Nová radnice pro Prahu 7 aneb zvítězil soutěžní návrh číslo č. 35

19.05.2016 10:05

Nová radnice – Praha 7

18. – 31. 5. 2016

 

Na vernisáži panelové výstavy soutěžních návrhů architektů  jak českých, tak i zahraničních, kde jsme zhlédli různé podoby nové radnice Prahy 7, jsme se za přítomnosti starosty Prahy 7, Mgr. Jana Čižinského, Pavla Zelenky, radního MČ Prahy 7 a Lenky Burgerové, radní MČ Prahy 7  dozvěděli finalistu -  vítěze  - soutěže, která byla vyhlášena 19. 2. 2016. a které se zúčastnilo 70 návrhů. Cílem dvoukolové soutěže bylo nalézt novou podobu nové  radnice Prahy 7.

 

Vítězem soutěže je ´Ateliér bod architekti´ z Prahy (Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda a Jan Svoboda) se svým návrhem č. 35.

 

 

 

 

Architekti měli  navrhnout moderní, úsporné a reprezentativní sídlo, které bude městské části a jejím občanům sloužit po následující desítky let. Cílem soutěže bylo zhotovení návrhu rekonstrukce budovy na adrese U Průhonu 1338/38 pro potřeby sídla Úřadu městské části Praha 7. Soutěž odpověděla na otázky, jak má v 21. století vypadat radnice městské části, jak na stávajícím skeletu budovy postavit dům, který bude reprezentativní a uživatelský přívětivý, a který nebude městskou část zatěžovat přehnanými provozními náklady a který bude umět svým pojetím i použitím materiálů důstojně stárnout.

 

Je to poprvé, kdy Praha 7 vyhlašuje na podobu veřejné budovy otevřenou architektonickou soutěž podle pravidel České komory architektů. Sídlo nové radnice si to rozhodně zaslouží. Tímto krokem nejen naplníme závazek z místního referenda, ale zároveň otevřeme prostor pro zpracování variant, které ověří různé úhly pohledu na ztvárnění budovy. Věřím, že soutěž přinese nejen zajímavé, ale také skutečně praktické návrhy,“

uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský

  

 

Vyhlášení architektonické soutěže je dalším krokem k uskutečnění naší vize vybudování moderního a efektivního sídla úřadu městské části. Na přípravě soutěže jsme začali pracovat prakticky ihned po schválení záměru koupě budovy U Průhonu 38, abychom udrželi vysoké tempo realizace celého projektu. Zadání jsme formulovali ve spolupráci s respektovanými odborníky z Centra pro středoevropskou architekturu, architekty Igorem Kovačevićem a Yvette Vašourkovou, a věříme, že soutěž bude nejen úspěšná, ale poslouží i jako vzor pro další podobné projekty veřejné správy,“

řekl radní Pavel Zelenka (na foto vlevo)

 

 

 

 

 

 

 

 

Porota:

Členové poroty závislí

Mgr. Jan Čižinský - místopředseda poroty

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D.

Pavel Zelenka - náhradník

 

 

 

Členové poroty nezávislí:

Arch. Silvia Brandi (IT )

MArch Jörn Aram Bihain (BE )

Ing. arch. Kamil Mrva (CZ) - předseda poroty

Ing. arch. Lukáš Kordík (SK )

Ing. arch. Lukáš Kohl (CZ)

Ing. arch. Magdalena Rochová (CZ) – náhradník

 

www.novaradnicepraha7.cz

Vyhlašovatel soutěže o návrh:

Městská část Praha 7

170 00 Praha7

nábř. Kpt. Jaroše 1000/7

Zastoupena: Mgr. Janem Čižinským – starostou

 

 

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek: Centre for Central European Architecture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručná historie nové radnice

  • budova se nachází na parcele č. 881 v katastrálním území Holešovice v ulici U Průhonu 38
  • autorem návrhu byl architekt Martin Hlaváček
  • v roce 1988 jej Hlaváček vytvořil v rámci projekčního ústavu Elektroprojekta Praha pro výrobce zdravotnických zařízení Chirana OTS jako nový servisní závod
  • projekt počítal s vybudováním opravářské dílny tonometrů, dialyzátorů a optických zařízení, šaten, skladů, expedice, závodní kuchyně pro 500 osob a kanceláří
  • objekt však nikdy nesloužil svému původnímu účelu
  • byl dostavěn poč. 90. let
  • po dokončení fungoval jako administrativní budova bankovního ústavu
  • 2003 – 2007: budova prošla  několika drobnými staveními úpravami (především interiérů a vnitřních rozvodů)
  • v současné době je v majetku MČ Prahy 7 – prázdná a nevázaná žádnou smlouvou o nájmu – a čeká na rekonstrukci a změnu funkce
  •  

Jakmile rekonstrukce začne

Městská část Praha 7 je připravena do rekonstrukce domu včetně všech technologií investovat 150 mil. Kč (bez DPH). Návrh je nutné přizpůsobit termínu nastěhování úřadu do zrekonstruované budovy – prosinec 2018, tedy i tomu, aby nedošlo k nutnosti vytváření a projednávání dokumentace k územnímu řízení. To znamená, že dům se rekonstrukcí nebude zvětšovat a jediným možným rozšířením stávajícího objemu jsou balkony. Jedná se o stavbu, která nesplňuje dnešní požadavky na tepelně technické vlastnosti. Rekonstrukcí, která zahrnuje kompletní výměnu obvodového pláště a všech technologií, by měla vzniknout technologicky i materiálově trvanlivá budova v nejvyšší možné energetické třídě s rozumnými provozními náklady. Jak jsme si na www.www-kulturaok-eu.cz povšimli, projekt počítal i s obřadní síní, se  vzdušným prostorem pro pořádání svateb…

 

 

K soutěži byl vydán Katalog architektonické soutěže /formou zvláštního vydání novin/- zdarma

 

170 00 Praha 7

U Průhonu 1338/38

Máme otevřeno: denně 12.00 – 20.00 hodin

Vstup: volný

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková