NoD / Poslední týden s Showrooms L. Klodové aneb babička by tu radost ještě neměla!

31.03.2015 12:11

Experimentální prostor NoD - Praha

4. 3.– 3. 4. 2015


Byli jsme znovupozváni na  poslední týden  výstavy Lenky Klodové ´Showrooms´, kterou jsme již zhlédli den před vernisáží tj. 3. 3. 2015, a to z důvodu, že se zde konal první  striptýz v rámci této výstavy připravený. Bohužel nás na www.www-kulturaok-eu.cz příliš nezaujal, můžeme říci, ba že přímo znechutil, takže jsme se ostatních striptýzových performancí, možná zajímavějších, nezúčastnili. Třeba příště… No, zbyl nám aspoň videozáznam…. 

 

Lenka Klodová připravila pro Galerii NoD výstavu, která se ve svém průběhu vyvíjela. V jejím prostoru vytvořila několik prostředí, ve kterých se postupně uskutečnilo 6 striptýzů. Ty zaznamenala  videokamera  a ty se tu postupně promítaly. Výstava se přirozeně vřazuje do autorčiny tvorby, která z různých hledisek sleduje erotiku a její význam v současném životě.


  • Výstava Showrooms se zabývá fenoménem striptýzu, který se stal běžnou součástí dnešního života, rozmanitých večírků a narozeninových oslav. Nikdo se už nad předváděnou nahotou ani nepozastaví, jakoby se stala tím nejbanálnějším, s čím se můžeme setkat. V několika termínech proběhly v prostoru galerie striptýzy prováděné profesionálkami, které zatančily na svou oblíbenou hudbu.
  •  Lenka Klodová zde pracovala se vztahem mezi striptýzy a typem prostoru, ve kterém by se za normálních okolností neodehrávaly. Do jisté míry tak sice ztrácejí svůj původní význam, ale zároveň získávají novou dimenzi.


A co na to kurátor, Jiří Machalický?

Lenka Klodová se inspiruje mateřstvím, tělesností, vztahy mezi muži a ženami. Otevřeně se zabývá sexualitou a vším, co s ní souvisí. Ke svým tématům přistupuje s citem a pochopením, ale i s nadsázkou, ironií a humorem. Zamýšlí se nad ženskou i mužskou krásou, nad jejich rozdíly a také tím, jak odlišně na ně pohlížíme. Vychází z vlastní zkušenosti, ale i z různých epoch dějin umění. Zajímá ji, jak se vztah k tělesnosti v průběhu vývoje lidské společnosti mění. Přemýšlí nad tím, jak se k tématům spojeným se sexualitou odlišně staví umělci a umělkyně. Zabývá se v souvislosti s uměleckým projevem i pornografií, která je takřka výhradně určená mužům. V mnoha ohledech překračuje zdánlivě nepřekročitelné hranice, takže nás nutí vnímat skutečnost novýma očima.

Neznám jinou umělkyni, která by ke zmíněným otázkám přistupovala tak otevřeně a bez předsudků. Právě v tom se vyrovná svým mužským protějškům, které se tělesností zabývají v širokých mezích. Někdy s respektem k tajemství, jindy s až nečekanou drsností. Pro tvorbu Lenky Klodové je příznačná naprostá upřímnost a přitom se v ní vždy prolíná několik významových rovin. Provází ji smysl pro vyjádření absurdních vztahů, se kterými se setkáváme na každém kroku. Umí se dívat na svět kolem nás nezvyklým způsobem. Dokáže si na něj vytvořit osobitý názor, reagovat na aktuální situace a přitom svůj pohled na ně zobecnit. Její projev dosahuje myšlenkových přesahů, vypovídá o vztazích mezi lidmi bez ohledu na dobu svého vzniku. Zůstává působivý i ve změněných podmínkách a souvislostech.

Ve svobodné společnosti má všechno své přirozené místo, význam i proporce. Málokdo by se pohoršoval nad pornografií ve stáncích s časopisy nebo nad existencí specializovaných obchodů s erotickými pomůckami. A nikoho také nepřekvapí, že se v různých podobách může stát součástí uměleckého projevu. Její užití však musí mít důvod, nesmí být samoúčelné. Tato výstava se zabývá fenoménem striptýzu, který se stal běžnou součástí dnešního života, rozmanitých večírků a narozeninových oslav. Nikdo se už nad předváděnou nahotou ani nepozastaví, jakoby se stala tím nejbanálnějším, s čím se můžeme setkat. V několika termínech proběhnou v prostoru galerie striptýzy prováděné profesionálkami, které zatančí na svou oblíbenou hudbu. Jejich videozáznamy se stanou součástí výstavy, jejíž obsah se až do konce bude měnit a narůstat. Jednotlivá předem připravená prostředí, představující intimitu domova, se performancemi postupně naplní.

Striptýzy proběhly v tyto dny

Úterý  3. 3. 2015/ 19:00 hodin

čtvrtek 5. 3. 2015/ 19:00 hodin

úterý  10. 3.  2015 / 19:00 hodin

pátek 13. 3. 2015/ 19:00 hodin

čtvrtek 19. 3.  2015 / 19:00 hodin

úterý 24. 3. 2015 / 19:00 + druhá vernisáž výstavy

 

Kurátor: Jiří Machalický

110 00 Praha 1

Dlouhá 33

Vstup: volný

www.roxy.cz

Více na *www.nod.roxy.cz <https://www.nod.roxy.cz>*

Hodnocení: 60 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková (z prvního striptpýzového dne a instalace l. showroomu)