Opera Perkmon se po 200 letech vrací na divadelní prkna aneb znovuvzkříšení zásluhou Severočeské filharmonie Teplice

13.06.2024 17:08

 

 

Perkmon

Josef Matyáš Wolfram

20. 6. 2024

Hudební festival Ludwiga van Beethovena

Krušnohorské divadlo v Teplicích

 

 

Opera Perkmon je mistrovským dílem své doby,

kombinuje mystické prvky s realistickým příběhem o

boji proti bezpráví a lidské bezohlednosti.

Důlní katastrofa a utrpení obyvatel, které J. M. Wolfram v opeře zpracovává,

reflektují historické události i společenské problémy.

 

 

„Perkmon svým námětem o bájných horských bytostech a strašidlech,

 o hornících, sociálních problémech své doby i

o lásce a pokušení

má podle mého mínění ty nejlepší předpoklady stát se

„krušnohorskou národní operou.“

Petr Šíla, předseda Trautzlovy umělecké společnosti

 

 

Mystika a realita Krušných hor ožije v jedinečné opeře Perkmon

 

Zapomenutý klenot české hudby, opera Perkmon, se po 200 letech vrací na divadelní prkna. Dílo teplického purkmistra Josefa Matyáše Wolframa slavnostně zakončí 20. 6. 2024 Hudební festival Ludwiga van Beethovena v Krušnohorském divadle v Teplicích.

Stane se tak netradičním příspěvkem do roku české hudby i součástí oslav stého výročí existence Krušnohorského divadla.

Hornickou operu uvede Trautzlova umělecká společnost ve spolupráci se Severočeskou filharmonií Teplice.

 

 

Psal se rok 1829…

 

·         Unikátní dílo Josefa Matyáše Wolframa v roce 1829 doslova dobylo Berlín, Drážďany, Prahu a dokonce i Vídeň.

·         Jako prestižní slavnostní představení vykrášlila Wolframova opera hned několik významných událostí pruského královského a rakouského císařského dvora.

·         Opera Perkmon se stala neoficiálním „vývozním artiklem“ Krušných hor a zároveň úspěšnou pozvánkou do lázeňského města Teplic.

·         Lázeňské město Teplice byly v té době na svém společenském vrcholu a vzkvétaly jako jedno z nejvýznamnějších letovisek Evropy.

·         Z velké části tomu tak bylo díky péči jejich starosty a zároveň hudebního skladatele Josefa Matyáše Wolframa (1789 - 1839).

 

 

Událost pro hudbu i celé Krušnohoří

 

Oživená opera bude provedena profesionálními sólisty. Její znovuuvedení je mimořádným příspěvkem Trautzlovy umělecké společnosti a Severočeské filharmonie Teplice k roku české hudby. Mimo to se stane slavností uvedení opery Perkmon v Krušnohorském divadle v Teplicích náležitě důstojným připomenutím sta let existence a provozu opulentní divadelní budovy dnešního Krušnohorského divadla v Teplicích.

 

 

O obnovené premiéře opery Perkmon

 

Trautzlova umělecká společnost provede operu jak v německém originále, tak v pečlivém přebásnění do české verze. Diváci se dočkají také kompozice s původním autorským klavírním doprovodem stejně jako v podání orchestrálním. Nesporně pojde o náležitě důstojné zakončení letošního ročníku tradičního Beethovenova hudebního festivalu.

 

 

O realizátorech opery - Trautzlově umělecké společnosti

 

·         Společnost vznikla s cílem podporovat obnovu a rozvoj autentické kultury v Ústeckém kraji.

·         Netradičními projekty přispívá ke kulturnímu a společenskému dění a zároveň usiluje

o vytváření pocitu odpovědnosti za dědictví minulosti.

·         V regionu, jehož paměť i tradice byly v minulém století zpřetrhány, podporuje badatelské a publikační aktivity, pobízí k nové umělecké tvorbě a také rozvíjí osvětovou a popularizační činnost.

·         Trautzlova umělecká společnost vznikla jako platforma pro setkávání a spolupráci hudebníků, básníků, výtvarníků, zájemců o kulturní a společenské dění a také těch, kteří by je chtěli v jejich činnosti podpořit.

·         Cílem Trautzlovy umělecké společnosti je zprostředkovat vzájemný kontakt, pobídnout k vlastní i společné tvorbě, vytvářet dobré zázemí k práci a k její náležité společenské rezonanci.

·         V neposlední řadě se spolek snaží akcentovat důležitá témata pro společenský život regionu, systematicky k nim přispívat diskuzí a vlastní tvorbou.

·         Spolek vznikl v roce 2011 jako organizace pro pořádání kulturních, zejména hudebních akcí.

·         Dodnes pečuje o projekty souboru Collegium hortense a dalších spřízněných ansámblů.

·         Realizoval desítky novodobých premiér historické hudby, zadal a uvedl mnoho novinek psaných souborům „přímo na tělo“, vytvořil několik úspěšných operních představení s originální tematikou.

·         Nejvýraznějším počinem v této oblasti je velkolepý projekt České nebe.

·         V zájmu spolku zůstává také péče o liturgickou hudbu na Teplicku a v širším regionu.

·         Kupříkladu v roce 2019 spolek realizoval oficiální hudební doprovod Národní pouti do Říma a oslav výročí svatořečení Anežky České.

·         Činnost spolku se v průběhu let rozšířila do několika dalších oblastí.

·         Vydavatelské aktivity zahrnují zhruba dvacet titulů, mezi nimiž mají přední místo alba s hudbou historických i současných skladatelů Ústeckého kraje.

·         Spolek podporuje překlady a zpřístupňování starých literárních památek stejně jako vznik nových textů, věnujících se historii, zvykům a kulturnímu dědictví.

·         Příležitostně se spolek věnuje péči záchraně hmotných památek, jejich aktualizaci a náležitému využití v rámci současného veřejného života.

 

Z materiálů Bohemian Heritage Fund a Trautzlovy umělecké společnosti: Richard Koníček    

Ilustrační foto: internet

 

 

Perkmon

Josef Matyáš Wolfram

20. 6. 2024

Hudební festival Ludwiga van Beethovena

Krušnohorské divadlo v Teplicích

Kontakty:

Předseda Trautzlovy umělecké společnosti: Petr Šíla

Email: petr.sila@trautzl.cz

Telefon: +420 778 098 158

Facebooková událost: Perkmon se vrací! Obnovená premiéra opery z Krušnohoří

Facebook: Trautzl a spol.