Ondřej Sekora známý i neznámý aneb Ferda Mravenec slaví ve Ville Pelle své devadesátiny

16.03.2023 18:17

 

 

Ondřej Sekora známý i neznámý

28. 2. - 14. 5. 2023

Villa Pellé

 

Pozor!

Ještě týden navíc!

aneb

Prodlouženo do

21. 5. 2023

 

 

„Sekorova všestrannost vždy poněkud komplikovala plné docenění jeho díla. V každé umělecké disciplíně byl vnímán trochu jako vetřelec, mezi literáty jako píšící výtvarník, mezi výtvarníky jako kreslící literát a dost podobně i v dalších oborech. Chceme ukázat jak Sekorovu povědomou tvář, tak připomenout polohy, které jsou stále známé spíše jen specialistům na dané oblasti.“

Arch. Tomáš Prokůpek,

kurátor výstavy, badatel a historik v oblasti československé komiksové tvorby a vedoucí Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea v Brně

 

 

„Ondřej Sekora je několika generacím čtenářů znám především jako ilustrátor a kreslíř. Knížky s legendární postavou Ferdy Mravence a jeho přátel jsou zastoupeny ve většině rodinných knihoven, známé jsou i filmové adaptace. Přesto jsme chtěli Sekorovo dílo představit nově a současně s použitím interaktivních prvků tak, aby byla naše výstava zajímavá pro malé návštěvníky i jejich prarodiče. S tímto typem výstav máme u nás v galerii bohaté zkušenosti a pevně věřím, že vzbudí zájem u laické i odborné veřejnosti. K vidění totiž budou vedle Sekorovy ikonické tvorby i jeho takřka neznámá díla,“

Vladana Rýdlová, ředitelka Galerie Villa Pellé

 

 

Na úvod malá douška autora těchto řádek

 

Říkává se okřídlené úsloví - „na tom jsme vyrostli“. Používá se zpravidla v souvislosti s dětskými knížkami. Ty opravdu silné a nezapomenutelné, jsou v nás a pro nás přímo personifikovány. Asociujeme si nejen postavičku, ale i autora. U těch méně niterných knih pro děti si už vybavujeme jen tu postavičku a u těch, co nás neoslovily, si po letech nevybavíme nic.

O knížkách, postavách a autorech, jež se nám z dětství ukotvily v myslích tak, že i na konci naší pozemské pouti, v té mysli, dokud ještě slouží, zůstávají a my pak o nich s láskou říkáme, -  „na nich jsme vyrostli“.

Těžko říci, jak budou současné děti na sklonku svého světaběhu nacházet v mysli všechny ty současné postavičky a snad dokonce autory, aby o nich pak mohli prohlásit, že „na nich vyrostly“. Navíc je otázkou, při dnešní nadprodukci těch - současných - postaviček i autorů, zda je budou vůbec ochotny nabízet a představovat po čase ještě i svým dětem. A zda ty jejich děti, budou zase ochotny postavičky svých rodičů ještě přijímat. Ale to nechme vývoji a času…

Pro nás, věku babičkovském či dědečkovském, je fascinující, že nejen my, ale i naše děti, dnes rodiče našich vnuků, můžeme společně prohlašovat, že na těch postavičkách „jsme vyrostli“.

A co je už úplně úžasné, že naše – dnes už minimálně dvougenerační postavičky – zjevně přijímá dokonce i rostoucí generace.

Budiž tedy sláva jejich více či méně dávným autorům a vyslovme svůj obdiv, oněm nestárnoucím postavičkám. Od dvojice S+H, přes Krtečka a zástup dalších, až – ano - až po Ferdu Mravence a jeho souputníky z pera, fantazie a hlavně ze srdce, jejich literárně-malířského otce, pana Ondřeje Sekory.

Je proto víc než dobře, když ten, s nímž jsme rostli a na jehož díle „jsme vyrostli“, je připomenut v souvislostech přesahujících ony jím vymyšlené, vyfantazírované, „vymazlené“, (řeklo by se současným jazykem), postavičky.

Je to důkaz, že opravdu dobrý člověk, vzdor času a biologii, ještě žije. Díky těm postavičkám „na nichž jsme - my všichni - vyrostli“.

 

 

Výstava pro tři generace

 

Autorům výstavy se podařilo úspěšně skloubit dvě strany téže výstavní mince. A to se ne vždy a všude bezkonfliktně zdaří. Výstavy jsou buďto transparentně pojímány jako vizitka autora, kde je hlavní sázka na jeho um, styl a atraktivnost získaných exponátů – děl. Anebo jsou výstavy pojaty jen jako retrospektiva a exponáty – díla pouze ilustrují jeho životopis.

Na výstavě ve Ville Pelle – jak v případě dramaturgie této výstavní prostory u jí pořádaných prodětských výstav je už skoro pravidlem – se ale podařilo.

Představují nejen to, čím Ondřej Sekora pro všechny, a to už po generace, zůstává a v čem je zosobněn. Kreslené postavičky v čele s neopakovatelným Ferdou Mravencem. Tedy složku výstavy, která děti drží, baví, upoutá a potěší.

Současně s tím ale - pro dospěláky či zvídavé dospívající, jež Sekorova tvorba „odchovala“ ale neznají ho jako člověka, je tu druhá – příjemně neinvazní, neunavující, ale dobře informující složka životopisná.

A zřejmě pro téměř všechny, je tu ještě překvapivý „bonus“ , malá podexpozice věnovaná tomu, že Sekora netvořil jen komikové postavičky a jejich příběhy, ale že byl i zdatným malířem. Ač sám autodidakt, jenž byl celý svůj tvůrčí život zahlcen tvorbou těch svých postaviček a řemeslnou hydrou periodicity rutinní novinařiny. Těžko říci, jak by se jinak asi vyvíjela jeho volná tvorba. Ale je to mile objevná informace a ukázka, napovídající, že nikdy o nikom nevíme všechno…

Ve Ville Pelle ale mají pro své výstavy také dar citu pro jejich instalace. A u dětsky orientované výstavy, se to může – a v tomto případě také mohlo – projevit v plné síle. Děti tu mají radostný pocit, že jsou konečně ve světě Sekorových postaviček (a to nejen v improvizované herně či u minikina). Rodičové se zase poučí, jak se dělá – či spíše dělala v dobách nepočítačové animace a výtvarna – klasická ilustrace a novinářské řemeslo. A ta nejstarší generace je tu uchvácena ukázkami všech těch autorem ilustrovaných knížek, které v dětství namnoze měli v rukou a ukázkami Mateřídoušek a Dikobrazů, které jejich ručky kdysi také listovaly. Zavzpomínají si a zasní se tu nad plynoucím časem a krásným vzpomínkám na dětství…  

 

 

Tomáš Prokůpek o výstavě Ondřeje Sekory

 

Jak je už naším zvykem, dáme pro slovo odborné, nejen subjektivní, prostor kurátoru této výstavy Tomáši Prokůpkovi.

„Ondřej Sekora (1899–1967) patří mezi význačné osobnosti české kultury 20. století a rozsah jeho aktivit dodnes působí impozantně. Pracoval jako žurnalista v Lidových novinách, kam přispíval sportovními reportážemi, karikaturami i obrázkovými seriály.

Výstava, která je uspořádána u příležitosti devadesátého výročí zrodu Ferdy Mravence, má proto ambici ukázat jak Sekorovu povědomou tvář, tak připomenout i jeho polohy, které jsou stále známé spíše jen specialistům na dané oblasti.

Před devadesáti lety otiskly Lidové noviny první epizodu obrázkového seriálu Ferda Mravenec. Autora legendární komiksové postavičky, českého spisovatele, novináře, kreslíře a ilustrátora knih pro děti Ondřeje Sekoru při té příležitosti připomene výstava v pražské Galerii Villa Pellé. Jejím základem jsou originály Sekorových slavných i méně známých knižních ilustrací, jeho novinové kresby a karikatury, ale i loutky vytvořené podle Sekorových návrhů.

Vizuálně atraktivní a informacemi nabitá podívaná pro všechny generace vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a obsahuje výpůjčky z bohatých fondů několika sbírkotvorných institucí, ale i od soukromých sběratelů. Výstava reflektuje všechny důležité autorské polohy Ondřeje Sekory, který nezanechal stopu jen v dějinách české žurnalistiky a literatury pro děti a mládež, ale i v oblastech sportu, divadla, audiovizuálních médií a komiksu.

Návštěvníci Villy Pellé se tak mohou těšit na Sekorovy ilustrace s ikonickou postavu sympatického mravence s červenou puntíkovanou mašlí kolem krku, ale i na dokumenty vztahujícími se k jeho dalšímu novinářskému působení. Překvapivé jsou ukázky scénografických projektů a také Sekorova soukromá malířská tvorba, jejíž nejzajímavější část byla inspirována dílem francouzského výtvarníka Henriho Rousseaua.

 

 

O Tomáši Prokůpkovi kurátoru výstavy

 

Tomáš Prokůpek je původem architekt, jenž ale v současnosti působí jako badatel a historik v oblasti československé komiksové tvorby a je i vedoucí Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea v Brně. Dle jeho slov to bylo právě v Moravském zemskému muzeu, kde dostal na starost Sekorovu pozůstalost a tím pádem měl možnost takto důkladně proniknut do Sekorovy tvorby.

 

 

Ondřej Sekora víc než jen kreslíř

 

·         1899 Ondřej Sekora se narodil 25. září v Králově Poli, dnes městské části Brna.

·         1918 je odveden jako jednoroční dobrovolník do rakouské armády.

·         Po válce studoval práva v Brně, ale studia nedokončil.

·         1921 nastoupil do brněnské redakce Lidových novin, kam přispíval karikaturami, kresleným humorem, obrázkovými seriály, ale i sportovními reportážemi.

·         1923–1924 působil jako zahraniční dopisovatel v Paříži, odkud referoval o dění na letní i zimní olympiádě

·         1927 absolvoval - v roli reportéra - v doprovodném voze slavnou Tour de France.

·         Vřelý vztah ke sportu ho přivedl také k ragby.

·         Jako první přeložil pravidla ragby do češtiny, trénoval několik týmů a působil i jako rozhodčí.

·         1927 – 1928 pobýval v Paříži, kde navštěvoval výtvarné kurzy v akademii na Montparnassu

·         Na přelomu 20. a 30. let vytvořil první cyklus olejů a pastelů inspirovaných Henrim Rousseauem.

·         1933, od 1. Ledna, začal vycházet Sekorův obrázkový seriál Ferda Mravenec v Lidových novinách.

 

 

 

·         Původní komiksy obsahovaly i dosti drastické válečné scény a teprve v jejich následné prozaické úpravě získal Ferda svou definitivní podobu, která je dětem dodnes blízká.

·         Úspěch knížek s Ferdou Mravencem mu otevřel dveře ke spolupráci s divadlem, rozhlasem a filmem.

·         1941 -1942 byl ve filmových ateliérech ve Zlíně v režii Hermíny Týrlové natočen první filmový Ferda Mravenec.

·         V té době už byl ale Ondřej Sekora bez práce, neboť dostal výpověď z Lidových novin kvůli židovskému původu své druhé manželky Ludmily Roubíčkové.

·         Na konci války byl i on internován v pracovním táboře.

·         Po okupaci spoluzaložil satirický týdeník Dikobraz a v časopise Mateřídouška se vrátil k obrázkovému seriálu o Ferdovi.

·         Od počátku 50. let byl ve svobodném povolání a věnoval se především knižní tvorbě.

·         1964 prodělal mozkovou mrtvici, která ukončila jeho umělecké aktivity.

·         4. července 1967, umírá a pohřben je na hřbitově na Malvazinkách

·         Byl členem Národního svazu novinářů (vyškrtnut 1941), Svazu spisovatelů a Svazu československých výtvarných umělců.

·         Během života napsal a nakreslil přes 25 knih, vytvořil 10 komixových seriálů a ilustroval téměř 50 knih jiných autorů

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS. 

 

 

Ondřej Sekora známý i neznámý

28. 2. - 14. 5. 2023

Kurátor výstavy: Tomáš Prokůpek

Villa Pellé

Pelléova 10, 160 00 Praha 6 +420 224 326 180 info@villapelle.cz

Otevírací doba

Út – Pá 13 – 18h. So – Ne 11 – 18 h.

Více informací na www.villapelle.cz

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S KURÁTOREM

21. 3. od 18:00

18. 4. od 18:00

04. 5. od 18:00

 

TVŮRČÍ DÍLNY PRO DĚTI

26. 3. 2023 od 14:00 | Loutky, hýbejte se!

23. 4. 2023 od 14:00 | Ferdo, poběž se podívat!

07. 5. 2023 od 14:00 | Staň se redaktorem jako Ondřej Sekora