Okna jsou dál součástí architektury aneb dům bez oken?!

26.05.2013 14:34

Okna jsou dál součástí architektury aneb dům bez oken?!

 

Umíme si představit náš dům bez oken? Určitě ne! Okna zařazujeme mezi stavební prvky, které výrazně ovlivňují celkový ráz domu.

 

I když sklo jako materiál jsme vynalezli před více než 4000 lety před naším letopočtem, na skleněné tabule si lidstvo muselo počkat ještě dalších 3000 let. Sklo jako architektonický materiál jsme začali používat až v době gotiky, kdy stavitelé katedrál pomocí skládání jednotlivých kusů barevných skel, spojovaných olověnými pásky (vitráže), skládali ohromující světelné obrazy z bible a zajišťovali jimi přívod světla do katedrál. Následně v renesanci jsme již okna skládali i z čirých skel. V 16. století i aristokraté požadovali ve svých velkolepých domech výhled na své statky a právě zde jsme začali používat okna s pravoúhlým čirým sklem. V baroku jsme okna ještě tvarově obohatili a postupně přes různé typy podle národních tradic se vyvinula až do dnešní podoby.

 

Co bychom měli vědět

Okna počítáme mezi výrobky, na něž klademe vysoké nároky při uplatnění vysoce rozvinutých technologií. Ochrana před hlukem, tepelná izolace, bezpečnostní blokády, snadná obsluha, spolehlivost a trvanlivost, to je jen začátek seznamu našich přání. Nás zajímá, co nám jednotlivé typy oken jako majitelům domů mohou nabídnout. Poslední roky totiž vedeme neustálé spory mezi zastánci plastových a dřevěných oken. Třetí typ okna - hliníkové nebo kombinace dřeva a hliníku jsou nejdražší, tudíž je příliš nekupujeme, ani ekologové jim nejsou příliš nakloněni, protože na jejich výrobu spotřebujeme příliš hodně energie. Vybíráme-li si okna, pak nejdříve musíme vzít v úvahu určující charakter našeho domu, až později naše finanční možnosti. Vezmeme-li za základ cenu průměrného plastového okna a budeme ji uvažovat jako 100 %, pak za dřevěné okno zaplatíme 140 % této částky, za hliníkové provedení či kombinaci dřeva a hliníku kolem 180 %. Plastová okna v zásadě nedáváme do stylových rodinných nebo činžovních domů. Pokud máme dům v památkové zóně, pak jakýkoli náš sebemenší zásah navíc musejí schválit památkáři, kteří vyžadují samozřejmě jen okna dřevěná. Jinak nám hrozí pokuta i několik desítek tisíc korun.

 

Dřevěná okna

A nyní něco pro milovníky dřeva, neboť dřevo má tu přednost, že není z plastu. Standardem mezi dřevěnými okny jsou tzv. eurookna, u jejichž konstrukce jsou okenní rámy a vlysy křídla tvořeny z třívrstvého lepeného dřevěného hranolu, který zabezpečuje tvarovou stabilitu. Při jejich výrobě nejčastěji používáme tuzemský smrk a dub, případně tropické dřevo meranti. Zakoupíme-li si okna dřevěná, pak získáme lepší tlumení hluku než u oken plastových. Mezi další dobré vlastnosti dřevěných oken počítáme tepelněi-izolační hodnoty dřeva, které zamezují vyzařování chladu okenního rámu, a tím i vzniku orosení. Při slunečním záření se v létě zahřívá především okenní rám. Dřevo má mezi okenními stavebními materiály nejnižší koeficient tepelné roztažnosti. Pro utěsnění funkční spáry mezi rámem a křídlem používáme např. systém středového těsnění a speciálně tvarované termookapnice umístěné na rámu okna. Okapnicí myslíme hliníkový profil, který chrání spodní rám. Pokud okapnici tvoří dva materiály, plast z vnější strany a z vnitřní hliník, hovoříme o termookapnici. Dokáže přerušit tepelný most, tj. přerušit nežádoucí přenos tepla nebo chladu oknem, protože spodní částí okna proniká zejména chlad nejvíce.

 

Povrchová úprava dřevěných oken

Aplikujeme zpravidla dvoufázový nátěrový systém. Nejdříve dřevo impregnujeme v konzervační lázni, kterou dřevo ochráníme před hnilobou a plísní. Po usušení a přebroušení nanášíme lazurovou vrstvu na bázi vodní emulze akrylátu. Lazura je totiž pružná, nepraská a umožňuje dřevu dýchat. Pokud se týče impregnace a nátěrů, zcela stará, několik desítek let nenatíraná dřevěná okna zůstávají nepoškozená. Nátěr má tudíž čistě estetický smysl. Proto nový nátěr oken bychom měli provádět podle povětrnostních vlivů jen s tím účelem, aby byl uchován jejich stálý a dobrý vzhled. Tato dřevěná okna také na sebe váží díky svým elektrostatickým vlastnostem nečistoty z ovzduší v menší míře než okna plastová. A co dodáme: dřevo působí sympaticky, jeho charakteristická léta tvoří jeho krásu a výraznost. V místnosti působí útulně. Důležité je, abychom vybrali kvalitní kování, které bývá zpravidla celoobvodové, s pohodlným ovládáním. Mezi standardní provedení kování řadíme tzv. spárové (štěrbinové) větrání se čtvrtou polohou kličky (vedle polohy zavřeno, otevřeno, ventilace). Okno odolává lépe přívalovému dešti a rovněž zabraňujeme proniknutí zloděje zvenčí. U dřevěných oken musíme věnovat zvýšenou pozornost instalaci. Je nutné, aby stavba byla proschlá, okno nesmí přijít do styku s vápennými směsmi. Okno musíme zakrýt ochrannými fóliemi z obou stran, přičemž pro upevnění těchto fólií používáme speciální lepicí pásky, na dobu maximálně jednoho měsíce. Rovněž podle způsobu, jakým provedeme zasklení oken, výrazně rozhodujeme o tom, jaký budeme mít velký únik tepla, ale to ponecháme raději odborníkům. Spolu se speciálními zasklívacími systémy, těsněními a prvotřídní povrchovou technikou a kováním mohou dnes moderní dřevěná okna plnit svou funkci více než 80 let.

 

Historie plastových oken

Teprve v 70. letech jsme začali vyrábět první dvoukomorové profily s dorazovým těsněním. Jenže těsnění, která jsme v minulosti používali, neměla kvalitní fyzikálně mechanické vlastnosti a často docházelo k jejich rychlému zpuchření. Z toho to důvodu jsme v polovině 80. let vyvinuli středové těsnění, které mělo skrytou středovou gumu uvnitř rámu, aby bylo chráněno před nepříznivými klimatickými vlivy, hlavně kyselým deštěm. Tento typ těsnění jsme určili hlavně pro panelovou výstavbu, protože při zatížení okna větrem je středové těsnění tlačeno na dorazovou plochu, takže se stoupající rychlostí větru tento typ oken těsnil vždy lépe.

 

Plastová okna v současné době

V 90. letech se zjistilo, že utěsněné domy a byty mají velmi špatné vnitřní klima se zvýšeným obsahem vlhkosti, což má za příčinu chátrání staveb (nadměrné pocení, vznik hnilobných substancí a růst plísní). A opět přišla ke slovu okna se středovým těsněním, která díky své dekompresní komoře dokáží za pomocí patentovaných technologií zajistit konstantní výměnu vzduchu, čímž odbouráváme vznik plísní a zajišťujeme plynulý odvod vlhkosti. Říkáme jim okna chytrá, inteligentní. Jsou nenahraditelná hlavně u panelových domů a bytů, či objektů, které nemají, nebo nemohou mít samostatnou jednotku na výměnu vzduchu a odvod vlhkosti.

 

Výhody plastových oken

Plastová okna můžeme označit za okna nové generace. Odpadá nám tak nutnost lakování oken a rovněž jejich mytí díky hladkému a neporéznímu povrchu je snadné. Okna jsou dodávána standardně s ocelovou výztuhou, kterou zajišťujeme dokonalou statiku a bráníme jejich deformaci. Můžeme si vybrat okna jedno až trojkřídlová, rovněž z nepřeberného množství tvarů.

 

Okna pro pasivní domy

Dalším specifickým typem oken míníme okna pro nízkoenergetické, či pasivní domy. Tato okna jsou již s přerušeným tepelným mostem ve výztuze, nebo úplně bez výztuhy jen se zpevněným izolačním jádrem. Pro tento typ oken je již standardně osazováno izolační trojsklo, které má teplou hranu skla, většinou z plastu. Použijeme-li tato okna, musíme si zajistit samostatnou jednotku pro výměnu vzduchu a odvod vlhkosti tak, aby nedocházelo k tvorbě plísní!

 

Význam okenního kování

Pomocí kovových západek uzamkneme okno po celém obvodu a umožníme tak regulovat dosedací tlak mezi rámem a křídlem. Nezapomeneme na kliku pro pohodlnou obsluhu, jež bývá společná pro otevírání i vyklápění. Závěs nám umožňuje přesné nastavení a seřízení polohy křídla v rámu. Můžeme si vybrat až ze tří bezpečnostních stupňů zajištění, a to dvojité zajištění, čtyřnásobné zajištění nebo vícenásobné zajištění. Na objednávku si můžeme nechat provést u rohového zajištění v provedení ES (zvýšená bezpečnost) s ocelovými čepy a rámovým uzamykacím plechem ze speciální tvrzené oceli, nebo zvolíme přídavné zajištění s uzamykatelnou klikou.

 

Dorazové těsnění oken

Dorazové nebo nalehávkové těsnění používá většina výrobců oken a pro nás to znamená, že funkční spára tohoto systému je standardně dokonale těsná. Křídlo k rámu utěsňujeme pomocí dvou trvale pružných těsnících gum; jedno leží na vnější straně rámu a druhé na vnitřní straně křídla. V případě, že se při vyšším tlaku větru dostáváme vodu přes vnější rámové těsnění do vnitřní části okna, tuto vodu v určitém množství odvedeme ven přes odvodňovací otvory. Nepodceňujeme význam šikmé drážky uvnitř rámu, protože tak podporujeme odtok vody. Přesto se potýkáme u tohoto systému s problémem, a tou je vlhkost. Ta se projevuje známými symptomy jako rosení na okenních tabulích, tvorbou plísně a zhoršením obytného klimatu. Nesmíme opomenout na větrání, čímž vyměňujeme vlhký vzduch v místnosti za vnější sušší vzduch. Proto musíme u dorazových systémů často větrat (nárazové větrání po dobu 10 až 15 minut minimálně třikrát denně, v zimním období až 5x denně podle velikosti místnosti).

 

Středové těsnění

Středové těsnění, jehož profily mají masivnější (pevnější) konstrukci, vykazují lepší součinitel prostupu tepla a vyšší zvukový útlum. Jejich přední komorou (normou označovaná jako dekompresní) vyrovnáváme tlakový rozdíl mezi venkovním a vnitřním prostředím. Tento profil můžeme považovat za komfortní těsnění pro rodinné domy. Navíc tento systém těsnění můžeme doplnit o některé druhy infiltračních klimatizačních jednotek.

 

Chytrá okna

Za chytrá okna považujeme patentované nucené větrání v profilu, které provádíme přes plně automatickou regulační klapku. Tou zajišťujeme konstantní výměnu vzduchu přes filtrační vložku bez nežádoucích teplotních ztrát. Tímto systémem vyřešíme nežádoucí "pocení", srážení vlhkosti a potřebnou výměnu vzduchu v jinak dokonale utěsněných místnostech.

 

Výhody chytrých oken

Provádíme plně automatickou regulaci vzduchu, bez našeho zásahu. K výměně vzduchu dochází také v noci a během naší dovolené. Máme zajištěnou optimální výměnu vzduchu za různého tlaku, i kdyby se jednalo o orkán či nastalo by bezvětří. Chytrými okny si zajistíme účinnou zvukovou izolaci až do 42 dB. Pomocí tohoto systému zachováváme vnitřní klimatickou pohodu. Systém je ověřený a vylučujeme jakoukoliv chybu v obsluze.

 

Statické požadavky na okna

Obecně musíme mít konstrukci výplní otvorů s náležitou tuhostí, při níž za běžného provozu nedojde ke zborcení, svěšení nebo k jiné deformaci oken. Konstrukce musí odolávat zatížení vlastní hmotností a zatížením větrem, aniž by došlo k další deformaci. Měli bychom vědět, že jsou odzkoušeny a otestovány maximální rozměry oken. Pokud tyto rozměry firma nerespektuje a vyrobí nám jakékoliv okno, je to velmi krátkozraké, protože u takovýchto křídel může docházet ke svěšování a špatné funkci klidně až po několika letech. Obecně můžeme říci, že by jednodílné okenní křídlo nemělo být větší než 1500 x 1500 milimetrů. U systémů se stavební hloubkou větší než 70 milimetrů počítáme s velikostí okna 1200 x 1400 milimetrů a musíme použít jiné výztuhy. Tyto limitní hodnoty je důležité dodržovat nejen z důvodu zatížení vlastní hmotností, ale hlavně i z důvodu zatížením venkovním tlakem neboli větrem.

 

Izolační dvojskla

Jako standard považujeme izolačních dvojskla se součinitelem prostupu tepla minimálně Ug (sklo) = 1,4 W/m2K. Těchto fyzikálních parametrů dosáhneme, pokud sklo opatříme selektivní vrstvou oxidu cínu, nebo v lepším případě oxidu stříbra. Tato vrstva má tloušťku 0,001 milimetru a zabraňujeme jí úniku tepla z vnitřního prostředí a vracíme ho zpět do místnosti. Abychom dosáhli nižšího součinitele prostupu tepla skla Ug, musíme vyplnit meziskelní prostor některým ze vzácných plynů jako je argon, nebo velmi drahý krypton.

