O PTÁCÍCH A LIDECH aneb když fotograf maluje metodou UNFOCUSED, zachytí to, co cítí a my to pak uvidíme

29.12.2022 17:11

 

 

O PTÁCÍCH A LIDECH

Ladislav Hovorka a Jiří Hřebíček

15. 12. 2022 - 22. 1. 2023

Galerie Czech Photo Centre

 

 

Dva autoři, dva různé pohledy, a přesto podobná technika, jíž se odborně říká Unfocused, a kterou oba používají při focení svých snímků.

V galerii Czech Photo Centre se tyto jejich dva pohledy spojily a Ladislav Hovorka společně s Jiřím Hřebíčkem představili svůj společný projekt - O ptácích a lidech.

 

 

Známe to všichni, kdo fotíme. Amatéři často, profesionálové občas - rozmazané a nezaostřené fotografie.

Při následné projekci končí v koši.

Jde o fotky, které bývají amatéry zcela běžně, odborníky skoro potají, likvidovány, neboť jsou oběma druhy fotografů považovány za plýtvání místem na pevném disku.

Jenže! Každé pravidlo má přece výjimku, aby bylo pravým pravidlem…

Rozmazaná a nezaostřená fotografie, ještě nemusí být automaticky likvidována, chce to však pečlivé bližší zkoumání a pak, hle, najednou se zjistí, že taková předem k zániku odsouzená fotografie, může nakonec být vzata na milost, neboť - po jejím pečlivém posouzení – se ukáže že je to fotografie vlastně krásná a dokonce i velice poutavá.

Jsou ovšem fotografové, kteří tvoří rozmazané a nezaostřené fotografie zcela záměrně, promyšleně, cílevědomě a vytvářejí jimi pozoruhodná obrazová díla, za pomoci metody, které se říká – UNFOCUSED, čili Nesoustředné. A o tom je i výstava nazvaná O ptácích a lidech.

 

 

Proč mohou být rozmazané a nezaostřené fotografie skvělé?

 

K rozmazání dochází během expozice, když se fotoaparát či objekt pohybuje. Za nezaostřený obraz je naopak na vině clona, zaostření nebo vzdálenost.

Kdo chce záměrně dosáhnout rozmazaného snímku, fotí pohybující se objekt nebo „cukne“ foťákem při expozici.

Kumšt je v tom, že ten, kdo to umí a chce, dokáže mít nezaostřený obraz, jenž i nadále prvky blížící se ostrosti a rozmazaný zachovávající téměř nehybnost.

Prvoplánový fotograf, netoužící po uměleckých ambicích si řekne, proč dělat záměrně rozmazané nebo nezaostřené snímky?

Inu, proto, že – dobří fotografové – dokáží takto vytvořit z – relativně – banálního snímku za pomoci metody Unfocused – nesoustředné fotografie – fotky povyšující původní fotku na fotografický obraz, vytvářejí až abstraktní studii toho původně foceného. A když se to opravdu umí, tak to pak stojí za to.

 

 

Stačí si uvědomit, že už barva přiřazuje viděnému specifické vlastnosti. Žlutá se snoubí s radostí, modrá dýchá smutkem…

A jsme u toho, rozmazaná či rafinovaně nezaostřené zobrazení barev a světla vytvoří v divákovi takového snímku silné emoční asociace jak to dovedou obrazy, či hudební kompozice.

Fotografie stvořená metodou Unfocused, metodou nesoustředné fotografie, posouvá jinak běžnou fotografii k vizuálnímu umění. Běžně identifikovatelný předmět se mění v cosi povědomého, leč nevyslovitelného. A najednou se zatracovaná fotografie pro svou rozmazanost či nezaostřenost, stává obrazem ze světa abstrakce. A jako každý abstraktní obraz i tato fotografie pak odráží divákovy dojmy a asociace. Nutí ho, aby do viděné fotografie vložil svůj vlastní význam a svoji osobní zkušenost.

Diktát doby, trvá na ostré fotografii. Díky moderní technice, ji více méně umožňuje i amatérům. Činí ji tak dostupnou všem a všichni o ní také - zuby nehty - usilujeme. Jenže pak nám vznikají fotografie prakticky identické. Nezývá zde už příliš prostoru pro odlišnost, pro puštění uzdy vlastní autorské fantazii, a později i té divácké. Správně pojatá nezaostřená či rozmazaná fotografie se ale stává něčím, co připomíná malbu prsty, oproštění od relativně limitujícího štětce a otevření se uměleckému impulsu, jenž vede autorské prsty impulzivně a intuitivně.

 

 

Tvůrčí hra s fotoaparátem může sice - na první poslech - působit jako cosi nelogického (nutíme dokonalý aparát tvořit nedokonalé fotky, kazíme záměrně záběry jež by mohly být dokonalou kopií foceného…). Prazvláštní přístup k fotografování, ne?

Ne.

Otevírá se tím prostor fantazii, experimentu, a když se nad tím zamyslíme, může jít i o únik od stereotypu, o zpestření fotografické praxe, ale také o opravdové svébytné umění. 

Hra s dynamikou pohybu, vznikem nečekaných vizuálních zážitků (pro tvůrce i jeho diváka), odraz čistého uměleckého a tvůrčího vidění…

A jak nám názorně dokazují oba autoři vystavující v Galerii Czech Photo Centre na jejich společné výstavě nazvané O ptácích a lidech, fotografové Ladislav Hovorka a Jiří Hřebíček, jde o opravdové umění, ba co víc, o jeho vyšší level.

 

 

O ptácích a lidech

 

Po subjektivních pocitech ohromeného diváka, fotografa amatéra, ale zpět k realitě a k výstavě O ptácích a lidech tak, jak výstavu charakterizuje tisková zpráva.    

 

·         Lehkost a krása ptačího letu a lidská krása nahého těla spolu korespondují v přesvědčivém výtvarném souznění. Odrývají leccos z toho, co je normálně lidským očím neviditelné. A to ne proto, že je něco cudně zakryté, ale proto, že UNFOCUSED fotografie zachycuje dynamiku pohybu, kterou lidské oko přímo prostě nevidí.

·         Fotograf Ladislav Hovorka tvoří v cyklech. Je autorem vlastního vizuálního systému pro snímání fotografií zcela UNFOCUSED. Poté vznikla skupina UNFOCUSED, která sdružuje umělce, fotografy a malíře s podobným přístupem k interpretaci reality. Věnuje se i tvorbě komplikovaných snímků v jednom kroku, bez dalších úprav ve fotokomoře, laboratoři nebo počítači. Jeho tematický okruh se nedá definovat jako „ruce a akty“, i když jsou to nejčastější motivy jeho poetických fotografií, často hledá obrazové motivy, které jsou bez pomoci fotografické kamery neviditelné.

·         Druhý autor Jiří Hřebíček vystudoval zoologii. Nejdříve fotil pouze, aby zdokumentoval to, co na svých cestách viděl. To mu ale záhy přestalo stačit a nechtěl jen zachytit realitu, ale pokusit se dostat do fotografií i něco ze sebe a svých pocitů. Ze zvířecí říše ho vždy nejvíc fascinovali ptáci svou nespoutanou volností, a proto se snaží při fotografování popustit uzdu své fantazii a zachytit tajemství z jejich života. Stále ho také fascinuje to, že může fotoaparát použít jako malíř svůj štětec a zachytit s ním něco, co lidské oko ani nemůže spatřit.

 

 

Pár slov o autorech

 

Ladislav Hovorka

 

 

·         Fotograf, výtvarník a fotograf cyklů

·         Absolvent Akademie múzických umění, katedry filmového a televizního obrazu.

·         Vystavuje samostatně už od roku 1973, zatím měl 53 autorských výstav (Olomouc, Praha, Vianden - Luxembourg, Ankara – Turecko, Sofia – Bulharsko), zúčastnil se řady společných výstav.

·         Vynalezl a používá vlastní vizuální systém pro snímání aktů, zcela UNFOCUSED

·         Založil skupinu UNFOCUSED, sdružující umělce (zatím fotografy a malíře) s podobným přístupem k interpretaci reality.

·         Jako „klasický fotograf“ - jak o sobě sám říká - obvykle snímá i komplikované snímky v jednom kroku, bez dalších úprav ve fotokomoře, laboratoři nebo počítači.

·         Své fotografie většinou prezentuje v cyklech, což bude následek jeho studia kamery na FAMU.

