Škola hrou: nové edukační centrum GHMP aneb nechte děti malovat, kreslit či jinak tvořit hrou!

16.07.2015 09:24

Galerie hlavního města Prahy - Colloredo-Mansfeldský palác

1. 6. 2015 -

 

 

 

 

 

 

Na úvod malá citace z velké Wikipedie:

Edukace

Pojem edukace významově zahrnuje pojmy výchova a vzdělávání.

Výchova je záměrné působení na osobnost jedince s cílem dosáhnout změn v různých složkách jeho osobnosti, pojem má eticko-normativní nádech, mluví se o výchově mravní, vlastenecké, estetické, citové, výchově k rodičovství a manželství, výchově k míru, apod.

Vzdělávání je proces záměrného a organizovaného osvojování poznatků, dovedností, postojů aj., realizovaný prostřednictvím edukačního procesu.

Výsledek tohoto procesu by mohl být označen výrazem ´naučenost´.

 

Když galerie, tak výtvarno

Myšlenka tzv. edukačního centra, čili prostoru, kde se děti, ale třeba i dospělí s nimi i bez nich, mohou dozvědět mnoho zajímavého o výtvarném umění, výtvarných technikách, o výtvarnících a dokonce se s nimi i setkat a něco se od nich přiučit, je na pořadu dne i pro Galerii hlavního města Praha. Dokonce už takový provizorní prostor či spíše jen prostůrek existuje v Domě u Zlatého Prstenu. Etabloval se v povědomí návštěvníků více méně jako ateliér.
 

Ze ohlasu veřejnosti ale bylo zřejmé, že zájem o podobnou aktivitu je a bude nadále větší, když se k tomu najdou odpovídající prostory. Proto vedení GHMP mělo edukační centrum na mysli od chvíle, kdy dostalo k dispozici starobylý a skvěle – v samém srdci Prahy – umístěný palác Colloredo-Mansfeldský, který se nalézá na konci Karlovy ulice na prahu Karlova mostu u Křížovnického náměstí. 

 

Konečně je odpovídající centrum na světě

Symbolické otevření nového krásného a prostorově vyhovujícího edukačního centra GHMP se uskutečnilo v nejvhodnější možný termín. Na Mezinárodní den dětí – 1. 6. 2015. Centrum se tak opravdu stalo milým a vhodným dárkem určeným především dětem a samozřejmě i školám. Vchod do nového edukačního centra se nachází přímo ve vznosném průjezdu, do  vnitřního traktu  historického Colloredo-Mansfeldského paláce a centrum je umístěno hned dole v přízemí.

I když je určeno především dětem – tedy možná i díky tomuto centru i možným budoucím výtvarníkům – je jeho využití širší. Edukační centrum je totiž k dispozici nejen dětem, ale i rodinám, dospělým, hravým seniorům, i pro různě znevýhodněné a další skupiny návštěvníků, včetně individuálních zájemců.

Malý krůček pro GHMP, velký krok pro Colloredo-Mansfeldský palác

Objekt historického, a kdysi i slavného paláce, který přivedly dějiny, minulý režim a současné tržní hospodářství téměř k zániku, vstává do nové historie. Pod patronací GHMP se chvályhodně postupně proměňuje v moderní galerijní objekt, aniž by ztrácel cokoli z toho mála, co zbylo z dob jeho slávy.

Zprovoznění této malé části a její přetvoření v edukační centrum je tedy jen jeden z kroků k jeho postupné proměně a oživení, v přeměnu Colloredo-Mansfeldského paláce v nové a další plnohodnotné centrum GHMP.

Galerie tak vytvořením edukačního centra cílevědomě pokračuje v dlouhodobé strategii kvalitní formou otevírat téma výtvarného umění co nejširšímu spektru veřejnosti. 

Nové edukační centrum bude využíváno pro účely vzdělávacích aktivit, které zájemcům a návštěvníkům představí a zprostředkují obsahy probíhajících výstav i stálých sbírek. Nový prostor je a bude otevřenou a vstřícnou platformou pro interakci a aktivní komunikaci s uměním.

 

 

 

 

 

 

Adaptace na přání uživatelů

Autorem architektonického návrhu je progresivní vizuální umělec Tomáš Svoboda. Ten ale netvořil centrum jen podle svých představ, ale spolupracoval s těmi, kdo v něm budou působit. Na celkové koncepci budoucího edukačního centra se totiž významně podílely i lektorky GHMP. Proto je výsledkem především zajímavě výtvarně pojatý prostor, kde lze trávit volný čas, ale který také přesně vyhovuje potřebám plánovaných vzdělávacích aktivit.

Skvělé je propojení hlavního ateliéru (tedy interaktivní zóny) s oddechovou ´chill-out´ zónou, určenou k pobývání, například jako čítárna odborné literatury.

Prozíravé bylo i to, že nově vzniklé prostory nemusejí být zafixovány jako definitivní, ale byly už předem koncipovány jako potenciální otevřený prostor, na jehož postupné vizuální podobě se budou moci zcela přirozeně spolupodílet i sami návštěvníci galerie. Bude se tak dít pochopitelně pod vedením odborných lektorů, ale i samotných vystavujících umělců.

 

,,Od začátku jsme se pro naše návštěvníky snažili vytvořit výtvarnou laboratoř, přátelské prostředí s atraktivním programem, kam se budou rádi vracet. K tomu bylo potřeba vytvořit z poměrně nevelkého prostoru multifunkční centrum, kde budeme schopni realizovat programy s mezioborovými přesahy nebo pořádat odborná setkání. Prostory chceme nabízet také studentům středních a vysokých škol, aby zde mohli plnit své odborné praxe a testovat modelové výukové projekty. Důležitou skupinou návštěvníků, na které jsme při navrhování nového centra mysleli, jsou senioři, znevýhodnění a handicapovaní spoluobčané…,“  nadšeně řekla vedoucí lektorského oddělení GHMP, Lucie Haškovcová.

 

110 00 Praha

Karlova 189/2

 

https://www.ghmp.cz/edukacni-centrum/

 

Ideová koncepce: Magdalena Juříková

Architektonický návrh: Tomáš Svoboda

Koncepce a koordinace: Lucie Haškovcová, Markéta Slachová Goldová

Odborná spolupráce: Hana Larvová

Rekonstrukce prostoru: Oddělení správy objektů, vedoucí Milada Novotná

Realizace interiéru: Výstavní oddělení, vedoucí Diana Brabcová

Koncepce čítárny: Eva Hoffmannová

Další informace:www.ghmp.cz, fb.com/GHMP.cz

 

 

Mgr. Lucie Haškovcová - telefon: 606 612 987, 608 216 418

e-mail: lucie.haskovcova@ghmp.cz

 

Vstupné: děti do 10 let 5 Kč, děti nad 10 let/žáci/studenti 20 Kč, učitelé 5 Kč, studenti uměleckých škol 5 Kč

 

Hodnocení:  99 %

 Richard Koníček (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, GHMP