Obrazy v pohybu aneb kde si můžeme obkreslit si své mámy či táty?! či škola hrou...

18.05.2018 15:11

Rudolfinum - Artpark/Praha

17. 5. 2018

 

 

Ve čtvrtek 17. 5. 2018 byla za velkého zájmu příchozích, především však matek s dětmi, v přízemí galerie Rudolfinum otevřena nová expozice - Obrazy v pohybu, která je umístěna v již dva roky fungujícím Artparku. Po zhlédnutí situace v Artparku bychom však měli říci, že se spíše jedná o expozici Děti v pohybu.

 

To nás totiž napadlo, když jsme na www.www-kulturaok-eu.cz

pozorovali zde přítomné děti.

Hrající si děti,  děti v neustálém pohybu,

děti, které s nadšením na pauzák obkreslovaly právě svou sedící maminku

(konečně si odpočine!),

nebo na skleněné desce různě posunovaly zde přítomné obrázky,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aby pak mohly své výsledky v celé jejich kráse vidět na světelné tabuli před sebou,

nebo si vytvářely různé koláže z barevných papírků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po nějaké chvíli byla celá akce však slavnostně zahájena

a

rozdováděným dětem pro uklidnění nabídnut lahodný moštík.

 

 

 

Jak v úvodu řekl Petr Nedoma, ředitel galerie Rudolfinum,

nová podoba, nová koncepce Artparku reaguje na právě probíhající výstavu

Standing Water Mata Collishawa v Galerii Rudolfinum, která se koná v horním patře.

 

 

Nová instalace se zaměřila především na práci s animací a různými typy projekce,

také na fenomén parafráze ve výtvarném umění.

 

Interaktivní instalace, jejichž tvorby se ujali umělci Richard Loskot, František Týmal a Marek Brožek, vycházejí z techniky klíčování, která je využívána v současné filmové tvorbě, ale také z prekinematografických animačních technik z dob mnohem dávnějších, přičemž Mat Collishaw těchto přístupů sám hojně využívá.

 

 

Autorkou teoretické části Artparku je Zdenka Švadlenková, která zde uvádí příklady parafrází ve výtvarném umění, ale také historické souvislosti. Přijďme se podívat, jak se díla klasiků v průběhu staletí v očích jejich nástupců a nových diváků proměňovala. Vítáme zejména dětské návštěvníky!

 

Nadále budou v Artparku probíhat nedělní workshopy pro děti a programy pro školní skupiny (přihlášky: svadlenkova@rudolfinum.org)

 

110 00 Praha 1

Alšovo nábřeží 12

Máme otevřeno kromě pondělí:

úterý, středa, pátek, sobota, neděle: 10.00 -18.00 hodin

čtvrtek:                                              10.00 - 20.00 hodin

Vstup: zdarma

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/loni-v-marienbadu-last-year-in-marienbad-film-jako-umeni-aneb-na-artovy-film-jedine-do-kina-rudolfinum/

 

Doprovodné programy:

www.galerierudolfinum.org/cs/events