Nová vizuální identita Národní galerie Praha aneb vítězný návrh od Studia Najbrt

07.05.2018 15:28

Prostor Café Jedna/Veletržní palác – Praha

4. 5. - 3. 6. 2018

Vizuální identita Národní galerie Praha (NGP) včetně jejího loga se promění podle návrhu Studia Najbrt. Přední grafické studio zvítězilo v designérské soutěži, kterou Národní galerie v lednu vypsala ve spolupráci s organizací CZECHDESIGN.

 

Cílem soutěže bylo najít grafickou identitu, která Národní galerii zpřístupní široké veřejnosti atraktivní, současnou a výraznou vizuální komunikací. Vyzvané soutěže se zúčastnilo 9 grafických studií, do druhého kola společně se Studiem Najbrt postoupila studia Side2 a Heyduk, Musil & Strnad.

 

Studio Najbrt pro NGP

„Nová grafická identita a její postupná implementace

do veškeré vizuální komunikace Národní galerie Praha je dalším krokem v otevírání

se široké veřejnosti.

Naší dlouhodobou ambicí je posilovat roli Národní galerie nejen u nás,

ale i v zahraničí - z tohoto důvodu nové logo pracuje se zkratkou

 NGP - Národní galerie Praha,

která akcentuje její unikátní lokaci a nezaměnitelnost

s jinými světovými národními galeriemi,“

vysvětlil Jiří Fajt, generální ředitel NGP

 

Vizuální identita z dílny Studia Najbrt je založena na výrazném logotypu, který vychází ze smyslu a poslání Národní galerie - prezentace umění.

 

„Návrh Studia Najbrt vnímáme jako komplexní systém komunikace,

který nabízí flexibilitu a zároveň jedinečnou vizuální identitu.

Logo NGP otevírá prostor pro práci se všemi typy sdělení –

textovým, obrazovým i audiovizuálním a umožňuje prezentaci

širokého spektra aktivit a umění od starověku po současnost,“

 

okomentovala vítězný návrh odborná porota, ve které společně se zástupci NGP zasedali grafičtí designéři a pedagogové Alan Záruba, Kristýna Fišerová a Tomáš Brousil, a ředitelka CZECHDESIGN Jana Vinšová.

 

Nová grafická identita postupně promění všechny nástroje vizuální komunikace

NGP od podoby loga, přes publikace, propagační materiály, merchandising,

online komunikaci, navigační systém v budovách, až po webové stránky.

 

 

„Máme velkou radost, že můžeme být součástí dalšího kroku

transformace Národní galerie Praha v otevřenou a návštěvnicky atraktivní instituci,“

dodal k výsledkům soutěže Aleš Najbrt.

 

Průběh soutěže

Prvního kola vyzvané soutěže se zúčastnilo 9 grafických studií. Nepostoupivších 7 účastníků obdrželo skicovné ve výši 30 tisíc Kč.

Do druhého kola postoupila 3 studia –

  •  na 3. místě se umístilo studio Heyduk, Musil & Strnad (odměna 50 tisíc Kč)
  • na 2. místě se umístilo studio Side2 (odměna 60 tisíc Kč)
  • na 1. místě se umístilo vítězné Studio Najbrt

(získalo zakázku ve výši 1,3 milionu Kč, v jejímž rámci bude v průběhu následujícího roku postupně implementována nová vizuální identita do všech komunikačních kanálů NGP)

 

Společně s vyhlášením výsledků byla ve Veletržním paláci zahájena výstava všech soutěžních návrhů. Volně přístupná je denně od 9.30 do 22.00 hodin v prostoru Café Jedna .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

Pozn.:

Jen si za www.www-kulturaok-eu.cz dovolujeme připomenout, že Studio Najbrt v roce 2015 uspělo i se svým návrhem na logo Botanické zahrady Troja, které je tvořeno sezónními rostlinami…(vždy za dané roční období - jaro, léto, podzim, zima).


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/botanicka-zahrada-praha-troja-ma-nove-logo-aneb-potesme-se-novou-rozkvetlou-vizualni-identitou/

www.ngprague.cz

 

Více informací o soutěži a kompletní pravidla soutěže ke stažení

www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/soutez-na-novou-vizualni-identitu-narodni-galerie-v-praze