·         Jeho tematický okruh se nedá definovat jako „ruce a akty“, i když jsou to nejčastější motivy jeho poetických fotografií, často hledá obrazové motivy, které jsou bez pomoci fotografické kamery neviditelné.

·         Skupina UNFOCUSED se zaměřuje na propagaci výtvarných postupů, využívajících obrazovou (optickou, nebo pohybovou) neostrost.

 

Jiří Hřebíček

 

 

·         Amatérský fotograf divoké přírody z České republiky.

·         Během posledních let procestoval některé z nejkrásnějších míst světa, aby zažil a vyfotografoval neuvěřitelnou rozmanitost divoké zvěře a přírody.

·         Vždy ho fascinovali především ptáci a jejich svoboda a také umění.

·         Snaží se vizualizovat pohyb ptáků a vkládat do fotografií sebe a své pocity tím, že popouští uzdu fantazii.

·         Za pomoci různých technik vytváří fotografie podobné malbě.

·         Jeho fotografie byly publikovány v několika knihách (např. Bird Photographer of the Year) a časopisech.

·         Byly prezentovány na výstavách fotografií v několika zemích Evropy a v USA.

·         Některé fotografie získaly ocenění a čestná uznání v národních a mezinárodních fotografických soutěžích (Czech Press Photo, Nature Photographer of the Year, Festival de l´Oiseau et de la Nature, Bird Photographer of the Year, Moscow International Foto Awards, Czech Nature Photo, WildArt Photographer of the Year, Vogelwarte, Nordic Nature Photo Contest nebo FEP European Professional Photographer.)

 

 

Malý a milý dovětek k zahájení výstavy

 

Dá-li se srovnat umění vizuální s uměním muzikantským, pak jako host zahájení výstavy O ptácích a lidech, byla paní Irena Budweiserová (* 1957) přímo ideální.

Ani ona, když zpívá, tak nikdy „jenom“ nezpívá, ale přetváří text i melodii v cosi, co je odrazem její duše, jejího neutuchajícího temperamentu a všeoslovující pozitivní energie. Žádná píseň, kterou sděluje posluchačům není v jejím provedení jenom dokonalou souhrou not a vokálů. Z obojího vytvoří umělecký dojem, obraz, který se dere do duše posluchače a vytváří most mezi jejím projevem a naším prožitkem. Takže vlastně něco na způsob vystavených fotografií. Píseň, třebaže zpívaná - v daném případě - „pouze“ A cappella, tedy bez hudebního doprovodu (k čemu taky, když zpívá paní Budweiserová, že...).

 

 

Irena Budweiserová

·         zpěvačka, textařka, skladatelka, pedagožka

·         spirituál, gospel, muzikál, jazz

·         v letech 1980–1987 a 1990–2010 členka skupiny Spirituál kvintet

·         zpěv vystudovala na Pražské konzervatoři (mimo jiné u prof. Laďky Kozderkové)

·         mimo Spirituál kvintet vystupuje sólově s kapelou Fade In

·         vyučovala na Konzervatoři Jaroslava Ježka

·         účinkovala v muzikálech (Svět plný andělů, Babylon)

·         Více Web: www.budweiserova.com

 

Text: Richard Koníček

Foto: výstavy - Lucie Červenková, zahájení - Richard Koníček

 

 

O PTÁCÍCH A LIDECH

Ladislav Hovorka a Jiří Hřebíček

15. 12. 2022 - 22. 1. 2023

Galerie Czech Photo Centre

Seydlerova 2835/4, Praha 5 (Nové Butovice)

Otevírací doba:

pondělí: ZAVŘENO

úterý - pátek: 11 – 18

sobota - neděle: 10 – 18

Otevírací doba: VÁNOCE

Od 22. 12. 2022 do 3. 1. 2023

galerie uzavřena!

Vstupné:

100 Kč / 50 Kč (snížené vstupné)

 

Doprovodný program:

 

·         12. 1. od 18 hodin, křest knihy Jiřího Hřebíčka.

·         14. 1. v 15:00 worskshop - technika UNFOCUSED (Ladislav Hovorka, Jiří Hřebíček)

·         17. 1. od 17 hodin, komentovaná prohlídka za přítomnosti obou autorů