Nuselský most/Historie stavba architektura aneb proč by se obloukový most nehodil nad údolí

22.10.2014 08:22

NTM – Malá galerie v expozici Architektury, stavitelství a designu - Praha

22. 10. 2014 – 11. 10. 2015

 

Vedením Národně technického muzea v Praze jsme byli dne 21. 10. 2014 pozváni na tiskovou konferenci konanou u příležitosti otevření nové příležitostné výstavy věnované pražskému Nuselskému mostu, jehož 40. výročí otevření si tak nyní připomínáme. Výstava je umístěna v budově NTM, ve 3.patře v rámci stálé expozice architektury.

 

Po Expo 58 začala u nás nová vlna nejen ve filmu, ale i v architektuře a stavebnictví
 

Tisková konference proběhla ve více než stylovém prostředí, ve foyer expozice architektury, ozvláštněném zrekonstruovanou, a tudíž i funkční, fontánou zhotovenou pro fenomenální československou expozici na světové výstavě v Bruselu v roce 1958. Fontána byla vytvořena podle vítězného návrhu malířky Dany Hlobilové. A tento exponát NTM velmi vhodně předznamenal i předmět nové výstavy věnované Nuselskému mostu.

 

Jak?

Bruselská expozice předznamenala mohutný rozvoj celé řady uměleckých a polouměleckých oborů. Design, architekturu a stavebnictví nevyjímaje. A směle lze tedy hovořit analogicky také o nové vlně, ve stejném smyslu, v jakém je vžit pro českou kinematografii 60. let 20. stol. A právě Nuselský most patří k vrcholům nastoupeného trendu té doby, vrcholícím rokem 1968 a vpádem sovětských okupantů a končící následnou normalizací, která zdevalvovala, nebo přímo zlikvidovala prakticky vše, co 60. léta přinesla.

Škoda, věčná škoda!

 

Patřili jsme v té době v řadě oborů, včetně architektury a stavebnictví, ke špičce evropské a v mnoha směrech i světové.

 

K výstavě o Nuselském mostu

Nuselský most je tedy především mimořádným dílem české architektury 60. let minulého století a je i pozoruhodnou památkou technickou. Po zásluze byla také (což se ovšem bohužel málo ví) tato výjimečná stavba v roce 2000 oceněna, v kategorii dopravních staveb titulem Stavba století.

 

Most spojuje pankráckou pláň a potažmo sídlištní komplexy na jihovýchodě Prahy se samým středem města. Z architektonického a stavebního hlediska překonává tím nejjednodušším a nejpřímějším způsobem Nuselské údolí.

Můžeme samozřejmě hartusit na jeho dopravní vytíženost a její vliv právě na střed města, ale trasa metra C, která se pohybuje v jeho útrobách je pro pražskou hromadnou dopravu nedocenitelná. A výstava v NTM sleduje právě a především stavbu jako technické dílo bez přílišného akcentu na ostatní souvislosti. 

 

Pár dat a údajů z faktografie mostu

Most byl fyzicky zbudován mezi roky 1967 a 1973. Hlavním projektantem díla byl renomovaný architekt Stanislav Hubička společně s týmem zapálených a zkušených spolupracovníků, které kolem sebe shromáždil.

  • V roce 1974, tedy před 40 lety byl na mostě zahájen provoz metra
  • Ze stavebního hlediska je stavba vybudována z předpjatého železobetonu, což tehdy bylo přímo průkopnické řešení v případě takto náročné a rozsáhlé stavby.
  • Z architektonického hlediska je dodnes Nuselský most ceněn pro jeho nadčasovost, nevtíravou až nenápadnou eleganci a naprostou originalitu konstrukčního řešení.

Zcela pozapomenuta je i nestavební stránka stavby, umělecké ztvárnění mostní stanice metra a jejího bezprostředního okolí, vytvořená známými umělci (Kmentová, Zoubek, Kolíbal, Chlupáč, Kintera).

Na počátku výstavy byla kniha

Celý projekt výstavy samozřejmě odstartovalo jubileum této mimořádné stavby, čtyři desetiletí úspěšně zvládající všechny neplánované změny i neúprosný zub času. Ale podkladem expozice věnované Nuselskému mostu se stala pro výstavy poněkud atypicky kniha.

Pečlivě připravená – ba přímo už předem vytvořený katalog Šárky Hubičkové. Knihu vydalo Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. A NTM při tvorbě výstavy o Nuselském mostu prakticky ze svých sbírek jakoby ilustrovalo  vzniklou knihu, kterou si můžeme zakoupit v rámci výstavy.

 

Výstava  stejně jako kniha dokumentuje, textem i obrazem vývoj myšlenky na přemostění Nuselského údolí, poprvé oficiálně vyslovené už v roce 1873 (!). Na výstavě najdeme přesnou dokumentaci všech architektonických soutěží vypsaných od té doby, uvažujících o mostě kamenném, stejně jako ocelovém. Posléze však zvítězila technologie předpjatého betonu. Sledujeme dále historii výsledného návrhu architekta Stanislava Hubičky, který převzal – jak to sám skromně a trefně charakterizoval - štafetový kolík od svých  předchůdců a donesl ho do cílové pásky.

Výstava velice přehledně – na dvojjazyčných panelech – zachycuje všechny zásadní stupínky vzniku stavby. Od návrhů a řešení až po vlastní realizaci mimořádně složité stavby. Není opomenuta ani fáze zátěžových zkoušek za pomoci proslulých 66 tanků.

 

Výstava ale také přináší řadu dosud vůbec nezveřejněných dokumentů té doby, ozřejmujících cestu k finálnímu konceptu. Můžeme zde slyšet i vidět rozhovory s klíčovými osobnostmi architektonické i technické stránky stavby.

V neposlední řadě výstavu doplňuje i přehled nerealizovaných – mnohdy  i značně utopických či nereálných návrhů, najdeme tu i modely těchto nerealizovaných návrhů napříč časem, kdy se stavba připravovala. Zajímavé jsou jistě i návrhy už velice reálné, ze 40. let minulého století a zpestřením budou určitě i zatím ještě nikdy nepublikované obrazové materiály z průběhu vlastní stavby.

 

Pár slov o průběhu tiskové konference

Na zahajovací tiskové konferenci, kterou moderoval jasně, věcně a stručně Mgr. Adam Dušek z tiskového oddělení NTM, byl samozřejmě přítomen generální ředitel NTM Mgr. Karel Ksandr, který výstavu zahájil a doplnil o vlastní vzpomínku na svá studentská léta, kdy jako student stavební průmyslovky se svým tehdejším profesorem chodil v rámci přednášek přímo na stavbu Nuselského mostu, neboť jeho profesor se na tomto díle také aktivně podílel.

Další osobností byl ing. Václav Mach -  čestný předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, který s neskrývanou radostí hovořil o konečně náležitém zviditelnění stavby, která by jinde ve světě pro svůj význam a nadčasovost měla už dávno svou síň slávy. I on připojil pár svých osobních sentencí týkajících se „Nuseláku“, i když sám jako aktivní „mostař“ neměl ke své lítosti to štěstí podílet na jeho stavbě.

Nejvýznamnějším hostem tiskové konference byl ale sám autor celé stavby, arch. Stanislav Hubička. I přes svůj věk se ujal s chutí slova a připomněl řadu zajímavých myšlenek z vlastní zkušenosti.

  • Mimo jiné konstatoval, že zatímco snad stavebně a architektonicky nejvýznamnější most na světě přes zátoku Golden Gate v San Francisku trval od nápadu do otevření patnáct let, mostu přes Nuselské údolí to trvalo 100 let.
  • Připomněl, a na výstavě i doložil, vývoj možných stavebních technologií za dobu příprav mostu, tedy od zděného  přes ocelový až po předpjatý beton. Vysvětlil, proč by se nehodil obloukový most nad údolím Nuslí - ten se hodí spíše v rámci jiných historických aspektů, nad řekou atp.
  • Zmínil dlouhé boje s byrokracií, a naopak vyzdvihl řadu odvážných a pokrokových nadšenců – spojenců na úřadech, dodavatelských postech a rozhodovacích místech té doby.
  • Ocenil, že most do jisté míry vznikl právě díky nadšení zapálených lidí na všech úrovních.
  • A s nadšením hovořil ještě i o řadě a řadě zajímavostí se stavbou spojených. Pro návštěvníky výstavy můžeme doporučit ve smyčce promítaný videozáznam obsáhlého dokumentu s konkrétními autorovými komentáři.

