Ondřej Coufal: ´Výstava obrazů a kreseb´ aneb proč ve svých dílech snít nepřestáváme?!

04.06.2014 13:52

Viniční altán -  Praha

3. 6. 2014 - 28. 6. 2014

 

Náhodně jsme získali  vědomost  o vernisáži  obrazů a kreseb ve Viničním altánu, který se nachází v Grébovce.  Výstavu zahájila lvana Beranová i  Ondřej Coufal, skromně vyhlížející autor. Na všechno si přišel sám. Již ve svých 10 letech měl v Pelhřimově svou první výstavu, výstavu fantaskních kreseb hlav a postav. Mohli jsme zhlédnout jednadvacítku obrazů  (klasicky zarámovaných) a šest kreseb.  Na obrazech autora, který má svůj stále  výrazný výtvarný projev, který se projevuje neuvěřitelnou a těžko pochopitelnou deformací lidských figur, na obrazech dominuje  dráždivá barva modrá i oranžová, zelená i hnědá,  na kresbách skoro pavoučími tahy dokáže Coufal vyjádřit mnohdy nevyjádřitelné…

 

V dětství  na www.www-kulturaok-eu.czjsme  Grébovu vilu (tenkrát Dům pionýrů) hojně navštěvovali,  zejména  kroužek sochařský. No, potřebovali jsme tenkrát  ruku vyučujícího, která by nás vedla tak, abychom nejdříve hnětli hlínu, a pak tvořili (bohužel jsme u toho nezůstali), zatímco Ondřej  Coufal to v životě vůbec neměl zapotřebí. „Pro umění jako takové představuje tento vyzrálý interpret surrealistického vidění světa svými kresbami významný přínos. Seznámíme-li se se souborem jeho kreseb, jistě budeme s takovým hodnocením souhlasit. Přesto se s tím s jakousi nedůvěřivou rozpačitostí nemůžeme v poklidu smířit. Copak je normální, aby desetiletý školák s neotřesitelnou suverenitou interpretoval svoje invence a všechny myslitelné výrazonosné momenty,  které mají svůj zcela vyhraněný styl a nepotřebují už žádného doškolování?“ (Pavel Tatin)

 

Jak řekla Catherine D. Anspon o autorovi

  • Autor patří do kategorie umělců, kteří dokáží osobitým výtvarným způsobem zobrazit nejen imaginární svět, ale i psychické pocity a dojmy, jejich napětí, různorodost a hloubku. Poprvé jsem se s jeho obrazy setkala v roce 1997 v galerii Anya Tish Houstonu. Bylo mu 18 let a jeho obrazy se nepodobaly ničemu, co jsem do té doby v galeriích současného umění viděla. Snad mi trochu připomínaly surrealistická díla visící v houstonské sbírce Menil Collection. Především dráždivé až hypnotizující obrazy Maxe Ernsta. Zároveň ve mně vyvolávaly asociace se středověkým světem, konkrétně gotickými malbami. Středověký expresionismus, tak jak ho zaznamenávali někteří gotičtí umělci. Křehkost, mlhavost a smutek 12. a 13. století nejsou nepodobni Ondřejovu světu.

 

Ondřejovy vize v nás probouzí ale i city něžnosti a zvědavosti. Odhalují rovinu tajemství a dvojznačnosti. Pohlaví postav je často nezřetelné, v jiných případech naopak zdůrazněné. Zejména ženské postavy na nás neústupně zírají jako oslnivé sfingy, mocné, ale zcela nepoznatelné.

  • Coufalova fantazie nás překvapuje i děsí, provokuje k hlubšímu pohledu, k otevření sebe sama světu, který je smutný a současně bezmezně krásný. Nutí nás k soucitu a přijetí palčivosti života. V jeho malbě není místo pro světské povrchnosti.

Coufalovo umění zrcadlí tvorbu jednoho z mistrů malířství minulého století z období fin de siecle, Edwarda Mucha. Přestože tito dva umělci snad nemohou být rozdílnější stylově, jejich směřování je podobné: oba vynikají v zachycení esence lidského života a v uměleckém ztvárnění psychologicky zatíženého a křehkého nitra člověka. Coufal s Munchem sdílí tento podmanivý expresionismus; okouzlující tanec mezi snem a noční můrou. Stejně jako Muchovo, i Coufalovo umění působí znepokojujícím dojmem a nezapomenutelnou atmosférou, jako by nepocházelo z naší doby, ale bylo sem přeneseno z dávné minulosti, či chcete-li, nedohledné budoucnosti.“

Co o autorovi napsala Anna Goldmanová

„Coufalova poetika je osobitá a původní ve stylu i tématech. Jeho jméno si nezískává pozornost skandály, excesy ani provokací. Tento malíř přitahuje zájem milovníků umění především svým dílem. Jeho tvorba je natolik specifická, že přiměla teoretiky k vytvoření nové kategorie: vizionářský expresionizmus.“

Ondřej Coufal  - malíř, o kterém se moc nehovoří

"Je to autor, který vystavuje své práce nejen v Čechách, ale i v zahraničí, zvláště pak v USA.  Z našich galerií ho velmi dobře zná například nejen Vltavín a Ars Diva, ale třeba i Galerie Jiřího a Běly Kolářových.  Ondřej není skandálním autorem ani bouřlivákem typu Jacksona Pollocka.  O to více si ale v ústraní a poklidu vede výtvarný život a tichým a kontemplativním způsobem se dopracovává ke svým tématům i výslednému obrazu myšlenky nebo pocitu, které ho zaujaly. V jeho pracích vidíme otisky hloubavého a citlivého člověka.

Jedna z předchozích galeristek a kurátorek v jedné osobě zmínila, že jeho styl je ne nepodobný Maxi Ernstovi v určitém období. Jiná zmínila Edwarda Mucha – ale s tím, že vnějším projevem jsou oba autoři naprosto odlišní. Na mě osobně Ondřejovy obrazy leckdy působí jako Munchův výkřik. Výkřik jako náhlé zjevení čehosi, nad čím už autor nějakou dobu přemýšlel, nebo pocit  či naladění, které v něm nějakou dobu přebývaly a v náhlém výtrysku poznání se zhmotnily. Jeho vize jsou plné citlivých vjemů z lidských pocitů a možná i karikatur některých jejich nepěkných vlastností. Někdy jeho obrazy působí jako portréty džinů, kteří byli zrovna vypouštěni ze svých lahví. Ze svých soukromých světů a objevili se na Ondřejových obrazech I se svými pokroucenými náhledy a chybičkami, které se zračí v celkových výrazech i obličejích.

Po řemeslné práce nejsou ovšem Coufalovy obrazy dílem chvilky. Je z nich dobře znatelné, že autor téma zpracovává pečlivě až do chvíle, kdy s ním není spokojený. Pečlivě pro ně vyhledává a na plátně dotváří patřičný estetický výraz, který ho uspokojí.  

(Text:  galeristka Ivana Beranová)

Ze životapisu: Ondřej Coufal

  • autodidakt
  • 14. 1.  1979 narodil se v Pelhřimově
  • kreslí  tužkou i tuší, později se věnuje  olejomalbě
  • 1989 jako desetiletý  má  1. výstavu  ve foyer  kina (fantaskní kresby hlav a postav)
  •  1997 již jako osmnáctiletý  měl výstavu   v Anya Tish Gallery v Houstonu
  • ilustroval 3  knihy (O člověku E. Grocha, Satyriádu S. Karasové a Slovník noci M. Děžinského)
  • žije a  bydlí v České Lípě

www.vinicni-altan.cz

www.ondrejcoufal.blog.cz

Viniční altán - Grébovka

Praha 2 - Vinohrady

 Havlíčkovy sady 1369

 

Máme otevřeno:  pondělí – neděle: 11.00 – 23. 00 hodin

Hodnocení: 90 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka