OPUS MUSIVUM/ Od monumentality k pixelům aneb mozaika ve výtvarném umění stále žije

09.12.2015 15:55

Středočeské muzeum – Roztoky u Prahy

Velká výstavní síň  

20. 11. 2015 - 1. 5. 2016

 

Mozaika je funkčním prvkem v architektuře, který dává prosto u osobitost a smysl

 

Na www.www-kulturaok-eu.cz jsme dostali informaci o výstavě Opus Musivum, která byla zahájena v Roztokách u Prahy ve Středočeském muzeu.  Vypravili jsme se tedy o víkendu, abychom se potěšili krásou mozaiky, protože v takovém rozsahu jsme ji ještě pohromadě neviděli. Známe mozaiku z kostelů, z vestibulů pražského metra či dokonce jsme si v dětství ze zakoupených v bazaru čtverečků vytvářeli obrázky…nešlo to však moc dobře… je to totiž velmi piplavá práce, která vyžaduje jistou zručnost …a trpělivost, a tak jsme raději si vyráběli mozaiku z barevných papírků….

 

„Žádné jiné umění nemůže dosáhnout sjednocení krásy materiálu a krásy obrazu jako technika mozaiky. O tak odvážném tvrzení se pokusí přesvědčit veřejnost unikátní výstava o vývoji techniky a umění mozaiky od antiky až po současnost – nejkomplexnější, jaká kdy byla na českém území prezentována.

„Mozaika vydává pixely… je jedinečná tím, že ji můžeme vnímat v detailu stejně jako v monumentálním celku. Tato výstava provází, analyzuje i provokuje… Ostatně technika mozaiky je provokativním uměním,”

zdůraznila výjimečnost tématu autorka výstavy MgA. Magdalena Kracík Štorkánová, Železná lady české mozaiky.

 

Kráčejte po chodníku směrem k výstavě… dovede vás tam svěží současná mozaika vytvořená právě pro příležitost konání této výstavy... potom se ponořte do muzívní historie, k vidění jsou původní gotické zlaté tessery z málo známé středověké mozaiky Madony z polského Malborku, která byla během II.  sv. války rozstřílena na drobné kousky - takřka na atomy.

 

Poutavý je také barokní portrét knížete J. V. Lichtenštejna vytvořený z desetitisíců komponentů mikromozaiky a v kontrastu s tím například sličná a roztomilá domovní znamení ze Železného Brodu.

Nevyhýbáme se ani prezentaci mozaik, které nesou DNA doby nedávno minulé v podobě dvou portrétů  - V. I. Lenina a J. Fučíka.

 

 

 

 

 

Přijďte se podívat a zjistíte, že mozaiku můžete vnímat novým pohledem a všemi smysly,“

dodala Kracík Štorkánová

 

Autorka výstavy MgA. Magdalena Kracík Štorkánová

 • se nezabývá jen teorií mozaiky, ale v terénu doslova zachraňuje monumentální díla provedená touto technikou
 • v poslední době se podílela na restaurování mozaik v baptisteriu sv. Jana ve Florencii
 •  snímala mozaiku Slunce z hotelu Praha během probíhající demolice
 •  pomohla uchovat mozaiku v plaveckém areálu Klíše v Ústí nad Labem
 •  iniciuje odhalení mozaiky Saura Ballardiniho v bývalé UTB
 •  Je zakladatelkou a předsedkyní společnosti Art a craft Mozaika z.s., jejímž hlavním cílem je upozorňovat na mozaiky opomíjené nebo ničené, chránit je a vytvářet nové mozaiky zrcadlící současnost

Spoluautorkou výstavy je Jana Fořtová Torňošová, která pracuje ve Středočeském muzeu jako konzervátorka skla a keramiky. S muzívní technikou se seznámila v momentě, kdy začala restaurovat secesní mozaiku v rámci studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze právě v ateliéru Magdaleny Kracík Štorkánové v roce 2013. Od té doby společně vytvářely koncepci celého výstavního projektu, který po 2 letech příprav začíná v Roztokách.

O výstavě očima www.www-kulturaok-eu.cz

Tisková zpráv je příliš strohá, a tak se pokusíme více ozřejmit obsah výstavy…co tam najdeme… jaká témata…začínáme  např. antikou…

 

 

 

 

 

 

 • Antika – věk zrození umění mozaiky

…zde zhlédneme kopii římské podlahové mozaiky s motivem zajíce pojídajícího hrozny

 

 

…zde zhlédneme kopii nástropní mozaiky hvězdného nebe z Mauzolea Gally Placidie

 

…zde zhlédneme kopie detailu skleněné mozaiky s námětem tančící Salome z kupole Baptisteria sv. Jana Křtitele ve Florencii

 

 • Novověk – mozaika ve stínu malby

…zde zhlédneme vzorník tvrdých kamenů…

 

 • Od historismů k emancipaci - historismus 19. století zaplňuje kostely, hřbitovy…kopiemi a imitacemi  nejranějších křesťanských a byzantských mozaik
 • Záchrana a restaurování děl v technice mozaiky

V expozici zhlédneme mimo jiné např. panel ilustrující model řezané mozaiky, gázovou bandáž…

Dozvíme se, co považujeme v Čechách  za velký solitér – zjevení středověké mozaiky?

Dočteme se, co pro lidstvo znamenala nová technika nepřímé skladby mozaiky?

 • Jaká je specifická česká inovace ne-štípané sklo v technikách mozaiky?
 •  

 

 

 

 

 

 

 

Nás na www.www-kulturaok-eu.cz zaujala světelná instalace Štorkánové, mozaika Vnitřní záře, která  pochází z cyklu světelných objektů, kterými se autorka zabývá posledních 5 let, a v nichž nachází možnost vyjádřit svou touhu postihnout světelné proudění a

záře. Použité materiály jsou oblázky, české sklo fi. Preciosa, italské sklomalby, korály, schránky živočichů, opracované zvířecí kosti, zuby moudrosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstraktní kompozice na skleněné desce

A  neopomeneme ani téma: Lidově demokratický režím uchopuje mozaiku pro své cíle (1948 -1989)

a  Zmrtvýchvstání české mozaikové tradice, které je ve skutečnosti zrozením

 

Závěrem

Z výstavy jsme odcházeli plní dojmů, ale přesto si myslíme, že je spíše vhodná pro dospělé než pro děti…

 

O víkendech budeme pořádat workshopy, prezentace techniky, komentované prohlídky. Dílny zaměříme na různé věkové kategorie návštěvníků, s využitím rozličných materiálů. Podrobný program na www.muzeum-roztoky.cz

Výstava se koná ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze

www.avu.cz

www.mozaikart.cz

 

Máme otevřeno: celoročně/středa - neděle: 10.00 -18.00 hodin

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková