a vysoká úroveň oficiálního zahájení výstavy. Nesporně nejsledovanější osobností spojenou s výstavou v Galerii kritiků však bude určitě její zvláštní host, Marina Abramovič. Osobnost oceněná nejednou mezinárodní cenou, včetně Ceny za celoživotní tvorbu, která je známa i u nás ve spojení s historií akčního umění.

 

Kurátory výstavy jsou Kornelija Koneska a Mice Jankulovski, kurátoři ze Skopje.

 

A koho práce na výstavě Osten v Galerii kritiků poznáme?

Vystavujícími umělci jsou Marina Abramovič, Pierre Pinoncelli, Safet Zec, Anka Buric, Dusan Percinkov, Anna Plavinskaya, Yarmila Vesovic Rous, Branislav Brkic, Igor Josifov, Aleksandra Koson, Aleksandar Rafajlovic, Lukasz Gierlak, Igor Leksic, Irena Paunovic, Evgenija Demnievska, Trajce Blazevski, Irena Gapkovska, Aleksandar Cane Jankulovski, Wavathum Tengyai, Ana Ratkovic, Pavle Kuzmanoski, Mark Janura, Krsto Andrijasevic, Anna Switalska-Jonczyk, Zofia Palucha, Iulia-Maria Ignat, Calin-Raul Anton, Andrijana Danilovic, VitalyKomar, Mice Jankulovski a dva již zmínění čeští reprezentanti - Edita Pattová a Filip Buryan.

 

Co nás na výstavě zaujalo úplně nejvíc?

Nejprve fakt, že i když jsou jednotliví autoři podepsáni za nejrůznější státy světa, tak drtivá většina jich pochází z bývalého soustátí jménem Jugoslávie. Od jejího rozpadu uplynulo sotva čtvrtstoletí, jedna generace se obměnila, a síla umění a osobnosti tvůrců dokázaly smazat rozdíly ve státní příslušnosti, jsou přijímáni a oceňováni ve své původní vlasti stejně jako v zahraničí. Což dokazuje, že umění a schopnosti by sami o sobě nikdy nepotřebovaly hranice geografické, národnostní ani ideové.

 

Druhým momentem, který nás na www.www-kulturaok-eu.cz zaujal, byla šíře kreativity, jak se umělecky vyjádřit na medium, jímž je papír a obecně řečeno – práce na papíře. Setkáme se s pracemi oceněných nováčků soutěže ztvárněných jako grafika, digitální kresba, stopy ohně na papíře, fotografie a kresba na papíře, digitální tisk, kresby na papír, kombinovaná technika, tuš na papíře apod.

Výsledkem je do jisté míry určitý průřez možnostmi tvůrčího využití média, jakým je ´obyčejný-neobyčejný´ papír.  

 

A jednotlivé práce? No, to už je věc každého z návštěvníků, co je jeho přijímání umění bližší, ale na pár vystavujících si dovolíme upozornit i my, poučení laici.

 

Začněme hrdě a vlastenecky od Edity Pattové. Její cyklus nazvaný Rajcování (kombinovaná technika - fotografie a kresba na papíře) přinesla vtip a nadsázku, ve formě ´dialogu´ neviděných horolezců a skal, na jejichž vrcholy se derou. Drsný humor tvrdých lezců se mísí s fantazijními odpověďmi a průpovídkami slézaných skal.

 

Igor Josifov, zde zastupující USA, nabídl velkoplošný ´Proud vzpomínek´ provedený jako stopy ohně na papíře.

Půvabných 7 filigránských miniatur pod souborným názvem ´Lidé, místa, události´ od Any Ratkovic z Chorvatska byly i přes svou nerozměrnost k nepřehlédnutí.

 

Polka Anna Swiatalska - Jonczyk využila techniku tuše na papíře a pod názvem snící vytvořila dílo startující pozitivní fantazie.

Branislav Brkic ze Srbska využil moderní techniky digitálního tisku a ztvárnil s její pomocí skoro až rustikální motiv ´Život pastýře´.

 

 

A nakonec druhý domácí autor, Filip Buryan, dal přednost kresbě na papír, i když pracuje i jinými technikami a uspěl s obrazy ´Kamarád´ anebo ´Bratři´.

 

 

110 00 Praha 1

Jungmanova 31

Máme otevřeno: denně 11.00 - 18.00  hodin 

 

www.galeriekritiku.cz

 

 

 

Ceny udělené na 42. Mezinárodní bienále kresby, Skopje 2014:

Cena za celoživotní tvorbu - Marina Abramovič, Cena za kulturní dědictví – Joan Miro, dále 5 Prvních cen, jedna Zvláštní cena od International Music and Art Foundation, 6 cen Golden Osten, Zvláštní ceny a uznání poroty a Zvláštní ceny a uznání bienále Osten.

Členy mezinárodní poroty byli Nicholas Thaw (USA), Dr. Anita Haldemann (Švýcarsko) a Pavle Pejovic MA (Černá Hora).

 

Soutěž bienále se koná ve Skopje každý sudý rok, zúčastnění umělci jsou svými pracemi na papíře zařazováni do sbírky muzea The World Gallery of Drawing ve Skopje.

V lichém roce se vždy koná Bienále oceněných umělců s rezidenčním pobytem ve Skopje.

 

Další příležitost účasti i pro české umělce je s vyhodnocením soutěže a konáním výstavy finalistů plánována na září 2016. (viz. Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků)

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková