Nová tvorba aneb proč děláme grafiku, přestože to procházka růžovým sadem vůbec není?!

24.07.2014 09:39

Galerie Hollar - Praha

23. 7. - 17. 8. 2014

 

Na vernisáži další z kolektivních výstav SČUG Hollar, což se stalo již členskou tradicí,  několik desítek výtvarníků, stejně jako v loňském roce, představilo své poslední práce. A to nejen grafiku, lepty, linoryt či  digitální tisk, ale i malby, akvarely. Výstavu zahájil předseda SČUG Hollar Vladimír Suchánek, na kytaru nám s citem zahrála a zazpívala dvě písničky Jana Šteflíčková.

 

Poté jsme vyslechli kurátorku Alenu Laufrovou, která připravila podle slov Suchánka vynikající kolekci  nových prací členů SČUG Hollar. Kurátorka se jen bleskurychle vyjádřila k některým pracím  výtvarníků,  což jsme však v tom parnu nestihli všechno zaznamenat. Pochopili jsme, že  část vystavujících výtvarníků se drží tradice, a zbytek výtvarníků že  hledá nové cesty… 

 

Například Ondřej Michálek vystavil své práce, kde vychází ze stylizovaného písma, až konečný výsledek připomíná součástky nějakého mechanismu. Jan Kavan s vlastními kompozicemi inspirován  živočišnou říší vytváří jakési  mechanické hračky. Za nejrespektovanějšího člena spolku Hollar jmenovala Pavla Sukdoláka. 

Kvalitu uměleckého díla určuje kvalita osobnosti  umělce bez ohledu na používané výtvarné techniky. A. L.

 

Oficiální text kurátorky  Aleny Laufrové

Stejně jako před rokem mají členové Hollaru příležitost prezentovat se v galerii Hollar ukázkou z nové tvorby. Je to lákavá možnost pro autory naznačit své výtvarné směřování, případně svoji odvahu ke změně výrazu, překvapit novostí. Když se totiž řekne nový, může to znamenat nejen nově vzniklý ve vymezeném čase, ale je to i výraz spojený s hledáním. V tom případě nový má význam – jiný, překvapivý, neobvyklý, novátorský.

 

V galerii Hollar divák uvidí nové práce, které až na výjimky u vystavujících plynule navazují na jejich tvorbu předešlou. A je to pochopitelné, výstavy se zúčastňují zavedení zkušení grafici, jež jsou svojí tvorbou pevně zakotveni, a hledání vlastního výrazu mají již dávno za sebou. Našli svoji polohu a v jejím rámci jim bohatě stačí ohledávat nabízející se možnosti, ponořit se do nekonečných variant nalezeného tvarosloví i technických fines. Diváci, kteří přijdou na své autory, nebudou zklamáni ani překvapeni. Vystavená díla opět potvrdí svojí virtuózní kresebnou lehkostí, řemeslnou precizností, obsahovou bohatostí a jistotou výtvarného projevu jejich očekávání. Výstava zároveň jasně dokládá vytrvalé úsilí členů Hollaru pokračovat ve své tvorbě, i když, jak je známo, dělat umění – i to grafické – a plně se mu věnovat, není vůbec procházkou růžovým sadem.  

Kurátorka: ak. mal. Alena Laufrová

 

Vystavující umělci:

Jiří Altmann

Alena Antonová

Mikoláš Axmann

Daniela Benešová

Karel Beneš

Tomáš Bím

Jan Bláha

Jana Budíková

Hana Čápová

Kateřina Černá

František Hodonský

Jan Holoubek

Karel Hruška

Tomáš Hřivnáč

Jana Hubatková

Helena Horálková

Jan Kavan

Petr Korbelář

Markéta Králová

Alena Laufrová

Ondřej Michálek

Berenika Ovčáčková

Lubomír Přibyl

Dana Puchnarová

Emanuel Ranný

Jiří Samek

Josef Saska

Jaroslava Severová

Pavel Sivko

Jiří Slíva

Vladimír Suchánek

Pavel Sukdolák

Naděžda Synecká

Jan Šafránek

Marie Šechtlová

Hana Šuranská

Blanka Votavová

Magdalena Vovsová

Eva Vlasáková

Jaroslava Severová

 

 

 

 

Galerie Hollar

Praha 1

Smetanovo nábřeží 6

tel./fax: 224 235 243

e-mail: hollar@hollar.cz

www.hollar.cz

 

Máme otevřeno: úterý – neděle 10.00-13.00, 14.00-18.00 hodin

Vstupné: dobrovolné

Středa 6.  8. 2014: komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka

 

Galerie Hollar - galerie české grafiky s tradicí od r. 1917

Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, kterému galerie patří, bylo založeno v roce 1917. Sdružení si dalo do štítu jméno nejslavnějšího rytce Václava Hollara (1607-1677). Zakládající členové byli převážně žáci Maxe Švabinského, který od r. 1910 vedl speciální ateliér grafiky na pražské Akademii výtvarných umění. Od založení až do dnešního dne jsou za členy přijímáni profesionální tvůrci na základě nejvyšších uměleckých kritérií. Činnost SČUG HOLLAR byla komunistickým režimem od roku 1972 do roku 1989 zakázána, po listopadu 1989 byla obnovena.

V uplynulých desetiletích patřila mezi členy Hollaru i některá velká jména českého umění jako např. Max Švabinský, Vojtěch Preissig, František Kupka, František Bílek, T.F. Šimon, František Kobliha, Emil Filla, Josef Lada, Jan Zrzavý, Josef Šíma, Bohuslav Reynek, František Tichý, Vladimír Silovský, Karel Svolinský, Cyril Bouda, František Gross, Kamil Lhoták, Zdeněk Sklenář, Jiří Trnka, Jiří John, Zdenek Seydl.

Dnešní SČUG HOLLAR má 155 členů, z toho 129 grafiků, 11 teoretiků a 15 tiskařů a činných členů. Galerie HOLLAR představuje díla svých členů na pravidelných výstavách jednotlivců i kolektivů. Bohatý výběr současné grafické tvorby je k nahlédnutí v depozitáři galerie.

V prodeji je bohatá nabídka grafických listů od všech členů SČUG HOLLAR, jakož i monografických publikací

Plán dalších výstav

Emilie a Karel Tomanovi: 20.8 - 14. 9.2014

Zdeněk Mézl:  17. 9. - 12. 10.2014

Ivo Křen 15. 10. - 9. 11. 2014

XX. Festival komorní grafiky 12. 11. - 21. 12. 2014