 

Izolační trojskla

Venkovní i vnitřní sklo izolačního trojskla opatřujeme selektivní vrstvou oxidu stříbra a oba dva meziskelní prostory vyplňujeme plynem Argon. Tím dosahujeme součinitel prostupu tepla cca 0,6 W/m m2K. Bohužel jsou izolační trojskla poměrně těžká.

 

Izolační dvojskla s fólií

Jedná se o fólii pokrytou nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je prakticky třívrstvý systém se dvěmi nezávislými komorami. Fólie je průhledná pro viditelné světlo, ale odráží tepelné a ultrafialové záření. Zjednodušeně funkci tepelného zrcadla vysvětlujeme tak, že odrážíme tepelné záření zpět ke zdroji. To znamená ven v létě, kdy nechceme, aby docházelo k přehřívání místností a dovnitř v zimě, kdy chceme, aby teplo zůstalo uvnitř.

 

Protisluneční sklo

Pro velké plochy oken nebo fasád vyžadujeme reflexi a nižší propustnost světelného záření, abychom předešli přehřívání interiéru. Protisluneční skla vyrábíme dvěmi způsoby. Buď prvním způsobem z čirého, nebo ve hmotě probarveného skla, na které naneseme tenkou vrstvu kovu a obměnami různých faktorů jako jsou materiál použitý k pokovení, síla vrstvy, zbarvení a tloušťka základního skla, přesně definujeme výkon a optický vzhled. Druhý způsob znamená, že na ploché čiré sklo nanášíme ještě během výrobního procesu na horký povrch skla reflexní vrstvu oxidu kovu. Pak sklo necháme chladnout tak, aby nedocházelo ke pnutí. Vrstva je tak pevně spojená s povrchem skla a také tak snižujeme propustnost světelného záření

 

Zvukově izolační skla

Chráníme si naše sluchové ústrojí, použijeme-li zvukově izolační skla. Jejich instalací tlumíme hluk přicházející z vnějšího prostředí. Ve standardním provedení mají izolační dvojskla zvukový útlum okolo 30 dB až 32 dB podle výrobce. Jen pro srovnání uvedeme, že již o 10 dB menší hluk vnímá naše ucho jako hluk poloviční. V závislosti na tom, jaké máme požadavky na odhlučnění, můžeme si zvolit například vyšší plošnou hmotnost tabulí skla, rozdílné tloušťky jednotlivých tabulí v izolačním dvojskle, zvětšený prostor mezi tabulemi skla, použití speciálních vzácných plynů v prostoru mezi skly, zrušení vazby skelné hmoty použitím speciálního izolačního skla s fólií nebo nalévanou pryskyřicí.

 

Tvrzené bezpečnostní sklo

Považujeme je za bezpečnostní sklo, které díky svému speciálnímu tepelnému zpracování při výrobě je zvláště odolné proti prasknutí. Jestliže k jeho prasknutí přesto dojde, rozpadne se nám na malé tupé střepy, kterými se nemůžeme poranit.

 

Lepené bezpečnostní sklo

Spojujeme dvě nebo více skleněných tabulí pomocí bezpečnostní fólie. Pokud by sklo prasklo, zůstanou úlomky zachycené na této fólii, takže sklo drží v rámu stále pohromadě. Podle tloušťky bezpečnostní fólie stanovujeme její pevnost a odolnost.

 

Bezpečnostní skla

Může to být fólie o tloušťce 0,38 milimetrů, spíše ji používáme ochranu našeho, protože v momentě, kdy praskne, drží ale pohromadě. Fólii o tloušťce 0,76 milimetrů již uznává většina pojišťoven jako mříž, která odolá několika nárazům, než-li povolí. Fólie o tloušťce 1,52 milimetrů se používá do výkladních skříní a výloh z důvodu vysoké ochrany vystaveného zboží. Skla s touto fólií vydrží až 80 ran sekerou a i poté nám vypadne jen část, do které jsou vedeny údery.

 

Střešní okna

Střešní okna používáme do střešních nástaveb či podkroví. Okna rozlišujeme jako kyvná, výklopně-kyvná, pevná a fasádní okna. Můžeme se rozhodovat mezi dalšími doplňky jako je oplechování mezi okno a krytinu, vnitřní roletka, venkovní markýza, dětská pojistka, ovládací tyč i možnost přivětrávání při zavřeném křídle okna. Můžeme si vybírat z více než stovky typů oken. Zaplatíme za ně však podstatně více než za okna normální.

 

Závěrem

Uvědomme si, že špatné rozhodnutí při nákupu oken nás bude zlobit dlouho. Proto bychom si měli pohovořit s odborníkem, který nám doporučí tvary i typ oken, které budou odpovídat stavebnímu stylu našeho domu.

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet