Očím na odiv/For the eyes to admire aneb výzdobné techniky v malířství a sochařství očima moderní vědy

15.12.2017 14:38

Klášter sv. Anežky České - Praha

14. 12. 2017 - 20. 05. 2018

 

 

 

 

 

 

 

Nový projekt Očím na odiv je v pořadí 2. výstavou, pořádanou v rámci dramaturgické řady s podtitulem Umění a přírodní vědy v prostorách expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200 - 1550 v Klášteře sv. Anežky České.

 

 

Stejně tak jako u výstavy Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14. - 16. století ze sbírek Národní galerie v Praze jsou návštěvníkům atraktivní formou představeny mimořádné detaily a souvislosti, které jsou spojeny se středověkým dílenským provozem.

 

Tématem výstavy jsou výzdobné techniky. Pozornost jsme tedy věnovali jednotlivým typům dekorů na malbách a sochách,

způsobu jejich provedení i jejich výtvarné formě.

 

Návštěvníci tak mohou na originálních dílech sbírkové expozice studovat například různorodou podobu techniky puncování,

šablonového či sgrafitového dekoru, i techniku cínovaného reliéfu.

Nedílnou součástí výstavy jsou doprovodné informace na elektronických nosičích dostupné návštěvníkům přímo v expozici.

 

Obě výstavy byly realizovány v rámci grantového projektu Historické technologie a moderní metody průzkumu.

Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií,

jehož poskytovatelem je Ministerstvo kultury ČR, program NAKI.

 

Poslední letošní výstavu Očím na odiv, která se koná v prostorách 1. patra Anežského areálu,

zahájila jménem celého vedení Národní galerie její tisková mluvčí Tereza Ježková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení výstavy nazvané Očím na odiv se odehrálo netradičně v předsálí výstavních sálů výstavě určených. Důvodem byl fakt, že nebylo třeba žádných velkých úvodních řečí, protože pro nás shromážděné novináře a také pro odborníky daleko cennější měla být následující nadprůměrně fundovaná a podrobná komentovaná prohlídka.

 

 

Už v úvodu se ujaly slova dvě kurátorky výstavy. Plavovlasá Mgr. Helena Dáňová, Ph.D. a tmavovlasá Mgr. Štěpánka Chlumská. Obě kurátorky – jak jsme se dozvěděli - věnovaly výstavě 5 let své badatelské práce. A z jejich zasvěcených a často mimořádně objevných, tudíž hrdě nadšených, komentářů vyplývalo, že se tou zevrubnou a často i detektivní prací staly nesporně našimi předními znalkyněmi výzdobné techniky v malířství 14. až 16. století.

 

 

 

Výstupy jejich úmorné, ale nesmírně zajímavé práce, jsme mohli jako návštěvníci Národní galerie sledovat již jednou, a to na výstavě s názvem Očím skryté, která se konala také v prostorách Anežského kláštera na jaře roku 2017. Samozřejmě, že jsme o ní referovali i na našem webu (viz. náš článek: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ocim-skryte-what-the-eyes-cannot-see-aneb-kdyz-diky-kamere-zrime-podkresbu-na-obrazech-14-16-stoleti/).

Výstava Očím na odiv je tedy pokračováním oné jarní výstavy. Má to svůj praktický důvod.

Rozsáhlé množství pozoruhodných informací, kterých bychom si jinak jako obdivovatelé chronicky známých vrcholných středověkých obrazů od tvůrců, jakými byli Mistři oltářů Vyšebrodského, Třeboňského, Svatojiřského či Litoměřického, je velké. Při prohlížení středověkých děl bychom si však různých detailů ani nevšimli, proto je cílem této výstavy  upozornit na ně, a to formou instalované, pod vystaveným dílem, fotografie s právě tím oním sledovaným detailem (který je na obraze samozřejmě také důležitým prvkem).

 

Díky pohledu pod pokličku vědeckého bádání odborníků mnoha technických oborů s historiky umění se o nich naštěstí pro nás dozvídáme. Notoricky známé obrazy jsou zde totiž vždy doplněny pod nimi na desce umístěným detailem a informací, čeho jsme si na obraze nevšimli a čeho jsme si všimnout měli.

Jak uvedly kurátorky, často to vyžaduje i trochu hledání, odhadování a studia.

Lze proto předpokládat, že ono divácké bádání může nadchnout i děti, a tím se výstava stává nejen výstavou vzácných obrazů,

ale i poučným ponorem do práce mistrů a jejich vysoce kvalifikovaných spolupracovníků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inu, opravdu se o výstavě nedá mnoho mluvit jen tak z povzdálí, výstavu je třeba vidět a prožít. Proto jí také nepředcházelo tolik slov, protože osobní výklad vzájemně se doplňujících kurátorek i dalších přítomných spolutvůrců celé výstavy,

(Radka Šefců, Jan Klípa, Adam Pokorný a další)

byl tou nejdokonalejší možnou formou ke krátkému informačnímu seznámení se s výstavou.

 

Divák, který si však na výstavu vymezí dostatečný čas, může zde trávit čas mimořádně poučný a doplnit si tu své kusé znalosti o mnoha pro něj zcela nových věcech. A úplně nejlepší je zvolit si termín návštěvy tak,

abychom mohli absolvovat některou z komentovaných prohlídek podle nabídky v doprovodném programu.  

 

Vstoupili jsme tedy spolu s kurátorkami s pokorou a zvědavostí do setmělých sálů výstavy a zbožně poslouchali jejich výklad.

 

My se ale v našem článku nebudeme pokoušet o jeho neumělé zprostředkování,

raději dáme slovo autorkám výstavy tak,

jak bylo uvedeno v pečlivě připravených tiskových materiálech.

 

Pronikáme do tajů vzniku kultovních děl našeho středověkého malířství. Výstava Očím na odiv v Anežském klášteře přibližuje výtvarné bohatství středověkých obrazů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V předvánočním čase od 14. 12. 2017 ožívá Klášter sv. Anežky České mistrovstvím výzdobných technik na dílech mistrů (Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Třeboňského oltáře, Mistra Svatojiřského oltáře, Mistr Litoměřického oltáře…).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava Očím na odiv představuje divákům mimořádné detaily a souvislosti, které jsou spojeny se středověkým dílenským provozem. Tématem výstavy jsou výzdobné techniky, pozornost je tedy věnována jednotlivým typům dekorů na malbách a sochách, způsobu jejich provedení i jejich výtvarné formě,“

uvedla autorka a kurátorka výstavy Mgr. Štěpánka Chlumská.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvníci tak budou moci na proslulých dílech středověké sbírky Národní galerie v Praze studovat proměnu různorodých dekorativních technik během staletí. Od detailně provedených zlatnických technik výzdoby pozadí, jakým byla technika rytí či puncování, přes unikátní techniku pastiglií, techniku sgrafita, různých typů zlacení či plastického dekoru, včetně náročných dezénů cínovaného reliéfu až po řemeslně jednoduché typy šablonového dekoru.

 

Výstava je 2. projektem dramaturgické řady s podtitulem Umění a přírodní vědy, která přináší do expozice středověkého umění nejmodernější vědecké poznatky.

 

„Na její přípravě se podílel tým specialistů, kurátoři, restaurátoři i přírodovědci. Předcházející výstava Očím skryté nahlížela pod povrch a zkoumala podkresby deskových obrazů. Nyní je tomu přesně naopak a návštěvníci budou moci obdivovat detaily, které byly určeny pro oko diváka, měly zvyšovat exkluzivitu a nádheru středověkých soch a obrazů,“

doplnila Mgr. Štěpánka Chlumská.

 

Doprovodné programy

  • komentované prohlídky a přednášky autorů a kurátorů výstavy a restaurátorů

ST 17. 1. 2018/ 16.30 hodin/ Štěpánka Chlumská

ČT 22. 2. 2018/16.30 hodin/ Jan Klípa & Adam Pokorný

ST  21. 3. 2018/16.30 hodin/ Štěpánka Chlumská & Radka Šefců (přednáška s dataprojekcí)

ČT   5. 4. 2018/16.30 hodin/ Jan Klípa & Adam Pokorný

ST 18. 4. 2018/16.30 hodin/ Štěpánka Chlumská & Radka Šefců (přednáška s dataprojekcí)

ST 16. 5. 2018/16.30 hodin/ Štěpánka Chlumská & Radka Šefců (přednáška s dataprojekcí)

Komentované prohlídky jsou bez rezervací

Cena pořadů: 100/70 Kč (zahrnuje vstupné i odborný výklad)

  • dílna pro mládež a dospělé

SO 27. 1. 2018/ 10.00 -18.00 hodin/ Deskový obraz krok za krokem

Celodenní workshop s malířkou a restaurátorkou Dagmar Hamsíkovou a historičkou umění Magdalenou Hamsíkovou. Pod odborným vedením si připravíme dřevěnou destičku, přeneseme motiv pomocí šablony, budeme zlatit plátkovým zlatem, zdobit rytím a puncováním a malovat vaječnou temperou. Domů si každý odnese hotový deskový obraz. Součástí je hodinová komentovaná prohlídka expozice, 12.00 - 13.00 hodin /přestávka na oběd nebo svačinu s sebou.

Cena: 600 Kč (zahrnuje vstupné, komentovanou prohlídku, výtvarný materiál a odborné vedení).

Rezervace nutná (počet míst omezen) na michaela.cislerova@ngprague.cz

Tel.:  221 879 216

  • víkend: dílny pro děti a rodiče

NE 28. 1. 2018/ 10.30 hodin/ a 14.30 hodin/ Kdo má zlaté ruce?

Bohatá výzdoba středověkých obrazů měla zvyšovat jejich nádheru a budit dojem, že se jedná o skutečnost. Proto malíři často spolupracovali se zlatníky a nás čeká nevšední zlatotepecká dílna se zlatníkem a restaurátorem Vojtěchem Ouřadou.

 

NE 25. 2. 2018/ 10.30 hodin/ a 14.30 hodin/ Cínovaný brokát aneb orientální tkaniny v obraze

Jak co nejvěrohodněji znázornit v malbě zlatem vyšívané drahé tkaniny a oděvy? Více odhalí dílna se sochařkou Kamilou Housovou Mizerovou.

SO 24. 3. 2018/ 10.30 hodin/ a 14.30 hodin/ Pastiglia a řezači forem

Velikonoční dílna s řezačem perníkových forem Alešem Vostřezem, během které si přestavíme výzdobnou techniku typickou pro dílnu Mistra Theodorika. Podobným technologickým postupem nevyrobíme pastiglia, ale vytlačované perníky.

 

 

 

 

SO 21. 4. 2018/ 10.30 hodin/  a 14.30 hodin/ Až oči přecházejí aneb zlato v obraze

Zlatá pozadí, ryté a ražené ornamenty, bohatě zdobené rámy… to jsou jedny z nejcharakterističtějších znaků gotického malířství. Na dílně s Michaelou Císlerovou se naučíme zlatit plátkovým zlatem a vyzkoušíme puncování a další zajímavé postupy.

 

SO 19. 5. 2018/ 10.30 hodin/ a 14.30 hodin/ Šablona, otisk, ornament

Dílna, během které si představíme a vyzkoušíme oblíbenou a efektní výzdobnou techniku středověkých umělců, šablonu. 

 

Víkendové výtvarné dílny nabízejí výjimečná setkání s originály výtvarných děl, inspiraci a zážitek z vlastní tvorby. Jsou vhodné pro děti od 6 do 14 let a jsou navrženy tak, aby bavily i dospělý doprovod. Doba trvání dílny 150 min. Cena dílny 110 Kč / osoba. Rezervace nutná (počet míst omezen) na michaela.cislerova@ngprague.cz / 221 879 216.

 

Komentované prohlídky na objednávku

Objednejme si soukromou komentovanou prohlídku v českém, anglické, německém či francouzském jazyce.

Rezervace na ak.educ@ngprague.cz / 221 879 216.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Klášter sv. Anežky České

U Milosrdných 17

Vstup: z ulic Na Františku a Anežská

Máme otevřeno: denně mimo pondělí 10.00 - 18.00 hodin

Vstupné

  • Základní 220 Kč
  • Snížené 120 Kč
  • Pro děti, mládež do 18 let a studenty do 26 let vstup zdarma

 

www.ngprague.cz

Hodnocení:  89 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček, © Ing. Olga Koníčková