 

A na závěr ještě tři malé osobní poznámky autora těchto řádků

I já jsme žil a vyrůstal v době úvah o vzniku mostu. Pamatuji tedy dobu, před jeho vznikem, a jakožto obyvatel okolí Karlova náměstí s příbuznými na Pankráci a v Nuslích jsem v dětství nesčetněkrát scházel z Karlova dolů do údolí a pak zase stoupal nahoru na Pankrác. Pamatuji, že na Karlově, v místech naproti kostelu – dnes přes dálnici – bylo koupaliště, kam jsem se s otcem chodil v létě z bytu v nedaleké Salmovské ulici koupat. Pamatuji i fotbalové hřiště na Pankrácké straně mostu přes nynější dálnici naproti Kongresovému centru, kam jsme se s tátou chodili dívat na zápasy v kopané. No a pamatuji, že táta mi vyprávěl při sestupu a výstupu z jedné strany údolí na druhou (mimochodem pod nynějším Kongreovým centrem byla ve stráni studánka s pramenitou vodou, kterou jsme se bez následků rádi cestou občerstvovali), že za první republiky viděl projekt mostu přes tohle Nuselské údolí, kde most běžel po střechách obytných domů. Přiznám se, že jsme mu to moc nevěřil. Ty otřesy pro obyvatele mostních pilířů mi přišly neúměrné realitě. A hle, na této výstavě jsem ten tátou zmiňovaný projekt objevil jako zcela reálně myšlený. Takže táto, tam někde nahoře, měl jsi pravdu. A dokonce jsem se na výstavě i dozvěděl, že pár podobných řešení ve světě skutečně bylo realizováno. Prostě stojí za to výstavu navštívit. Hodně se dozvíme a pochopíme.      

 

 

Národní technické muzeum

Malá galerie v expozici Architektury, stavitelství a designu

 

Kostelní 42, 170 00, Praha 7

 

Máme otevřeno:

Pondělí: zavřeno

 Úterý - pátek:   9.00 -17.30 hodin

 Sobota a neděle:  10.00 -18.00 hodin

Vstupné:

Plné jednodenní:  190 Kč, třídenní: 390 Kč

 

Snížené: jednodenní: 90 Kč, třídenní:230 Kč

(Pro seniory nad 65 let, držitele průkazů ZTP, ISIC, ITIC, StaffCard, děti 6–15 let, studenty SŠ a VŠ do 26 let věku po předložení studijního průkazu).

 

 Rodinné:   410 Kč

 Pro rodiče s dětmi do 15 let (maximálně 2 dospělí + maximálně 4 děti).

 

Školní skupiny:  50 Kč/dítě

Pro školní skupiny (minimálně 10 žáků/studentů) ZŠ, SŠ a VŠ. 2 členové pedagogického doprovodu zdarma. Předkládá se jmenný seznam žáků/studentů s razítkem školy.

Školní skupiny mají u pokladny přednost a nepotřebují rezervaci. Pro urychlení odbavení u pokladen mějme připravený jmenný seznam.  Pokud chceme platit fakturou, bezhotovostním převodem, objednávejme se předem na emailu: karel.havlicek@ntm.cz

 

Vstup zdarma:  děti do 6 let, dětské domovy, SOS dětské vesničky (po předložení originálu seznamu dětí a pedagogického doprovodu potvrzeného vedením dětského domova, nebo SOS dětské vesničky), držitelé průkazek ZTP/P a jejich doprovod, Vědecká rada NTM, AMG, ICOM, ICOMOS, Národní památkový ústav, Spolek přátel NTM, držitelé čestné vstupenky NTM.

Netýká se komentované prohlídky rudného a uhelného dolu, zde si každý připlatí snížený příplatek.

 

Bezbariérový přístup

Hodnocení: 99 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková, internet