Nová poděbradská přístaviště aneb do Poděbrad už nejen vlak, autobus, auto, kolo či pěšky, ale i lodí, aneb - byli jsme při tom

28.08.2023 16:06

 

 

Nové přístaviště osobních lodí

Poděbrady, ulice Paroubkova

Pátek, 18. 8. 2023

 

 

„Zejména se těšíme na návštěvníky města na malých rekreačních plavidlech,

která budou moci po letech příprav

konečně

pohodlně přistávat u nového mola

s nádherným výhledem přímo na zámek.“

starosta Poděbrad Roman Schulz

 

 

Ministr dopravy Martin Kupka a ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomírem Fojtů

společně se starostou Poděbrad, Romanem Schulzem,

slavnostně zahájili provoz dvou nových veřejných poděbradských přístavišť.

Obě mola jsou plovoucí, s bezbariérovým přístupem a umožňují turistům plavícím se po řece bezpečný výstup přímo co centra lázeňského města

případně vyvázat si své vlastní rekreační plavidlo přímo naproti zámku.

 

 

Labe patří k Poděbradům, Poděbrady k Labi

 

Prakticky každé město má svou řeku, na jejíchž březích se už od svého vzniku nachází a rozvíjí. Řeka pro město vždy byla a namnoze ještě i je, dopravní tepnou, která spojuje toto město s jinými městy a místy, a prospívá tak životu takového města v mnoha směrech. Zatímco dříve, sloužily řeky městům téměř výhradně ekonomicky, prakticky, obchodně, postupně, s rozvojem železnice a posléze i silniční dopravy, svůj klíčový význam pro města ztrácely. Vývoj jde ale dál a řeka si pro své město našla novou roli. Stala se turistickou atrakcí, přírodním uměním ve veřejném prostoru, ozdobou a citlivou duší toho kterého města. To poslední, ozdoba a duše města, platí pro Poděbrady a jeho Labe plně a beze zbytku.

Labe v Poděbradech, je námět nespočtu obrazů a fotografií, panorama Zámku zračící se v labské hladině, je neopakovatelný a typický obraz náležící k městu jako jeden z jeho symbolů.

 

 

Lodní doprava nemusí být jen průmyslová

 

Pamětníci, a to i ti relativně nedávní, ještě dobře pamatují nekonečné konvoje vlečných či tlačných remorkérů přepravující plné nákladní čluny uhlí, šinoucí se dnem i nocí po řece. Odletující uhelný prach zanechával v jinak - a jinde - stříbropěnném Labi, trvalý uhelný plášť. Říční koupaliště u Skupice raději dávno zaniklo, protože do uhelného sosu se málokomu chtělo. Ani nedaleký vodácký srub a malé přístavišťátko pro nadšence vodního sportu nemělo zrovna ideální podmínky.

Ale řeka se nedala.

Labe trpně složilo lidu a obětovalo tak mnohé ze svých půvabů.  

Čas oponou trhnul a lodě z řeky zmizely jako proutkem mávnutím. Jiná doba, jiný řád, jiný druh přepravy. Auta a vlaky řece odlehčily a lidem na zdraví přitížily. Ale nesporně pomohly řece k její regeneraci. Jenže řeka, byla najednou taková nějaká opuštěná. Jedna výletní loď zázraky nedělá. Něco tomu chybělo k dokonalosti. Byla to romantika plovoucích lodí s lidmi, dětmi, rodinami, zájemci, fandy, rybáři a kdo ví, kým ještě. A ta se na řeku vracela jen pozvolna. Dílem zadrhávající se legislativně, dílem, možnostem zájemců.

Ale čas mnohé napravil.

Řeka ožila. Lodičky ji oživily a radost ovládla. K dokonalosti už chybělo jediné. Kde a jak přistát při plavbě po, či proti, proudu při proplouvání tímto srdečným městem.

Poděbrady nedisponovaly moly. Možností zakotvit tu a pobýt. Vystoupit a vejít. A pak zase třeba město opustit, zvednout kotvy a plout proti, či po, proudu dál.

Turistický ruch, v tomto bodě strádal.

A lázeňské Poděbrady přece fandí turistům. I těm, co připlouvají po řece. Tak se zrodil plán na vznik přístavišť. A posléze i ta potřebná přístaviště.

Od 18. srpna 2023 už jsou k dispozici. Městu a hlavně těm, kdo k němu připlouvají zblízka i zdáli. Vodní cesta má své vyústění. A první přistání si zaslouží potlesk. Také se ho dočkalo. V plné parádě. A my za www.www-kulturaok-eu.cz, jsme byli samozřejmě u toho.

 

 

Byla sláva veliká…

 

Nová veřejná přístaviště osobních lodí Ředitelství vodních cest České republiky v Poděbradech jsou tedy konečně v provozu.

Význam události a prestiž akce, potvrdila přítomnost osob povolaných, včele se samotným ministrem dopravy, Martinem Kupkou. Ten spolu s ředitelem Ředitelství vodních cest ČR Lubomírem Fojtů, starostou Města Poděbrady, Romanem Schulzem a přestaviteli všech zainteresovaných institucí, slavnostně zahájil provoz dvou nových veřejných přístavišť.

Atmosféra byla opravdu skvělá, nadšený dav zájemců, zvědavců, diváků, ale i novinářů a odborníků, zajistil náležitou stafáž.

Krátké projevy všech přítomných činitelů opěvovaly zrození přístavišť a vyslovovaly upokojení nad faktem, že už tu konečně přístaviště jsou, že existují a že budou sloužit. Panovalo nejen krásné počasí, ale i lidské pospolité souznění. Což se v dnešní vykolejené době – žel – vidí stále méně často.

Město Poděbrady si na tu slávu, také připravilo doprovodný program pro veřejnost, jehož spoluaktéry byl poděbradský sbor dobrovolných hasičů.

 

 

Pár slov o přístavištích

 

·         Obě mola jsou plovoucí, s bezbariérovým přístupem a umožňují turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit přímo v centru lázeňského města nebo vyvázat si své rekreační plavidlo naproti zámku.

·         Turisté plující po Labi Středočeským krajem tak mohou - zdarma - využít už celkem čtyři veřejná přístaviště pro osobní lodní dopravu. Jedno je v Čelákovicích, druhé Nymburce, třetí v Kolíně a čtvrté v Poděbradech a navíc i dvě přístaviště pro malá plavidla – jedno v Čelákovicích, druhé v Poděbradech. 

·         Celkové stavební náklady na obě poděbradská přístaviště, dosáhly částky 36,4 mil. Kč bez DPH a financoval je Státní fond dopravní Infrastruktury.

·         Stavbu přístaviště osobní lodní dopravy realizovala Labská, strojní a stavební s.r.o. a přístaviště pro malá plavidla společnost Metrostav a.s.

·         Spolupracovaly - Státní plavební správa a Povodí Labe.

 

 

·         Přístaviště pro malá plavidla je umístěno na levém břehu Labe mezi silničním mostem a jezem, přímo naproti zámku a tvoří ho plovoucí molo o délce 73 m, kde v jednotlivých „kójích“ tvořených výložníky může stát až po dobu 48 hodin 14 malých rekreačních plavidel.

·         Plavidla a jejich posádky mají k dispozici přípojky na elektřinu a vodu.

·         Na pravém břehu po proudu od silničního mostu u ulice Paroubkova,  je vybudováno nové přístaviště pro osobní lodě.

·         Tvoří ho opět plovoucí molo, tentokrát o rozměrech 9 x 4 m, s lávkou na břeh, kde mohou přistávat i největší osobní lodě plující po Labi o délce až 84 m.

·         Také zde je k dispozici připojení na elektřinu, aby nebylo nutné při stání používat naftové agregáty a připojení na pitnou vodu pro doplnění palubních tanků.

·         Stání pro malá plavidla se aktuálně staví také v Kolíně a ve fázi příprav je Nymburk a Brandýs nad Labem.

 

 

Bylo milo

 

O atmosféře jsme se již zmínili. A zdaleka nekončila slavnostním otevřením přístavišť a tradičním stříháním pásky. Zájemci se mohli přeplavit na druhý břeh na lodi Blanice, jejíž kapitán byl náš známý – ostřílený labský námořník – zvaný mezi přáteli Čert. Sice jeho černé vlasy jež náležely k jeho přezdívce, poněkud zbělely za dobu, co jsme ho neviděli, ale jinak s nezměnil. Své řece je věrný pořád. 

Zkrátka a dobře máme - a doporučujeme to i všem návštěvníkům našeho webu - další důvod k návštěvě města Poděbrady. O těch mnoha dalších důvodech píšeme na mnoha dalších místech našeho webu už celé desetiletí jeho existence. Stačí zadat do vyhledavače pod „stromečkem“ našich rubrik, heslo Poděbrady…

 

Text, s využitím tiskových materiálů: Richard Koníček

Foto: Marie Kubíčková, DiS.