Ono se řekne alarm...

10.04.2013 14:25

Ono se řekne alarm...

I nejjednodušší alarm je lepší než nic - pokud nevyvolává falešné poplachy. A tak člověk usiluje, aby ten jeho alarm pamatoval pokud možno na všechny situace.

Nabízíme hrst rad pro ty, kdo o pořízení alarmu uvažují.

Zóny poplachu

Ústředna alarmu by měla umožňovat hlídání minimálně dvou zón:

* zpožděná zóna - majitel musí mít po vstupu čas přepnout ústřednu z režimu "pozor" do režimu "pohov"

* stálá zóna - ústředna reaguje "tiše" na signály ze stálé zóny i když má "pohov" (zadní vchod, sklep, půda aj.)

Délka poplachu

Po aktivaci čidla (byť krátkodobé) musí být poplach spuštěn na takovou dobu, aby rozespalý majitel či soused byli schopni reagovat, případně poplach lokalizovat.

Nejen houkání

Alarm sám o sobě ale často majetek neochrání. Po vyhlášení poplachu musí následovat zásah policie nebo bezpečnostní služby, případně majitele. Pokud není tedy alarm napojen na PCO (pult centralizované ochrany) a majitel není na blízku, je nutné spoléhat na pomoc sousedů. Proto vycházejte alespoň s některými sousedy dobře, předveďte jim houkání svého alarmu, požádejte je o pomoc v případě poplachu a po poskytnuté pomoci, nezapomeňte projevit vděk.

Spolehlivost a ...

Pokud alarm způsobí pár falešných poplachů (nejlépe v noci), začnou si sousedé i policie přát, aby vás už zloděj konečně navštívil a nezapomněl vzít sebou i ten váš alarm. Proto alarm nejprve nějakou dobu (cca týden až měsíc) testujte v "tichém" režimu. Prověřte zejména jeho odolnost vůči výpadkům v zásobování el. energií (výpadky kratší než 1 s, delší než 1 min.), proti rušení v síti - zapínání a vypínání spotřebičů s velkým odběrem (např. bojlerů nebo el. topení) odolnost proti bouřkám, vedru, vlhku a mrazu. Pro účely testování je nezbytné, aby měl alarm nějakou indikaci, že poplach opravdu nastal. Pokud by ji neměl, musí být při testování majitel poblíž, aby případné plané a zatím tiché poplachy registroval. A pozor! I když budete mít kvalitní a značkový alarm, nepodceňujte testování, protože příčinou falešných poplachů může být i závada na instalaci kabelů nebo rušení bezdrátových čidel cizími signály.

 ... a ještě jednou spolehlivost

Chráněný prostor musí být dostatečně hustě pokryt čidly. Proto kontrolujte funkčnost ústředny a všech čidel, opět raději v "tichém" režimu. Pokud ale ve vaší oblasti dochází k delším výpadkům v dodávce el. energie, lze doporučit investici do záložního napájecího zdroje.

Inteligence

Alarm by měl reagovat na signály čidel i na závady kabeláže. Základní reakcí je objev přerušeného kabelu k čidlu (zloděj ho přeštípnul) nebo siréně. Siréna by v tom případě měla začít houkat. Kvalitní alarmy rozeznávají naráz i druhý případ: zkrat žil kabelu (zloděj přemostí čidlo). Závada v kabeláži má velký význam pro kontrolu funkčnosti alarmu. O závadě se totiž dozvíme ihned a ne až při testování.

Shrnutí základních požadavků na alarm

x Nutné

Samozřejmě je to především spolehlivost (bez falešných poplachů, kontrola funkčnosti), pak následuje vhodná sestava čidel a na třetím místě, je dostatečně dlouhý poplach

x Doporučené

K doporučeným požadavkům patří tichý režim, indikace uskutečněného poplachu, nejméně dvě poplachové zóny (zpožděná a stálá), záložní napájecí zdroj, rozeznání přerušených kabelů k čidlům (siréna houká i po přerušení) a napojení na PCO (telefonická výzva majiteli atp.).

x Komfort

Komfortem, který není z funkčního hlediska nezbytný, je rozeznání přerušeného vedení a zkratu v kabeláži. Řadíme sem i pager, zajišťující přenos informace o poplachu k majiteli.

Richard Koníček

Foto: Internet