Okno jako stavební část domu aneb oknům parapety sluší

06.04.2013 18:57

Okno jako stavební část domu aneb oknům parapety sluší

Okna jsou oči domu, ale jejich špatná volba může znehodnotit celou ulici. Kromě fasády nic nezmění vzhled domu víc než nová okna. Výběr forem oken a jejich formátu je otázkou stylu. A právě řešení této otázky je pro obraz domu svým způsobem určující.

Moderní okno, to je dřevo, umělá hmota a hliník

Okna sice hrají velkou roli v estetickém působení fasády, ale neméně důležité jsou jejich konstrukční a praktická měřítka. K jednotlivým dílům okna patří především slepé rámy. Tvoří část, která je pevně spojena se zdivem. Další jsou rámy křídlové. Jsou to se slepými rámy pohyblivě spojené díly. Nelze však opomenout ani "příčné dřevo". To slouží k rozdělení ve výšce. A konečně, příčky. Skrze příčky jsou rozděleny křídlové rámy k osazení jednotlivých tabulí ve výšce i šířce.

Jaký materiál?

Při výběru oken si musíme klást i otázku, jaký materiál je vhodný. Zda dřevo, umělá hmota nebo kov? Odpověď zní: rozdíly ve kvalitě nejsou příliš velké. Platí to také pro stará přenesená dřevěná okna, jejichž podíl na trhu je 40 %. Jsou to v podstatě domácí dřevěné druhy smrku, borovice, jedle, modřínu a dubu. Zahraniční dřeva jsou v důsledku snah o záchranu tropického lesa potlačena. K co nejlepšímu využití materiálu se často využívají profily dřevěných oken v lamelovém provedení. Kromě dřevěných oken se vyrábějí také okna kovová (hliníková a ocelová) a plastová (PVC-U). Jejich výhodou je snadná údržba, dokonalá těsnost, dvojité sklo a zabudované zámky. Okna jsou stavební díl vnější zdi a oddělují klima místností od vnějšího. Zatímco klima vnitřní se vyznačuje vlhkým teplem, venkovní má co do činění s větrem a počasím.

Druhy oken

  • Jednoduché okno

sestává z rámu a z více na sebe nastavěných křídel, jejichž zasklení je otázka vícetabulového izolačního skla. Z hlediska ochrany tepla nejsou vhodná.

  • Spojitá okna

sestávají ze dvou na sobě ležících jednoduchých oken. Křídla nejsou vzájemně závislá. K ochraně tepla, před sluncem a hlukem je zpravidla také velká nabídka speciálních skel.

Pojmem okenní zarážka se myslí vytvoření stavebního dílu v prostoru okna. Rozlišujeme takzvané tupé a vnitřní zarážky. "Z technických" důvodů se však už dříve tak často používané vnější zarážky téměř nepoužívají. Okno by totiž mělo přijít co nejméně do styku s deštěm a sluncem. Proto je vsazováno okno minimálně 10 až 15 cm dozadu oproti vnější ploše fasády.

Typy dřevěných oken

V současnosti se navyšuje poptávka po přírodních materiálech, tj. po oknech dřevěných. Dřevo je ekologické a dobrý izolační materiál. Dřevěnou okenní zárubní z domu nedochází k velkému úniku tepla. Je to také běžný stavební materiál. Kromě klasických dřevěných oken existují další typy oken - křídlová otočná a svisle posuvná - a oba typy se vyrábějí jak z měkkého, tak z tvrdého dřeva. Tvrdá dřeva jsou proti plísním a napadení hmyzem obecně mnohem odolnější, než dřeva měkká. Vzhledem k tomu, že tvrdá dřeva jsou přirozeně krásná, okna z nich vyrobená se obvykle chrání venkovním fermežovým nátěrem nebo ochranným mořidlem. Měkká dřeva se lakují speciálními laky pro venkovní použití, včetně mikroporézních barev, které zabraňují vnikání vody do dřeva, umožňují však vysychání vlhkost i směrem ven.

  • Dvojité dřevěné okno

Dvě tabule skla jsou oddělené vzduchovou vrstvou. Vznikne tak dvojité sklo, jež snižuje tepelné ztráty. Posuvná okna mají dvojitě zasklená utěsněná okenní křídla.

  • Křídlové okno

Dřevěný rám, osazený sklem, se buď přidělá napevno nebo se pověsí na jedné straně na závěsy, aby jej bylo možné otevřít. Pokud se okno otevírá, je obyčejně doplněno křídlovou ventilací a páčkou, kterou se ventilace ovládá. Typická sestava je jedno pevné okenní křídlo a jedno vedlejší otevírací křídlo. Větší okna mívají pevné křídlo uprostřed a dvě otevíratelná křídla po stranách. Všechna okna mohou mít nad sebou malá ventilační okénka.

  • Příčkové (gregoriánské) okno

Tímto názvem se označují, u nás málo se vyskytující, okna, křídlová i posuvná, která jsou rámečky rozdělena na mnoho malých skleněných tabulek. Pokud jsou použita na správném typu domu, dodají mu atraktivní vzhled. Výhodou je také to, že se při rozbití vyměňují jen malé tabulky skla.

Okno, to je hlavně sklo

Cena energií stále vzrůstá. Pokud místo klasických okenních skel využijeme izolační skla, vyřešíme otázky nejen tepelně technické, ale i světelně technické, akustické a bezpečnostní. Izolační sklo (např. Diterm Plus) se skládá ze dvou tabulí skla, mezi nimiž je vzdálenost vymezena distančním rámečkem. Ten je naplněn vysoušecím prostředkem a celá konstrukce vytváří hermetické uzavření prostoru mezi tabulemi skel. Vnitřní tabule je na povrchu opatřena speciální vrstvou oxidů kovů, která odráží teplo zpět do místnosti. Vnější obvod tabulí skel a distančních rámů je vyplněn trvale pružným vulkanizujícím tmelem. Tepelnou metodou tvrzená sklo jsou odolná proti nárazu i prasknutí při změně teplot a zaručují větší bezpečnost při zabudování v interiéru. Samozřejmě v porovnání s běžným sklem je okno s izolačním sklem až trojnásobně dražší, ale ušetřené náklady na vytápění vynaloženou investici rychle vrátí. V případě intenzivního slunečního záření je problém obrácený. Se vzrůstající plochou skleněné výplně může zejména v letních dnech stoupat přesvětlení a přeteplení interiérů. Stačí, když se ve standardním izolačním skle nahradí vnější čirá tabule sklem s reflexní či absorbční charakteristikou. A zvuková izolace? Plní ji dvojskla a trojskla plněná vzduchem, případně plynem a navíc může být užito i vrstveného skla. Výsledkem je snížení hladiny hluku až o 52 decibelů, a to i z rodinného domku u dálnice udělá oázu klidu. Zvýšené bezpečnosti proti mechanickému zatížení, náhlým změnám teploty, i vysloveně proti vloupání se dá docílit skly tvrzeným, které jsou pětkrát pevnější než sklo běžné o stejné tloušťce, a zejména vrstvenými. Takové sklo při destrukci dál plní svoji bezpečnostní funkci, neboť úlomky ulpí na vnitřní plastové fólii.

Bezpečnost oken především…

Zloději většinou nelezou do domu tak, že by nejdříve hlučně rozbíjeli okna. Zloději však rozbíjejí okna proto, aby se dostali ke kličkám a otevřeli si.  Proto okna v domě, zejména okna v prvním patře, která jsou dosažitelná ze střechy garáže a všechna přízemní okna by měla být zabezpečena proti násilnému vniknutí pomocí bezpečnostního zavírání. Některé pojišťovny takové zajištění vyžadují.

… a křídlových oken zejména

Křídlová okna mohou mít tři typy zámků: uzamykatelnou kličku, která nahrazuje kličku běžnou; zamykatelnou zarážku, znemožňující použití kličky nebo rozpěry okna bez klíče; a zvláštní zámek, kterým se okno uzamkne. Použití většiny zámků je podmíněno tím, že je okno zavřené. Některé zámky mají dvě polohy a umožňují, aby větrací okénka zůstala pootevřena. U posuvných oken jsou k dispozici dva hlavní typy bezpečnostního zařízení, a to dvojitý šroub, který drží obě křídla pohromadě, a křídlová zarážka, která zamezuje vysunutí vnitřního křídla.Kdo bydlí v oblasti s vysokou mírou kriminality, může si nechat do oken přidělat navíc pevnou a kvalitní mříž.

Oknům sluší parapety

  • Existence prvních parapetů sahá až do středověku. Byly zpravidla zhotoveny z kamene. Původním účelem okenních parapetů byla ochrana zdiva pod oknem. S příchodem plastových oken došlo ke zrušení parapetu mezi dvěma okny. Dnešní parapety jsou něčím víc. Doplňují a zútulňují vzhled interiéru nebo exteriéru. Současné okenní parapety se zhotovují z různých materiálů. Vedle přírodního kamene, dřeva a kovu se stále více prosazují další, např. Helopal nebo dražší CorianR. Široká paleta materiálů, barev a struktura pak propůjčí každému parapetu jeho jedinečnost. Nové provedení parapetů skýtá předpoklady pro univerzální použití.
  • Parapet poskytne místo nejen květinám a rostlinám, ale slouží i jako dekorativní ohraničení okna. Rozlišujeme dva druhy parapetů: vnitřní a venkovní (z plechu, potažený nátěrem, s bočními koncovkami, jež zabraňují přístupu vody k omítce a slouží i jako ochrana zdiva a omítky).
  • Parapety by měly být odolné proti prasknutí, mrazuvzdorné, snadno a lehce udržovatelné, odolné proti vlhkosti. Co se týká materiálů, hodí se plech, tvrdé PVC, Helolit (sklížená třísková deska), Helotop, Helopal (desky z tvrzené pěny), Corian R, dřevotřísková deska s laminátovou vrstvou. Montáž je jednoduchá (provádí se bez speciálních nástrojů). Při renovaci mohou být některé druhy materiálů připevněny i na stávající parapety.
  • Vnitřní parapet lze přilepit, připevnit hřebíkem nebo šroubem, natlačit do malty, ale také upevnit pomocí úchytek, pokud je umístěn u zdroje tepla (dodržuje se minimální vzdálenost 20 cm). Konečný efekt dotváří připevnění bočních koncových krytek.
  • Venkovní parapet se připevňuje ke spodní části okna pomocí klipsy nebo šrouby a pak se okno s parapetem upevní pomocí kotev do stavebního otvoru. V současné době zaručují vysoce hodnotné materiály a kvalitní zpracování parapetů jejich dlouholetou trvanlivost.

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet