Objekty zamilované do lidí aneb Mladý den…či když nesmíme o světové dění (včetně katastrof) zájem ztrácet…

03.09.2019 11:53

Lucie Drdova Gallery - Praha

30. 8. - 12. 10. 2019

 

Na vernisáži výstavy Objekty zamilované do lidí//Objects in Love with Humans, která se konala v Lucie Drdova Gallery jsme na www.www-kulturaok-eu.cz zhlédli instalaci exponátů, které jsou dílem jednoho českého a pěti zahraničních umělců. Výstava vznikla ve spolupráci s bruselskými galeriemi Waldburger Wouters a Damien and The Love Guru a byla součástí přehlídky mezinárodních galerií současného umění Friendof a Friend Prague 2019, která se uskutečnila od 30. 8. do 1. 9. 2019.

 

Kurátor Václav Janoščík  expozici pojal jako určité propojení 3 aktuálních témat,

s kterými se lidstvo ustavičně potýká:

klimatická změna,

vliv sociálních sítí

a

konzumerismus.

 

Výstava nemá být o tom, že existují nějaké sochy nebo malby,

ale spíše pojednávají o tom, co je to vlastně objekt,

kde jsou hranice jeho významu.“  (V. J.)

 

„Všichni umělci posouvají hranice toho,

co ještě lze považovat za umění a vůbec za objekt.

Umění se vyvíjí neustále

a je logické,

že se jeho hranice posouvá i mimo oblast umění,“

 

vysvětlil Václav Janoščík, dobře si vědom toho, že právě současné umění, o kterém výstava je, není tak úplně přístupná pro každého. Snad právě pro onen rámcový přesah, kdy vystavená díla upozorňují na konkrétní fenomény své doby. (zdroj: blesk, David Zima)

 

 

Kromě centrální laminátové plastiky Bez názvu/Mladý den, kterou autor Hynek Alt (* 1976) zrekonstruoval podle fotografie fotografie sochy autora Miloše Zeta z roku 1964 a dalších artefaktů, můžeme navíc v zadním výstavním prostoru zhlédnout single screen video (stopáž 10´56 minut) Range of Clues o fiktivní katastrofě, jehož autorkou je Margarita Maximova.

 

Love is over

Pro záchranu hořících pralesů v Amazonii,

na Sibiři nebo v Angole

ani pro zachování řady dalších vzácných objektů toho odsud z galerie mnoho neuděláme,

ale to neznamená,

že nás nemusejí zajímat.

Můžeme projevit zájem o nejrozmanitější problémy,

které leží přímo před vchodem do naší antropocentrické a rozpadající se slonovinové věže.

Protože zájem je něco, co musíme neúnavně pěstovat a rozvíjet něco,

co je téměř synonymní s kulturou a uměním.“

(kurátor výstavy: Václav Janoščík)

 

 

Vystavující umělci

Hynek Alt

plastika Bez názvu/Mladý den

 

Mark Dion

4 kresby na papíře

 

Klara Hobza

3 neustále rotující praxinoskopy

s integrovaným LED světlem

 

Margarita Maximova

single screen video

Range of Clues

o fiktivní katastrofě

Sharon Van Overmeiren

 instalace z 39 černých uměleckých cihel

- Another Brick in The Wall

 

 Jasmin Werner

Euro Talisman

130 00 Praha 3 - Žižkov

Křížkovského 10
Máme otevřeno:

úterý - pátek: 13.00 - 18.00 hodin
sobota: 14.00 - 18.0 hodin

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva, www.blesk.cz)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Iniciativu Friendof a Friend Prague 2019 uspořádala Aliance galerií současného umění s laskavou podporou J&T BANKA, Mama Shelter Prague a grantu na podporu kultury a umění Pražského magistrátu.

 

Přehlídka Friend of a Friend je společná galerijní iniciativa, která se od roku 2018 konala již ve Varšavě a v Berlíně. Do letošní pražské edice, pořádané ve spolupráci s galeriemi Stereo a Wschód, se zapojilo 9 pražských galerií, jež své výstavní prostory otevřely zahraničním hostům, přátelům a přátelům přátel.

 

Cílem iniciativy je navazovat nové kontakty, sdílet nápady s hosty, jimiž jsou galerijní kolegové, umělci, kurátoři, umělečtí kritici a sběratelé ze zahraničí, a dále umožnit místním divákům, aby se setkali s díly mezinárodních umělců, jež v České republice dosud nebyla vystavena či šířeji představena.

 

FOAF Prague 2019

Berlinskej model + Galerie Tobias Naehring (DE)

Centrum pro současné umění Praha + Wellcome Collection (UK)

Lucie Drdova Gallery + Damien and The Love Guru (BE) + Waldburger Wouters (BE/CH)

huntkastner + Ivan Gallery (RO)

lítost + Flat Time House (UK)

Polansky + Future Gallery (DE/MX)

stone projects + Galeria Wschód (PL)

Svit + Lambda Lambda Lambda (KO), Stereo (PL), XYZ Collective (JP)

Zahorian & Van Espen + Galleria Continua (I/PRC/F/CU), Voloshyn Gallery (UA)

 

 

www.foaf.cz

 

Lucie Drdova Gallery

je pražská galerie současného umění

se silným konceptuálním portfoliem

a osobitým kurátorským přístupem,

která propojuje místní umělce s mezinárodní scénou.

 

 

Lucie Drdova Gallery se řadí mezi nejprestižnější galerie současného umění v ČR

s pravidelnými aktivitami v evropském prostoru.

Dlouhodobým cílem činnosti galerie je podpora umělecké tvorby,

produkce nových uměleckých děl,

zprostředkování současného umění,

edukace v oblasti vlastní umělecké praxe

a

orientace na trhu s uměním a v oblasti investic.

 

Usiluje o prosazení lokálních uměleckých pozic

 v mezinárodním kontextu

a

kontinuálně vytváří aktivity a iniciuje spolupráce,

které propojují uměleckou praxi se současnou kritikou a odbornou obcí.

 Navzdory profilu privátní galerie

 je její primární ambicí

podpora kvalitní tvorby umělců,

a děje se tak i mimo prostory galerie,

 často při náročnějších výstavních projektech v zahraničí.

 

Ve svém výstavním programu preferuje konceptuálně orientované pozice,

 s kritickými konotacemi k soudobé společnosti

a jejím socio/politicko/ekonomickým podmínkám.

Ambicí výstavních koncepcí je podnítit kritické uvažování diváka.

 

Druhá poloha se pak zaměřuje na výrazně

minimalistickou, reduktivní či abstraktní tvorbu,

 která v sobě však nese obsahově různorodé roviny interpretace.

 

Vedle podpory vlastních umělců galerie pravidelně zve mezinárodní,

respektive v evropském prostředí působící umělce a kurátory,

jejichž praxe vychází z podobných východisek.

 

Galerie již několik let pravidelně vyvíjí aktivity

v umělecké metropoli Bruselu

a

v září 2018 zde poprvé představila vlastní výstavní prostor.

V minulých letech se zde účastnila

 jednoho z nejvýznamnějších veletrhů Art Brussels (2015, 2017, 2018, 2019)

 a specializovaného veletrhu na kresbu Art on Paper (2016),

kde vždy prezentovala nejaktuálnější mladé pozice současné české scény.

Organizovala také výstavu

současné české a slovenské fotografie

v rámci bienále fotografie Summer of Photography (2016).

 

www.drdovagallery.com