Norbert Stefan: Decalphilia aneb co technika decalcomania umožňuje či 150 koláží denně…

28.07.2020 10:01

 

DSC Gallery - Praha

15. 7.  - 28. 8. 2020

 

Vernisáž výstavy Decalphilia,

kde rumunský umělec Norbert Stefan vystavil svých 12 obrazů,

olejů na plátně,

se konala v úterý 14. 7. 2020 v příjemném prostředí DSC Gallery. 

Umění milovníci přicházeli postupně...

 

DSC Gallery představila 1. samostatnou výstavu velkoformátových obrazů rumunského umělce Norberta Stefana v České republice. Norberta Stefana v jeho druhém domově, v Berlíně, objevila britská kurátorka Jane Neal, pod jejíž kurátorskou záštitou se výstava uskutečnila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod názvem Decalphilia se představily zářivě zbarvené (abstraktní) obrazy, které vznikají z průzkumu tiskových technik, jako je decalcomania  -  proces, který umožňuje přenos rytin a tisků do keramiky nebo do jiných materiálů - v tomto případě na plátno.

 

Jde o techniku, která byla prozkoumána řadou umělců ve 30. letech 20. století, zejména surrealisty, jako je například Oscar Domínguez, jenž odkazoval na svou tvorbu jako na ´dekalkomanii bez předjímaného (známého) objektu´.

 

Norbert Stefan je fascinován myšlenkou spojit technologické procesy z minulosti s tradičními postupy, a to s cílem vytvořit syntézu, která zdaleka není zpátečnická, ale umožňuje vývoj vlastního média. Autor mluví o nepředvídatelnosti a nedostatku kontroly, která doprovází malbu: „Nechci se rozhodovat. Kladu si otázky vůči materiálu, takže pomocí náhodných setkání určím, co se stane na plátně. Rád buduji prostředí obrazu, které se stane přirozeným vizuálním jevem, jako je aurora borealis (polární záře), hromový úder, mráz nebo dokonce kondenzace… jakákoli chemická nebo fyzikální reakce, která zanechává vizuální stopu nebo nějaký vzorec, který může otisknout různé struktury.“

 

Stefanovy obrazy evokují přírodní úkazy.

Některé nás oslňují očividnými kosmologickými konstrukcemi, které připomínají shluky hvězd. Skvrny světle žluté, svěží zelené a bordově růžové barvy se nacházejí uprostřed hustých černých ploch. Stefanův proces malby záměrně ztěžuje divákovi, aby se jeho oko usadilo na povrchu obrazů. Místo toho, stejně jako při pokusu o nalezení horizontální linie v mlze, se na nás světlo odráží a neustále se mění.

 

V jednu chvíli je náš zrak pohlcen do mikroskopických, někdy až makroskopických detailů, v jiném jsme vyloučeni, nuceni se vrátit zpět a znova ´přečíst´ noc nebo krajinu, pomocí sestavy znaků či pixelů. Stejně jako při lékařském vyšetření CT skenováním, obrazy, které Stefan vytváří, mohou být čteny pouze pomocí technologie.

 

Myšlenka vidět něco, co je potvrzeno vědeckým procesem a může být tímto postupem převedeno na čitelný obraz, je pro Stefana fascinující. Je fascinován 3D skeny, satelitními snímky, kosmologií, animací černých děr a temnou hmotou. Stefanův zájem se vztahuje i na geologické skenování jeskyní, prehistorických lebek, neurologických cest a modelů nervových zakončení.

 

Všechny tyto podivné meandry se dostávají do umělcovy mysli a jeho obrazů. Stefana zajímají vizuální možnosti spojené s lékařskými metodami a fungováním vnitřního těla. Vnímá, že s pomocí technologie jsme schopni prozkoumat vizuální pole, které se pokouší o vědecky podložené čtení dat, podobně jako filosofické pokusy pochopit nepředvídatelná fakta.

 

Stefanova naděje tkví v tom, že díky své tvorbě dokáže vytvořit určitý druh diskursu se širokým spektrem neznámého a stavět na vnitřním napětí, které spojuje a váže všechny prvky a hmotu. Když se podíváme na Stefanovu praxi, najdeme ozvěny tvorby Johna Cage a jeho teorie zvuku nebo improvizace Keitha Johnstona. V první řadě se však Stefan zabývá malířstvím a vývojem vybraného média. Není tedy divu, že byl ovlivněn Sigmarem Polkem a jeho průzkumem v oblasti fotografie, tisky Rauschenberga a transcendentním zážitkem z poslechu hudby dirigenta Sergia Celibdacheho.

 

Pokus o vytvoření transcendentního zážitku diváka je pro Stefana klíčovou motivací. Začíná to potřebou překonat statičnost a jednoduše převést vyjádření složitého myšlení do vizuální oblasti. S tím je spojena nepředvídatelnost a nedostatek kontroly abstraktní malby, kterou Stefan považuje za zajímavou.

 

Jak autor sám vysvětluje:

„Nechci se rozhodovat,

chci si klást otázky týkající se materiálu,

takže pomocí náhodných setkání určím, co se stane na plátně.

Mysl a hmota jsou v přírodě zkombinovány,

pokud jde o vizuální zážitek,

zejména pokud jde o psychedelický zážitek,

kdy se mozek stává generátorem obrazu pomocí funkcí oka,

ale není jasné, kde jsou skutečné obrazy vidění formulovány.

To je způsob, jak může dojít k transcendentálnímu objektu nebo tvaru,

i bez jasného zdroje. “

V Stefanově díle je něco filmografického a má opravdu rozvinutý zájem o film a jeho znalost. Pro Stefana existuje jasná souvislost mezi vývojem dějové linky ve filmu a procesem malování. Ve své vlastní práci se snaží zapojit do vývoje příběhu. Mluví o tom, jak se občas cítí sám jako divák před svou prací, protože se toho v obraze děje tolik, co je mimo jeho kontrolu. Cítí, že jeho úlohou je klást otázky a pokusit se vyřešit vzniklé problémy. Struktura každého obrazu je tedy podobná struktuře skriptu: věci se musí stát v určitých fázích, aby měl ´celek´ smysl. Umělecké akce se tedy mohou pohybovat od jemně rozprášených pigmentů na plátno až po házení 200 gramových kuliček z různých úhlů. Tímto způsobem se také propojuje s hudbou.

 

Postupným nahromaděním daných kroků

a

jemně vyladěným vztahem mezi časem,

prostorem a zvukem se utváří malba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejně jako je jazz postaven na řadě spontánních improvizací a techno hudba je vrstvena a syntetizována. Není chybou uznat, že téměř vždy, když umělec aplikuje novou vrstvu barvy na plátno, jeho já z emocionálního vypětí se dostává na stávající povrch. V Stefanově případě vrstvy reagují bez ohledu na vztah, který mají vůči sobě, a tím dosáhne určitého druhu napětí, kterého chce.

 

Stefan cítí, že tento druh schizofrenického přístupu k povrchu pramení částečně z práce s photoshopem, které se věnoval v minulosti. Je běžné použít jako výchozí bod existující nebo přizpůsobený obraz a pokračovat dál bez rizika a následku. Jeden bod může vyjmout a vložit s velkou lehkostí jinam, invertovat barvy, vymazat pohyby, dokonce naráz vymazat pozadí, a tím radikálně změnit obrázek v okamžiku.

 

Stefan si chtěl ponechat tuto kreativní schopnost také ve větším měřítku, například na třímetrovém plátnu, kde odvážný tah může obraz dokončit nebo jej zničit. Stefan má to, co popisuje jako ´nekonečnou víru v potenciál olejových barev´. Je to právě jejich složitost a všestrannost, kterou považuje za nejpřitažlivější.

Je zajímavé, že jeho formální příprava k malbě započala v oblasti grafiky, fotografie a digitálních médií, a to je to, co informuje o jeho barevném cítění a technikách: chladné tóny růžové a modré rozptylující se do inkoustových černých úponků a linií krve. Stefanova práce má vždy nějaký ´zabarvený´ aspekt, připomínající dobu, kdy se věnoval filmu jako student. Stefan věří, že důvodem, proč jeho obrazy vypadají ´nasáklé chemikáliemi´ a mají mírně syntetické barevné schéma, jelikož se léta věnoval přidávání odstínů a filtrů na obrazovkách monitorů.

 

Autor zdůrazňuje zájem o experimentální spolupráci, kterou prováděl Marcel Duchamp a Man-Ray, kde Duchamp zanechal prach, aby se nashromáždil v jeho klíčové práci ´Velké sklo´, a poté jej vyfotografoval s dvouhodinovou expozicí.

Práce ´Dust Breeding´ z roku 1920 potěší nekonečnou schopností dvojznačnosti fotografie a zesměšňuje její praktickou povinnost jako tvrdého zapisovače reality. To je vnímáno jako klíčová fáze ve vývoji Duchampova díla. Tato spolupráce byla vážným a odhodlaným závazkem obou umělců, ale také jako většina Duchampovy praxe, vedená hravým způsobem.

 

Stefan se s tím jasně ztotožňuje, a tak se zajímá o to, co popisuje jako ´hru na křižovatce mezi abstrakcí a figurací´. Užívá si přitom posunu mezi vytvářením hloubky ostrosti, zaostření a rozmazání. Není těžké pochopit, jak to, že Mark Rothko a Barnett Newman ovlivnili Norberta Stefana. V jeho díle je také plynulý přechod k hudební skladbě, kde se 15 nebo více typů nástrojů spojuje do jedné široké koherence.

 

Současně Stefan hovoří o tom, jak chce vymazat svou přítomnost z rámce obrazu. Jeho záměrem je, aby jeho obrazy vypadaly a působily jako by byly vytvořeny stroji nebo vytvořeny v mimozemském prostředí.

To je důvod, proč chce, aby jeho akce byly zkomprimovány do nevysledovatelných vrstev. To je také důvod, proč konečný výsledek jeho práce neobsahuje žádný přímý důkaz o jeho těle a povrchy, i pod zvětšovacím sklem, se zdají být organické, bez jeho malířské přítomnosti, i když by se zpočátku mohlo zdát, že se podobají předmětům nebo bytostem. Stefan trvá na tom, že toto ´vidění skrz vrstvy´ je jedním z nejdůležitějších aspektů jeho práce a spoléhá na dialog mezi vrstvením, zasklením a průhledností a tím dochází k zvolenému procesu malby.“

 

Rychlost, kterou se vizuální pole vyvíjí díky rychlému pokroku technologií,  mění způsob, jakým se umělci zabývají tradičními médii.

 

Pro Stefana se zrychluje jak proces jeho práce,

tak samotný akt malování.

S pomocí technologie dokáže vyrobit 150 koláží denně.

Přestože říká, že se cítí šťastný, že dokáže pracovat rychleji, popisuje také, jak (paradoxně) tištěný výsledek nemůže být dále od toho, co chce zažít, když stojí před obrazem. V důsledku toho se přestal pokoušet tisknout jakékoli digitální snímky, protože se od nich cítí být úplně oddělený. Místo toho se začal soustředit na to, jak se změnila jeho mysl a umělecká praxe díky práci s obrazovkami počítačů. Stefan zjistil, že ačkoli obraz, který vytváří mnohem rychleji než způsobem, jakým přistupuje k tradičnímu médiu malby, zůstává statický.

 

Malování je, a vždy bylo, pružným a savým prostředkem pro nové techniky. Může to přinést posun v myšlení Stefanovy tvorby a pro všechny současné malíře, ale pravdou je, že digitální pole otevřelo nová teritoria a příležitosti pro nová média. Malování zdaleka neumírá pod vlivem technologického pokroku, vstřebalo změny a znovu se obrodilo.“ (text: Jane Neal)

 

Norbert Stefan (*1990 Kluž, Rumunsko)

  • žije a pracuje v Berlíně
  • pracoval ve studiu rumunského umělce Adriana Ghenieho
  • 2009 - 2012: studium Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca (získal BA)

 

Kurátorka výstavy: Jane Neal (UK)

110 00 Praha 1

Dlouhá 5

Vstup: volný

 

Hodnocení:  79 %

Richard Koníček (tisková zpráva)

Foto: © Richard Koníček

 

 

www.dscgallery.com