Oldřich Kulhánek: ´Speciální dialogy´ aneb když ´figurami´ vyjádříme stav duše i duši erotiky

21.09.2013 18:51

Galerie Moderna - Praha

12. 9. – 13. 10. 2013

 

Galerie Moderna  za přítomnosti  paní Jany Kulhánkové zahájila  výstavu: Oldřich Kulhánek – ´Speciální dialogy´, která představuje  jednoho z našich nejvýznamnějších grafiků 20. a 21. století, který již není  bohužel mezi námi (zemřel  28. 1.  2013). Ve více jak v 60  grafických  listech z let 1968 - 2012 si můžeme prohlédnout grafické listy z cyklů:  ´Pády´, ´Paraboly´, ´Speciální dialogy´, ´Interiéry´, ´Vertikály života´" a mnohé další, které jsou  inspirovány vývojem lidského těla. Nechybí ani  kolekce exlibris.

 

 • Oldřich Kulhánek je světoznámý umělec. Jeho práce je zaměřena především na grafiku a kresbu. Jeho profesionální dráha se započala v 60. letech 20. století a jeho pozoruhodný talent přitahuje pozornost už od doby jeho nejranější etapy.
 •  

„V kresbách a litografiích Oldřicha Kulhánka vypovídá člověk výrazem, gestem, pohybem o životě, osudu, lidských hodnotách, vzestupech, pádech. Výmluvnost obrazů uchvacuje a nedá se převést do slov. Oldřich Kulhánek je právě tak dobrý psycholog jako pozorovatel a především výtvarný umělec, který dokonale ovládá prostředky svého umění. V trojici nejpodstatnějších litografií, v nichž se rozmáchl do největšího formátu – jsou to už vskutku obrazy – se projevil jako rozený figuralista. Tělo vyplňuje celou plochu listu. Potvrzuje se opět, že v grafikovi tkví monumentalita. Mužské akty jsou tělesností oduševnělou, jako jimi byly tváře, symboly psychických situací. V tělech umělec rovněž ukazuje: Ejhle, člověk!“

Eva Petrová, PhD.

 

Grafiky Oldřicha Kulhánka - jedny z nejpůsobivějších na české grafické scéně

 

Na výstavě si ověříme, že dílo Oldřicha Kulhánka je typické zaujetím pro figuru, která prochází celým jeho dílem, zaujetím, jež používá pro vyjádření stavu duše. Od 2. pol. 60. let se stal Oldřich Kulhánek důležitým představitelem výrazného proudu české nové figurace. V 70. letech se paralelně věnuje kresbě a grafice. Po roce 1980, kromě volné tvorby, které se intenzivně věnoval, našel čas i na výtvarný doprovod k textům a pod jeho rukama vznikla řada ilustrovaných knih. Devadesátá léta se nesou v duchu výjimečnosti, vznikají zásadní grafické listy inspirované vývojem lidského těla a později pak i lidskou tváří a rukou.

 

Kromě mužských aktů nás zaujalo monumentální  grafické dílo se ztvárněním Jiřího Voskovce a Jana Wericha.  Grafiky Oldřicha Kulhánka  vždy dokazují obdivouhodně dokonalou znalost lidské anatomie.

 

 

Oldřich Kulhánek  žil a pracoval v Praze a byl přesvědčen, „že umělec by měl ve své práci podat zprávu o sobě, o čase a místě, kde žije. Umělec by měl odkrývat přetvářku (či lež) establishmentu, odhalovat, co se děje s člověkem, manipulaci a dehumanizaci člověka. Umělec by měl podat zprávu o duši současníka. V mém díle naleznete torza lidských tváří, ruce prosící, ruce surové. Pro mě je symbol způsob, jak vyjádřit dobu, kterou žiji, místo, kde žiji. Tím symbolem je pro mě lidská tvář. Lidská tvář se zalepenými ústy, lidská tvář ztrácející se v cárech papíru.“  O.K.

 

Galerie Moderna

Masarykovo nábřeží 24

110 00  Praha 1

 Máme otevřeno:  pondělí – neděle:  10.00 -12.00/ 13.00 -18.000 hodin

 tel: 222 520 252

www.facebook.com/galeriemoderna

www.galeriemoderna.cz

Vstupné: dobrovolné

Hodnocení: 100 %

 

Galerie Moderna

Galerii jsme založili na základě dlouholetých zkušeností získaných nejen na českých,

ale i světových aukcích, výstavách a kulturních akcích,

na kterých jsme se mnohdy aktivně podíleli.

Snaha přiblížit českou i světovou modernu sběratelům i milovníkům umění, jsme vytvořili internetové stránky, 

na kterých se  setkáme se širokou nabídkou českých i světových výtvarníků.

Internetový obchod se zabývá nákupem a prodejem výtvarných děl,

zaměřených na českou a světovou modernu 20. a 21. století.

Na stránkách Galerie Moderna se setkáváme s pouze  ověřenými originály českých a světových umělců.

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet

 

 Oldřich Kulhánek (26. 2. 1940 – 28. 1. 2013)

 • malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog
 • narodil se 26. února 1940 v Praze
 • výtvarná studia začal na Výtvarné škole v Praze.
 • od roku 1958 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Karla Svolinského
 • březen 1971 - zatčen StB a obviněn, že svými grafickými listy z let 1968-1971 hanobil představitele komunistických zemí (čímž byla míněna tvář Stalina v některých jeho grafických listech), a tím se dopustil i pobuřování ....
 • po měsíčním věznění  propuštěn a po celé 2 roky každých 14 dnů vyslýchán (do konce roku 1972)
 • přestože rozhodnutím prezidenta byly paragrafy, za které byli žalováni, amnestovány, konalo se 5. 7. 1973 líčení u Obvodního soudu pro Prahu 10. Grafiky Kulhánkovy (v počtu 11) mimo jiné byly soudcem Petrem Stutzigem odsouzeny k likvidaci (upálení), přičemž k tomu nedošlo, soudci si je rozebrali …rozkradli.

Oldřich Kulhánek k tomu řekl: "Tehdy jsem pochopil, že životní situace, byť tragická, nikdy nepostrádá špetku humoru, pravda, většinou velice černého".

 • 70. léta  - totální zákaz výstav, zákaz spolupráce s nakladatelstvími, zákaz publicity
 • díky přátelů z U.S.A, Holandska, Belgie, Německa, Rakouska a Francie v tomto období autor l kontakt s výtvarnou scénou Evropy neztratil
 • v roce 1989 se situace v Československu, později v České republice, změnila. Občané včetně umělců  můžeme již  cestovat volně
 • v roce 1990 Kulhánek poprvé navštívil USA při příležitosti Lithographic Workshop v Los Angeles. Od té doby USA navštívil vícekrát
 • v létě 1991 vedl seminář o kresbě v Atlantic Center for the Arts, New Smyrne Beach
 •  v roce 1995 hostoval na University of Houston-Clear Lake v Texasu
 • v letech 1992 - 1993 pracoval na návrzích nových českých bankovek a je autorem mnoha českých poštovních známek, navrhl poštovní známku s portrétem prezidenta České republiky Václava Klause
 • Velký význam jeho práce lze doložit řadou ocenění, která obdržel na mezinárodních výstavách a biennale, např: Europahaus, Vienna, Biennale Frechen, Biennale Ljubljana, The Grand Diploma for Graphic Art, Tuzla, 1st Prize 4. Biennale of Prints in Wakayama, atd.
 • Jeho díla jsou zastoupena v mnoha světových sbírkách:

The Library of Congress, Washington, D.C., U.S.A.

Centre Georges Pompidou, Paris, France

The Albertina, Vienna, Austria

Kupferstichkabinett, Dresden, Germany

The National Gallery in Prague, Czech Republic

The Art Institute of Chicago, Chicago, U.S.A.

The Cincinnati Art Museum, Cincinnati, U.S.A.

University of Houston – Clear Lake, Houston, U.S.A.

Bibliothèque Royale, Brussels, Belgium

Wallraf-Richartz Museum, Cologne, Germany

Stedelijk Museum, Amsterdam, Holland

Folkwang Museum, Essen, Germany

Musee d‘Art et d´Histoire, Geneva, Switzerland

The Royal Museum of Fine Arts, Copenhagen, Denmark