Nina Fránková: 18+2 aneb fenomén keramiky jako sochařský materiál

19.02.2018 15:25

 

Galerie 35M2/Café Pavlač  - Praha

17. 2. - 16. 3. 2018

 

 

 

Na otevření výstavy Nina Fránková: 18+2 byla autorka Nina Fránková (*1987 v Brně) zde vystavených artefaktů přítomna.  Nina Fránková se např. v roce 2015 se zúčastnila  10. Keramického setkání Kolín/Socha a prostor). Autorka dlouhodobě zpracovává fenomén keramiky jako sochařský materiál.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob její tvorby přesahuje veškerý tradiční pohled na keramiku či porcelán. Popírá jeho klasickou formu, která se využívá pro design. Naopak, materiál uchopuje divoce, expresivně a intuitivně tak, jak s ním pracoval se dávno předtím. Jako bychom, my lidstvo, zapomnělo a ztratilo přímý kontakt se Zemí a přírodou samotnou.

Svoboda, a ne utilitárnost daného materiálu může mít význam historického archivu místa,

které zachycuje nejen vzpomínky, ale i přírodní naleziště.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrze nashromážděnou hmotu se stává místem naší budoucnosti. Fránková dobře ví, že forma je získávána z určitého pohybu, který utváří existenci předmětu do života. Ten se odráží v důležitosti tvůrčího procesu,

jenž sama autorka pokládá jako součást neukončené verze uměleckého díla.

Aby divák mohl vnímat tajuplnou záležitost vztahu umělce a jeho díla,

nechává ho nahlédnout do složitého procesu za pomoci osobního dokumentování. Skrze její díla promlouvají autorčiny postoje, názory či pocity o našich hodnotách a o samotném životě. Prostřednictvím svých děl komunikuje se svými diváky za pomocí metafory.

 

Ve své expozici 18 + 2 autorka pracuje se svým archivem postupně vznikajících soch, které započala v roce 2015.

 

Do současnosti prošel mnohými změnami, které rozhodně nebudou ukončeny touto expozicí. Název výstavy vychází z číselné náhody, úzce spojené s jedinečným vývojem série keramických soch. Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že sochy jsou si něčím podobny, reprezentují jednotlivost ve společenství. Každý totiž prošel určitými doteky, pozorností či speciální péčí. Křehce sledujeme osobní rituál, který v nás podporuje chtíč a zvědavost otevřít jednotlivé schránky. Ač nevědomě, je zde určitý odkaz na muzejní kritiku v autorech Pierra Manzoniho či samotného Marcela Duchampa.

A tak, jak praví Walter Benjamin:

 

 „každý obraz minulosti, který není  uznán v současnosti, hrozí, že nenapravitelně zmizí.“ 

 

Výstava tak reflektuje  obsesivní vztah mezi umělcem  a dílem v kritice muzejní prezentace.“ 

(text: Tereza Záchová)
 

Nina Fránková

  • 2011: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér keramiky a porcelánu, doc. Pavel Knapek
  • 2012: studium v Nizození, ateliéry Keramiky na Akademii Gerrit Rietveld
  • 2014: studium Volného umění na Sandberg Institutu v Amsterdamu


Kurátorka výstavy: Tereza Záchová

V pátek 16. 3. 2018 od 18 hodin proběhne v rámci dernisáže komentovaná prohlídka s autorkou výstavy a kurátorkou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 00 Praha 3 – Žižkov
Víta Nejedlého 23
Máme otevřeno denně:
po-pá 10.00 - 19.00 hodin
so-ne 12.00 - 19.00 hodin
www.35m2.cz

Vstup: volný

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

www.ninafrankova.ninja

 

Název galerie přímo souvisí s prostorovou dispozicí.

Jedná se o dvě malé téměř identické místnosti vzniklé přestavbou dílny v přízemí žižkovského domu.

Do galerie se vchází přes dvůr a kavárnu Café Pavlač – hlavního donátora galerie.

Cílem kurátorů Michala Pěchoučka a Petry Steinerové

je spolupracovat převážně s nejmladšími autory,

čerstvými absolventy nebo studenty vysokých uměleckých škol.

Programově je dán důraz na současnou malbu a fotografii,

s možnými přesahy směrem k instalaci nebo konceptuálnímu umění.

Provoz galerie je hrazen z převážně soukromých zdrojů.