Nová díla ve sbírkách GHMP/New acquisitions from the Collections of Prague City Gallery aneb ve víru záblesků…

28.12.2017 10:57

Galerie hlavního města Prahy/Městská knihovna/ 2. patro - Praha

8. 12. 2017 - 29. 4. 2018

 

Galerie hlavního města Prahy (GHMP) představila po dlouhé přestávce své akvizice, které získala za posledních 5 let. Zprvu díky úsporám z běžného provozu uskutečnila nákup některých děl, která byla součástí dlouhodobé expozice Po sametu v domě U Zlatého prstenu. Tehdy se koncepce výstavy zakládala na řadě děl zapůjčených z majetků autorů s příslibem, že se stanou předmětem postupných nákupů. To se bohužel po mnoho let nedařilo pro nedostatek financí. Když v roce 2013 GHMP stabilizovala rozpočet natolik, že se jí podařilo realizovat alespoň několik důležitých nákupů z tohoto souboru, rozhodlo se GHMP  takto postupovat i v následujících letech. Bylo by to však zdlouhavé a klopotné naplňování sbírek GHMP a záviselo by zcela na hospodářském výsledku GHMP.

„Situace se radikálně změnila, když nám náš zřizovatel (Magistrát hl. m. Prahy) vyčlenil v roce 2014 přímé investiční prostředky na nákup děl, která by měla postupně „modelovat“ naši poněkud široce rozkročenou, ale velice nahodile utvářenou sbírku. Vznikala totiž nárazově už od 80. let 19. století s prvními snahami o zřízení metropolitní galerie, kdy spolu s občasnými nákupy bylo město obdarováváno samotnými umělci, kteří usilovali o založení městské galerie. Váhavý přístup ke vzniku instituce měl za následek další neorganické soustřeďování děl bez ohledu na skutečnou kvalitu a přínos. Později po ustanovení poradenského sboru, který měl pečovat o akvizice, byl průběh nakupování ovlivněn diktátem úřadujících členů sboru. Situace se nezměnila ani po zřízení GHMP v roce 1963, kdy se odborníkům uvnitř instituce dařilo jen zřídka prolomit příval tvorby oddaně oslavující režim a jeho „výdobytky“.

 • Teprve v 80. letech 20. století, kdy v GHMP proběhla řada významných hodnotících výstav, došlo k jistému obratu a díky těmto výjimečným projektům se podařilo získat z pozůstalostí a ateliérů celou řadu děl, která tvoří základ našeho dalšího usilování.
 •  
 •  Je třeba brát v úvahu, že se státní, regionální ani městské galerie v době neexistence zdrojů na nákupy během celých 90. let 20. století a počátku 21. století nemohly zúčastnit vznikajícího trhu s uměním, a tak je zcela minula vlna restitucí, která přinesla neuvěřitelné množství vynikajících děl zejména z meziválečné éry, jež pak putovala většinou do soukromých sbírek.
 • Galerie, které stejně jako GHMP mají jen málo příkladů z tohoto důležitého období, tak musely rezignovat na snahu scelit tyto své kolekce a vytyčit si nové cíle v akvizičním programu. V našem případě tak bylo logické zabývat se především 2. pol. 20. století a navazujícím začátkem století 21. I když se zejména nabídka z 60. let 20. století také velice úží, ještě zbývá šance důstojně reprezentovat toto klíčové období především díky velkorysosti samotných příslušníků této generace.

 

Náš výstavní program se z velké části soustřeďuje na neokonstruktivismus, geometrii a minimalismus a na rozmanité trendy, které je dál rozvíjejí. Tam je dnes zásadní zdroj našich zisků, které spolu s konceptuálními a postkonceptuálními díly představují další pilíře sbírky, kterou bychom v budoucnu mohli prezentovat jako stálou expozici. Dalším významným zdrojem nových děl jsou výstavy cyklu Start up, který už mnoho let mapuje začínající umělce na české scéně. Nejsme však zcela odkázáni jen na vlastní zdroje financí a díky velké vstřícnosti samotných umělců jimi býváme často obdarováni některým z vystavovaných děl. Objevují se i první vlaštovky korporátní podpory, které si zaslouží rovněž velkou pozornost a úctu, jelikož v našem prostředí zůstávají tito donátoři stále ojedinělými příklady sociální odpovědnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedním z našich posledních dárců byl také sochař, básník a spisovatel Jan Koblasa

(5. října 1932 - 3. října 2017),

kterému bych ráda dedikovala tuto výstavu.“

(Magdalena Juříková, ředitelka GHMP)

 

 

Kurátoři výstavy: Magdalena Juříková a kurátorský tým GHMP

 • Hana Larvová – šéfkurátorka GHMP
 • Olga Malá -  kurátorka sbírky plastiky a nábytku
 • Jitka Hlaváčková – kurátorka sbírky Fotografie
 • Sandra Baborovská – kurátorka sbírky malby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavující umělci:

Ivan Kafka

Václav Cigler

Michal Motyčka

Oldřich Tichý

Milota Havránková

Michal Pěchouček

Josef Bolf

Jiří Surůvka

Štěpánka Šimlová

Jakub Špaňhel

Petr Nikl

Adam Vačkář

Jiří Thýn

Eva Koťátková

Radek Brousil

Milena Dopitová

Veronika Bromová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adéla Baranová

Karel Nepraš

Bedřich Dlouhý

a další…

 

 

110 00 Praha 1

Mariánské nám. 1

Máme otevřeno denně kromě pondělí: 10.00 -  18.00 hodin

čtvrtek: 10.00 -  20.00 hodin

Vstupné: 120 Kč plné / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

 

K výstavě vyšel on-line katalog zdarma. www.nova-dila.ghmp.cz

 

Grafické řešení: Marek Jodas

Grafické řešení on-line katalogu: Tom Garcy, U+Design

Architektonické řešení: Pavel Kolíbal

Redakce textů a anglický překlad: Vladimíra Šefranka Žáková

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová

Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová

 

www.ghmp.cz

www.facebook.com/GHMP.cz

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Doprovodný program k výstavě

 • Komentované prohlídky

čt 15. 2. 2018, 18.00 hodin/ komentovaná prohlídka s umělci a kurátory

čt 12. 4. 2018, 18.00 hodin/komentovaná prohlídka s umělci a kurátory

 

 • Sobotní výtvarné workshopy

so 27. 1. 2018, 13.00 –18.00 hodin/Výtvarný jazyk v prostoru, Městská knihovna – 2. patro

so 3. 3. 2018, 13.00 – 18.00 hodin/Struktury paměti, Městská knihovna – 2. patro

so 7. 4. 2018, 13.00 – 18.00 hodin/Syntéza světů, Městská knihovna – 2. patro

Vzhledem k pestré přehlídce mnoha stylů a přístupů jednotlivých autorů si v rámci výtvarných workshopů postupně vyzkoušíme nejrůznější techniky a metody z více oblastí od klasické kresby, malby a fotografie přes nová média až k prostorové, konceptuální a intermediální tvorbě. Zabývat se budeme tématy jako paměť, identita, společnost, komunikace, mytologie místa a krajiny.

Jednotlivá díla sbírky, nabízející široké spektrum výrazových forem od obrazů, objektů, instalací a videokoláží, poskytnou inspiraci pro další výtvarnou reflexi.

 

Budeme se zabývat fenoménem prostoru. Díla Ivana Kafky a Huga Demartini se stanou příkladem citlivé výtvarné intervence na zvoleném místě. Fragmenty paměti zaznamenané formou počítačových koláží, souborů fotografií a videoinstalací budou aktivovat návštěvníky k prozkoumání vlastních vzpomínek a prožitků. Svou osobní výpověď pak zachytí pomocí koláží, kombinovaných s výrazovými prostředky linie, barvy a písma.

Díla Jakuba Nepraše a Adama Vačkáře otevřou tvůrčí pole, na kterém se prolnou technické projevy civilizace s organickými prvky přírody. Kombinací přírodnin a umělého materiálu vzniknou drobné objekty a plošná díla. Soubory výtvarných etud se budou vztahovat k dílům Květy Pacovské, Zdeňka Sýkory, Milana Grygara a dalších autorů prezentovaných tímto výstavním projektem.

 

 • Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

pá 19. 1. 2018, 15.00 – 18.00 hodin/Abstrakce a kompozice I., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

ne 21. 1. 2018, 15.00 – 18.00 hodin/Abstrakce a kompozice II., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

pá 16. 2. 2018, 15.00 – 18.00 hodin/Experimentální diptych I., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

ne 18. 2. 2018, 15.00 – 18.00 hodin/Experimentální diptych II., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

Interaktivní dílny zaměřujeme na výtvarnou práci reflektující široké spektrum autorských přístupů i výtvarných technik, kterými byla vystavená díla vytvořena. Během tvorby se zaměříme na celkové působení kompozice a porovnáme možnosti abstrakce a konkrétního vyjádření. Významnými aspekty naší tvorby se stane barva, tvar a linie. Uchopíme také téma diptychu jako díla fungujícího ve dvou rovnocenně významných částech tvořících vizuální celek. Tvořit budeme prostřednictvím malby, kresby a výtvarných experimentů s kombinovanou technikou.

 

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná!

Kromě výše zmíněných akcí nabízíme i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

lucie.haskovcova@ghmp.cz