Osobní výběr VIII - chebská výtvarná skupina CHEVYS aneb jak dopadli chebští výtvarníci ve srovnání se zvučnými jmény z depozitáře galerie

29.06.2021 12:00

 

Osobní výběr VIII - chebská výtvarná skupina CHEVYS

Výstava z depozitáře

8. 10. 2020 – 31. 8. 2021

Galerie výtvarného umění v Chebu

 

 

Na základě osobního pozvání ředitelem Galerie výtvarného umění v Chebu (GAVU Cheb), Mgr. Marcela Fišera, Ph.D., jsme za www.www-kulturaok-eu.cz měli tu čest, zúčastnit se komentované prohlídky mimořádně zajímavé výstavy, nazvané sice dlouze, ale jednoznačně, Osobní výběr VIII - chebská výtvarná skupina CHEVYS, kterou se zjevným zaujetím, vedl v roli kurátora osobně Marcel Fišer.

 

 

GAVU Cheb je muzeum umění, orientované na umění 19. a 20. století a na gotické umění z historického regionu Chebska. Sídlí v budově Nového radničního paláce na hlavním chebském náměstí. Nabízí hned několik krásných výstavních prostorů, v nichž je možno navštívit jak stálou expozici gotického sochařství, tak specifický výstavní formát na zvaný Opus magnum, místo, kde jsou představována mimořádná díla českého i zahraničního umění, dále stálou expozici českého umění 19. a 20. století, nebo díla umělců nejmladší a střední generace, stejně jako moderní české ilustrace a hlavně, tzv. Velkou galerii, která je zaměřena na velké výstavní projekty z galerijních sbírek. Kromě monografických postupně se obměňujících se výstav, je jeden ze sálů této více méně stálé expozice věnován i proměnné „podvýstavě“ se vztahem ke galerijním sbírkám. Tím současným - a v důsledku protivirových opatření  - výrazně prodlouženým projektem, je v jednom ze sálů uskutečněná výstava, nazvaná oním zmíněným dlouhým názvem - Osobní výběr VIII - chebská výtvarná skupina CHEVYS.

 

 

Jednou ročně – již po osmé

 

Název výstavy je sice dlouhý, ale jak už jsme naznačili, zcela přesný. Tak předně jedná se již o osmé opakování. Ale ne obsahem, nýbrž smyslem výstavy. Tato výstava se koná vždy jednou za rok a sousloví Osobní výběr znamená, že v tomto případě je náplní výstavy skutečně osobní výběr z děl z depozitáře galerie. Výběr provádějí buďto jednotlivé oslovené osobnosti nebo i celé skupiny. V předchozích ročnících to byli například sami zaměstnanci galerie, jindy zase členové galerijního klubu, nebo členové výtvarného kroužku při chebském gymnáziu a podobně. Pro současný ročník byl výběr nabídnut amatérským výtvarníkům, kteří se před šesti lety, v roce 2015, sdružili do skupiny nazvané CHEVYS. Proto ten upřesňující dovětek v názvu výstavy. Zajímali jsme se, co přesně znamená ono záhadné pojmenování skupiny jako „CHEVYS“ a dozvěděli jsme se jedná o akronym, tající v sobě počáteční písmena plného znění skupiny, a to CHE-bská VÝ-tvarná S-kupina.

 

 

Inovace ku prospěchu věci a pro zvýšení zajímavosti

 

Řekne-li se konfrontace, zní to jako střet. Příhodnější specifikace letošní výstava, která se od předchozích poněkud liší je srovnání, porovnání, inspirace či dialog. Současná výstava se totiž od předchozích více či méně subjektivních a více či méně odborných výběrů z depozitáře, liší tím, že oslovené osoby nejen vybírali, ale protože jsou sami výtvarníky, tak nejen že vybírali z depozitáře, ale vybírali z děl renomovaných a osvědčených mistrů, díla která je nejen oslovily a jsou tak jejich „favority“, ale navíc je také inspirovali k vlastní tvorbě, vycházející ze smyslu, stylu, námětu či formy ztvárnění oficiální předlohy. Zadání znělo, ke každému vybranému dílu připojit jedno dílo své, které bude s vybraným korespondovat.

 

 

Dvě přehlídky v jednom  

 

Jde o velice zajímavé pojetí, umožňující divákovi vychutnat díla osvědčená v části trvalé výstavy a pak navíc moci posoudit další vybraná díla, samotnými výtvarníky, ve srovnání s pracemi současníků. Obsah výstavy je jen těžko slovně sdělitelný, tu výstavu a obě díla vedle sebe je třeba vidět na vlastní oči. Ale stojí to za to. Za naší návštěvy, při komentované prohlídce, jsme některé z členů umělecké skupiny CHEVYS dokonce zahlédli osobně a mohli tak vnímat jejich vzájemné dišputace nad vlastními díly či díly kolegů a jejich předobrazů.  Dodejme, že současní chebští autoři statečně drželi krok s renomovanými jmény, a že jimi ze sbírky vybraná díla, opravdu motivicky či žánrově odpovídala jejich vlastním pracím.

 

 

Hosté versus domácí: 1 : 1…

 

A která jména že, zatupovala výběr z depozitáře? Zvučná jména v týmu hostů zněla - Mikuláš Medek, Richard Wiesner, Alois Čepelák, Květa Válová a František Kaván.

A jejich domácí, chebští, protihráči? Členové skupiny CHEVYS? Josef Fleischman, Jana Gajdová, Karel Matoušek, Stanislav Strmeň, Vlasta Šlégrová a Zdeněk Štauber.

 

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček (6 x) a GAVU Cheb (1 x)   

 

Osobní výběr VIII - chebská výtvarná skupina CHEVYS

Výstava z depozitáře

8. 10. 2020 – 31. 8. 2021

Galerie výtvarného umění v Chebu

Kurátor výstavy: Marcel Fišer

Kontakt:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16

350 02 Cheb

telefon: +420 354 422 450

fax: +420 354 422 163

e-mail: info@gavu.cz

www.gavu.cz

 

Více:

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jaroslava-pesicova-kocky-psi-a-robert-rauschenberg-aneb-co-mela-nase-malirka-a-graficka-s-tim-americkym-prukopnikem-postmoderniho-umeni/