Ondřej Maleček: ´Zeď ´aneb Futura Karlin studios jako industriální galerie zdi nepotřebuje

16.06.2014 11:00

Futura Karlin studios: k.art.on gallery, Galerie KIV a další – Praha

Vernisáž všech výstav:  11. 6. 2014

 

 

Byli jsme pozváni do mladými návštěvníky značně oblíbených Futura Karlin studios na vernisáže několika výstav. Na závěr vernisáže jsme si se zájmem vyslechli hudební program …

 

k.art.on gallery – Ondřej Maleček – Zeď

11. 6. – 6. 7. 2014

Nejdříve jsme vstoupili do k.art.on gallery, kde jsme  se ocitli uprostřed zdí, buď namalovaných  na stěnách galerie nebo na zavěšených papírech,

a to všude, kam naše oko pohlédlo…na konci galerie byl malý otvůrek – světlo na konci!  Zpoza rohu na nás usměvavý mladý autor Ondřej Maleček jukl, zcela romanticky, že?!  Autorovu ještě další nástěnnou malbu na hřbitovní zdi ´Trní´ jsme mohli ofotografovat 12. 6. 2014  v rámci ojedinělé akce ´Galerie Na shledanou na Olšanech´ .

 

Ondřej Maleček se narodil v roce 1977. Je malíř obrazů lehce ironizujících neoromantickou poetiku a častý tvůrce téměř scénicky komponovaných galerijních site - specific instalací, sám sebe i diváka staví před svůdnost iluze. Klasickou projekci krajin vnitřních do krajin vnějších potměšile zlehčuje deníkovým rukopisem a naivistickým nadhledem nad vlastní nostalgií či dekadentními atributy romantismu. Prostorová instalace v galerii k.art.on se myšlenkově opírá o vzpomínku na dětskou zkušenost s Brokoffovým sochařským dílem, o dobrodružné překonávání překážek i o introvertní pozici pozorovatele v úkrytu. (oficiální text)

 

Krásně a výstižně o ´Zdi´ napsala Šárka Koudelová -  2014

“Je téměř možné si autora ztotožnit s K. H. Máchou nebo se symbolismem přírodní lyriky Antonína Sovy. …Tříletá zkušenost se studiem scénografie není u Malečka  bezvýznamnou zkušeností, ba naopak podpořila jeho smysl pro atavisticky pojatou iluzi, kterou v  instalační disciplíně rád naplňuje.   Netypický prostor i vyhraněné materiálové zaměření galerie k.art.on bylo tedy jasným impulsem pro iluzi totální. …O. M. si podmanil celý prostor. S nadsázkou je tedy možné instalaci interpretovat jako 3D all-over painting, malbu, zachovávající dvojrozměrnost, přesto je jí divák obklopen. Dochází tudíž k vytvoření kompletního prostředí, aniž by však šlo o imitaci.“

 

Tomáš Absolon /Ondřej Báchor

Galerie KIV. - ´Lucky Strike´

11. 6. – 29. 6. 2014

Oba autoři staví svoji práci na hledání nových souvislostí, které by vycházely ze vzájemného ovlivnění daných médií – malby a grafického designu. Základním motivem se stalo testování vizuálního tvarosloví konzumních produktů, se kterými se dennodenně setkáváme. Jednotlivé grafické prvky jsou vytrženy ze svého původního prostředí a podstoupeny volnému tvarování, kdy se z nich stávají autonomní  umělecké prostředky. …Na grafické symboly tvořené Ondřejem Báchorem reaguje následně Tomáš Absolon malířskými zásahy štětcem. Vše je čteno jako jeden celek. Hranice mezi tím, co je grafická značka a co je malířská zkratka, se tak zcela stírá. Vizuální síla designu a malířská autenticita se dostávají do nejasných pozic.  (kurátorka Jana Pavlová)

 

Centrum M6: Urban Pangea People

11. 6. – 29. 6. 2014

Centrum M6 byl společný umělecký ateliér v prázdné budově továrního komplexu v pražské Bubenči. Dříve, než v něm na poslední povodni zkolabovalo topení a umělci se rozprchli na vyhřátější pracoviště, se tam pracovalo na výtvarném umění a hudbě, pořádaly koncerty a večírky. Urban Pangea People tvoří  skupina umělců, kteří ateliérem prošli a v souladu s vlastní povahou se zapojili do života společenství.  Kolektiv se doplnil novými lidmi teprve, když někdo jiný odešel odtud.  Na této společné výstavě můžeme vnímat ochotu umělců pracovat na společném díle. Urban Pangea People berme jako výzvu ke společné hře, bezprostřednosti i ke ztrátě zábran.

A tak na výstavě spatříme to, co zbylo v ateliéru, to je materiálním základem této výstavy v Karlin Studios.  A co? No, kusy vybavení, odřezky, haraburdí, hudební nástroje…navíc si však každý mohl přivézt, co chce prezentovat seriózně…. ´Že se nestydí tohle vystavit.´  No, někteří se zastyděli, a tak se hranice ověřovaly tak,  abychom za ně už raději nevstoupili…mnoho nesnesitelných demos z výstavy zmizelo.

(z tiskové zprávy kurátora  a spoluautora výstavy: Jiří Ptáček)

 

 

A tak zhlédneme i práce, které by obstály i jinde…ze stropu na nás ještě zíraly 3 dinosauří  hlavy (práce Barbory Kleinhamplové)

 

 

Futura  Karlin Studios

Praha 8

Křižíkova 34

www.futuraproject.cz

Vstup: volný

Máme otevřeno: středa – neděle: 12.00 – 18.00 hodin

Hodnocení:  99 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka