Ondřej Němec, Bohdan Holomíček, Přemysl Fialka a další: Olga Havlová ve fotografiích aneb ukaž mi směr a já si cestu najdu!

07.08.2017 12:34

Atrium na Žižkově - Praha

4. – 22. 8. 2017

 

Na vernisáži nové výstavy černobílých fotografií o Olze Havlové,  kterou připravila příspěvková organizace Za Trojku,  na slavnostním zahájení  putovní výstavy fotografií „Olga Havlová a Výbor dobré vůle“ bylo plno náštěvníků. Výstavu zahájila lékařka, disidentka a bývalá ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, a také osobní přítelkyně bývalé první dámy, Milena Černá spolu se zástupkyní starostky. Rovněž promluvila disidentka, publicistka a překladatelka Petruška Šustrová.

 

 

Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc. “
Olga Havlová, 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milena Černá připomenula, že poprvé se výstava těchto fotografií konala v pražské Galerii Lucerna, kde měla velký úspěch, a proto  výstava  v současné době je již výstavou putovní (prošla již 66 městy). A že se nám tak  Olga Havlová touto výstavou zase aspoň symbolicky vrátila. Současně Milena Černá dodala, že výstava fotografií Olgy Havlové (* 11. 7. 1933, + 27. 1. 1996), první manželky prezidenta České republiky, Václava Havla, poukazuje hlavně na její charakter – vidíme ji na různých charitativních akcích, v dětských domovech či v nemocnicích. Paní Olga Havlová považovala totiž i různými cestami osudem postižené občany za plnohodnotné občany, protože si zaslouží se také plně integrovat do společnosti (před rokem 1989 byly totiž podmínky péče o tyto lidi velmi žalostné a ubohé).

 

Proto Olga Havlová založila Výbor dobré vůle (VDV) – 12. 4. 1990, který se později přejmenoval na Nadaci Olgy Havlové (23. 9. 1992). Nyní se používá společný název Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Cílem je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění různě postižených občanů…do společnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výstavě si můžeme prohlédnout 33 fotografií umístěných na 26 plakátech. Olga Havlová je na nich zobrazena při setkávání s dětmi i dospělými se zdravotním postižením, ale také s různými osobnostmi, například s princeznou Dianou, Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou. Autory jsou známí fotografové Ondřej Němec, Bohdan Holomíček, Přemysl Fialka, a další.

 

Zdarma se v rámci  vernisáže v barokní kapli Atria konal koncert skupiny Plastic People of the Universe (Josef Janíček, Vratislav Brabenec, Jaroslav Kvasnička, Johnny Judl, David Babka).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 00 Praha 3

Čajkovského

Máme otevřeno: úterý – čtvrtek: 16.00 – 19.00 hodin

Vstup: 30 Kč

 

www.vdv.cz

www.zatrojku.cz

www.praha3.cz

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková